Krizlerle kazanılan tecrübe şirketleri ayakta tutuyor

Sami ALTINKAYA
Sami ALTINKAYA GEZDİM, GÖRDÜM, YAZDIM

Sanayinin ve üretimin nabzını tutmak için organize sanayi bölgelerini gezmeye devam ediyoruz. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Kutlusan şirketindeyiz. Hayvancılık sektöründe kümes hayvancılığı üreticileri için kafes üretimi yapan Kutlusan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hasan Büyükkutlu pandemi ve sonrasında yaşanan krizlere rağmen yatırıma devam ettiklerini söylüyor.

Hasan Büyükkutlu, “Corona virüsüne bağlı olarak dış pazar daralması, dünya piyasaları ve ülkemiz genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar sonucunda piyasalarda oluşan genel durgunluk müşterilerimize de yansıdı. Bunun neticesinde şirketimize gelen proje talepleri ve siparişlerinin önemli oranda azalmasına neden oldu. Olağanüstü toplanıp, bir dizi önlem paketini hızlı bir şekilde devreye aldık. Devletimiz tarafından imkân tanınan kısa çalışma ödeneğinden üç ay süreyle faydalandık. Satışlarımızın olmadığı bu şok dönemde çalışanlarımızı mağdur etmedik. Sabit giderlerimizi minimum seviyelere çekip, tasarrufu ön plana çıkardık. Likit kalma amacına yönelik olarak bankalardan öz sermayemizi korumaya yönelik ihtiyatlı krediler aldık. Üç aylık süre sonunda işletmemizi gelen sipariş taleplerine karşılık yeniden açtık ve üretime başladık. Üretime tekrar başladığımız ilk aylarda tedarik sıkıntıları yaşadık. Bu süreci hızlı bir şekilde atlatmaya gayret ettik. Sürekli olarak alternatif finansal senaryolar çalışarak stratejilerimizi dinamik bir yapıda tutma gayretinde olduk. 2020 yılı sonunda toplam satışlarımız üçte bir oranında azalmış olmasına rağmen aldığımız önlemlerle ayakta kalmayı hatta belli miktarda ebitda yaratmayı başardık. 2021 yılında pandeminin devam etmesine karşılık çok sıkı bir para politikası ve nakit akış disiplini ile kredilerimiz önemli oranda aşağıya çektik. Şirketimizin ödenmiş sermayesini nakit olarak arttırdık. ERP için SAP tercihi yaparak şirketteki sistemi yüzde yüze yakın kontrol altına alıp hızlanan raporlardaki verimliliği ve efektif olmayı önemli ölçüde arttırdık” diyor.

Yerli ve milli üretim için yapılan yatırım

Kutlusan kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükkutlu’nun yurtdışı ziyareti sırasında gördüğü kümes hayvanlarına yönelik çelik kafeslerin Türkiye’de üretimi için yatırım kararı aldığını hatırlatan Hasan Büyükkutlu, “Mustafa Bey sektördeki tecrübesi sayesinde oluşan kaliteli ve teknolojik ekipman açığına görmüş ve ülkesine bu konuda hizmet etmek için yola çıkmış. 1996 yılında bir danışman ile Almanya Hollanda seyahatine çıkarak bu konudaki faaliyet gösteren Avrupalı firmaları ziyaret edip Hollanda’daki Rijvers firmasında kendi çiftliğimize kafes sistemleri almak üzere görüşmeler yaparken, Bay Rijvers’in teklifi ile lisanslı kafes teknolojileri üretimi işine girmiştir. 1996 yılında 300 metrelik atölyede başlayan yolculuk bugün 6 kıtada 63 ülkeye ulaşan ihracat faaliyeti ile ve üretimin yüzde 95’ini ihraç ederek devam etmektedir. Küresel anlamda yılda 23 uluslararası fuara katılan, yurt dışında çeşitli ülkelerde ofisleri, bayileri, satış ve SSTH istihdamı ile küresel pazarda global olarak yoluna devam ediyoruz” diyor.

Proje firması olmamıza bağlı olarak gerek proje bazlı üretim gerekse ortak malzemeler hususunda seri üretim prensibini benimseyen Kutlusan şirketi, tezgâh verimliliğini ön planda tutarak zamanında ve kaliteli üretim gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Gerek iş emirlerine bağlı ve ERP tarafından yönetilen üretim planı, gerekse haftalık tezgâh planlaması ve üretimin her noktasında sıkı kalite kontrol süreci ile üretim prosesi şekillendirildiğini belirten Kutlusan, tedarikçi geliştirmeye yönelik çalışmalar ile üretim girdilerindeki beklenmeyen sorunların önüne geçmenin öncelikleri arasında olduğunu söylüyor.

Hasan Büyükkutlu “Yeni dönemde artık pandeminin etkilerini üzerimizden atarak şirketimizi tekrar 2019 ve öncesi yıllardaki büyüme trendine geri döndürmek istiyoruz. Dolar bazında ciromuzu arttırarak karlılıklarımızı olması gereken EBİT oranlarına çekmek için üretime devam ediyoruz. Farklı ürün ya da sektör araştırmalarımız devam etmekte ve bu konuda kısa zaman içerisinde aksiyon almayı planlıyoruz. Globaldeki gelişmelerle birlikte Rusya gibi aktifliği artacak pazarlar olduğunu düşündüğümüz gibi bir de ABD ve Avrupa pazarına uygun Ar-Ge çalışmalarımızı tamamlayıp pazara sunduğumuz hayvan refahını ön plana çıkaran kafes tipimiz ile önümüzdeki yıllarda bu pazarlardan pay almayı hedefliyoruz. Özellikle ABD pazarında 2026 yılına kadar yenilenmesi gereken 270 Milyon kapasite yumurtacı kafesi talebi bulunuyor. Bu konularda yerelleşme dahil çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Turquality kapsamında belirlediğimiz 10 hedef ülkede tamamlamayı planlıyoruz” diyor.

Döviz gelirlerinin artırılması için Eximbank aktif rol almalı

Daha fazla ihracat yapılabilmesi ve döviz girişinin yapılabilmesi için Eximbank’ın daha aktif olması gerektiğini belirten Büyükkutlu “İlk olarak ihracatçı firmalara tanınan kredi desteği arttırılmalı ve uzun vadeli Eximbank ihracatçı kredileri tekrar aktif hale getirilmeli. Bu sayede yatırımcı sayısı ve yatırım yapma olasılığı artar. Diğer taraftan Kutlusan olarak Ar-Ge ekibimizle birlikte her yatırımcıya uygun kaliteli ekipman üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada Çin ve Güney Kore’deki tam otomasyon sistemlerimizden, Afrika kıtasındaki ülkelerde de yarı otomatik sistemlerimize kadar çözüm sunuyoruz. Ürün yelpazemizi maliyet optimizasyonunu kaybetmeyecek kadar genişletip farklı kıta, bölge ve ülkelerin şartları bazında esnek hale getirildi. Daha fazla ihracat için yerleşik iş gücünün ve satış ağının gerek ofis gerekse bayiler aracılığı ile kuvvetlendirilerek müşteri ilişkilerinin ve SSTH proseslerinin müşteri beklentilerinin üzerine taşınması ile olacağını düşünüyoruz. Ürün çeşitliliği ile pazar payının artırılması, maliyetlerin düşürülerek rekabetçi fiyat politikasının izlenmesi ve yerli malzeme ile ithalat girdilerinin azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilerek inovatif tasarımlar ile rakiplerin bir adım önüne geçmenin, gerek katma değeri yüksek satışlar için gerekse pazardan daha fazla pay almak için önemli bir etken olduğuna inanıyoruz.

Verimlilik arttırıcı çalışmaların yanında yerli ve milli malzeme kullanımı ile maliyetlerimizi düşürmeyi hedeflediklerini belirten Büyükkutlu, buna bağlı olarak karlılığımızı arttırmayı, yeşil enerji yatırımları ile çevreci bakış tarzımızı devam ettirerek hem şirket hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı planladıklarını söylüyor. 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar