Kredi genişlemesi durdu ticari kredide artış “0”a geldi

Talip AKTAŞ
Talip AKTAŞ 360° Ekonomik Konjonktür talip.aktas@dunya.com

Kredi büyümesinde ekim ayı itibariyle bir yıl öncesi seviyeye dönülürken, en fazla daralma ticari kredilerde gerçekleşti. Ticari kredilerdeki yıllık artış oranı, kasım ayının üçüncü haftasında yüzde 0,4’e inerek sıfır noktasına yaklaştı. Bankacılık sektörünün kur etkisinden arındırılmış ve 13 haftalık hareketli ortalamalarla yıllıklandırılmış kredi büyüme oranı ekim ayında yüzde 8,59’a geriledi. Bu oran kamu özel bankalarda yüzde 10,19 seviyesine gelirken, kamu bankalarında yüzde 6,85’e indi. Söz konusu dönemde kamu bankalarının ticari kredilerinde ise yıllıklandırılmış olarak düşüş kaydedildi. Kamu bankalarının kullandırdığı ticari kredilerdeki artış geçen eylül ayının ilk haftasında yüzde 0,4’e indikten sonra, izleyen haftalarda negatife döndü. Bu gruptaki bankaların ticari kredilerinde söz konusu eğilimle hesaplanan yıllıklandırılmış azalış, kasım ayının üçüncü haftasında yüzde 1,85’e çıktı. Söz konusu dönemde özel bankaların ticari kredilerindeki seyir de düşüş yönünde eğilimini sürdürdü ve yüzde 2,56’ya kadar geriledi. Haziran ve temmuz aylarında kamu bankalarının düşük faizli kredi paketlerinin uygulamaya konulmasıyla bankacılık sektörünün toplam kredi genişlemesi yüzde 74’ün üzerine çıkarak tarihi rekor seviyelere ulaşmıştı. Bu dönemde gözlenen kredi büyümesi ağırlıklı olarak konut ve otomobil kredileri ağırlıklı bireysel kredilerde yaşanmıştı. Kredi talebi ve hacmindeki yavaşlama paralelinde, mevduatın krediye dönüşüm oranı da düşüş trendini sürdürüyor. Mevduat/kredi oranı kasım ayının üçüncü haftasında yüzde 102 seviyesine inerek uzun yıllar ortalamasının altına indi. Mevduatın krediye dönüşüm oranı 2018 yılında yüzde 120’nin üzerine çıkarak en yüksek seviyesine ulaşmış, yılın büyük bölümünde bu seviyelerde seyrettikten sonra 2019 yılından itibaren düşüş eğilimine girmişti. Eğilimin önümüzdeki dönemde sürmesi ve mevduat-kredi oranının aralık ayı içinde yüzde 100’ün altına gerilemesi bekleniyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar