29 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Korona günlerinde gümrük müşavirlerinin talepleri ve idarenin uygulamaları

Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü koronavirüs nedeniyle gümrüklerde uygulanacak işlemler konusunda sürekli tedbirler alıyor.

Sahada hizmet veren Gümrük Müşavirleri/Müşavir Yardımcıları ve stajyerler ile büro personelinin ve de adlarına işlem yapılan şirketlerin sorunlarını ve önerilerini Gümrük Müşavirleri Dernekleri Bakanlığa zaman zaman iletiyorlar. Son olarak iletilen konulara ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü 22 Nisan’da bir yazı yayımlayarak yapılacak işlemlerde izlenecek yollar belirtilmiş bulunuyor.

Buna göre;

Yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında beyannamelerin sarı hattan kırmızı hatta sevkinde gerekli özenin ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiği konusunda gerekli idari tedbirlerin alınması hususlarında Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmış bulunuyor.

30 Haziran 2020 tarihine kadar tescil edilmiş beyannamelerde (bu tarih dahil olmak üzere), A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri ile menşe şahadetnamelerinin teminat alınmaksızın sonradan ibrazının (31 Aralık 2020 tarihine kadar) bakanlıkça uygun bulunduğu belirtiliyor.

Derneklerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin talebi ile ilgili olarak mevcut uygulamanın dayandığı yürürlükteki mevzuat hükümlerinden ayrı bir düzenleme yapılmasının şu aşamada öngörülmediği ifade ediliyor.

Tarım ürünleri ihracatı esnasında gerçekleştirilen ticari kalite denetimi işlemlerinin yürütülmesinde yaşanabilecek gecikmelerin engellenerek firmaların mevcut durumdan olumsuz yönde etkilenmelerinin önüne geçilmesini teminen ihracatta denetim sıklıklarının azaltıldığı belirtiliyor.

Tahakkuk eden gümrük vergileri ve idari para cezalarının tahsilat işlemleri hâlihazırda ye sağlandığı ve itiraz başvurularının kâğıt ortamında ibraz edilmesine gerek kalmadan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden sunulması mümkün bulunduğu ve cezaya yapılan itirazlarda salgın vakası mücbir neden olarak dikkate alınacağı belirtiliyor.

Bazı medikal ürünler (cerrahi eldivenler, solunum cihazları vb.) varış öncesi gümrükleme kapsamına alındığı ifade ediliyor.

Belirtilen tedbirlerin sadece bunlardan ibaret olmadığını önceki yazılarımdan da anlayabilirsiniz sayın okurlar. Kırmızı Hat uygulamasındaki aksaklıkların YYS li firmalar açısından düzeltilmiş olması ile birlikte diğer şirketler için de normale dönmenin önemli olduğunu belirtmek isterim.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap