Kriz dönemlerinin parlayan yıldızları: Güçlü Liderler

Prof. Dr. Güler ARAS
Prof. Dr. Güler ARAS Momentum dr.guler.aras@gmail.com

Yaşamakta olduğumuz kriz, bir nevi ekonomiler ve kurumlar için dayanıklılık testi olduğu kadar, liderlerin de krizler karşısındaki performanslarını test ediyor.

Öngörülemeyen bu krizin ve etkilerinin tam olarak ne zaman sona ereceği ve ne kadar hasar bırakacağını tartıştığımız bugünlerde, bir tarafta insanı önceliklendirmek, öte yandan da işin sürekliliği ve gerekli yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile baş edilmeye çalışılıyor. Teknoloji sayesinde kesintisiz iletişim ve bilgi paylaşımının mümkün olduğu bu dönemde, kriz yönetimi için çok sayıda fikir ve öneri de üretiliyor. Bununla birlikte, ekonominin, sektörlerin ve şirketlerin bu kadar büyük sorunların çözümlerinin de birkaç öneri ve reçeteye sığacak boyutta olmadığı çok açık. Zira çözüm ve uygulamalar, güçlü bir liderlik altında iyi bir kriz yönetim planı gerektirdiği gibi, kurumların mevcut dayanıklılıkları ve içinde bulundukları ekosistem de çok önemli. Dayanıklı kurumlar ve avantajlı sektörler, bu dönemde güçlü bir yönetimle daha iyi performans gösterebilecekler.

Kurumların temelde takip etmesi gereken konular

Bu dönemde kurumların temelde takip etmeleri gereken ana konuları atlamamaları büyük önem taşıyor.

Bu konuların başında,

✓Operasyonel süreklilik
✓Sürdürülebilir müşteri ilişkileri
✓ Çalışanlar ve çalışma koşullarına uyum
✓ Finansal direnç
✓ Tüm bunları kapsayan bir kriz ve sonrası eylem planının hazırlanması geliyor.

Adım adım durum analizi ve senaryo çalışması kurumların karşı karşıya kaldıkları durumun doğru tanımlanması, analizi ve şirkete mevcut ve gelecek etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması da çok kritik.

Bunun adımları:

✓ Durum analizini iyi yapmak ve önceliklerin belirlenmesi
✓ Normale dönüş aşaması ve sonrasında süreçler ve tüm fonksiyonlardaki değişimi öngörebilmek ve bugünden planlamak
✓ Finansal etki analizi, alternatif kaynaklara erişim, etkin kaynak ve likidite yönetimi
✓ Maliyet analizi, kısa, orta ve uzun vadeli maliyet tasarrufu planlaması
✓ Önleyici önlemlerin belirlenmesi
✓ Tedarikçi ve müşteri sözleşme risklerinin yönetimi
✓ Mevzuat ve teşviklerin takibi ve uyum programı
✓ Alternatif senaryo ve stratejilerin oluşturulması

Kurumları dönüştürecek, geleceği şekillendirecek liderlik yetkinliklerine ihtiyaç var

Süreci çok zor ve etkisi çok ağır olan bu kriz döneminde ve sonrasında farklı bir ortam ile karşı karşıya kalacağımız çok açık. Bu dönemde, liderleri en fazla zorlayan konuların başında “belirsizlik altında karar verme”, “ekipleri koordine etme”, “hızlı, çevik ve şeffaf olma” ve “empati kurma ve çalışan motivasyonunun sağlanması” geliyor. Her sektörün, her kurumun kendine özgü sorunları ve çözümleri farklı olacağı gibi, “kurumların sürdürülebilirliği” ve “çalışanların refahı”na doğrudan katkı sağlayan güçlü bir liderlik bu dönemde büyük önem taşıyor. Geleceğin yeni normalinde, kurumları dönüştürecek, geleceği şekillendirecek yetkinliklere sahip liderlere ihtiyaç var. Bugünü yönetirken geleceğe şimdiden hazırlanmayı ihmal etmemek gerekiyor!

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar