Kumanya-korona ikilemi ve İhracat Genel Müdürlüğü

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, kamuoyunda “İnfaz Yasası “ olarak bilinen kanun yürürlüğe girmiş bulunuyor. Bu kanun aynı zamanda çeşitli kanunlarda da değişiklikler getiriyor.
Gümrüklerde uygulanan bir kanun olan Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda da önemli değişiklikler yapılmış bulunuyor.

Buna göre; Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçte birine kadar indirilmesi öngörülüyor.

Kaçakçılık suçu olarak sayılan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek, suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı parayı devlet hazinesine kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde verilecek cezanın üçte bir oranında indirilmesi gerekiyor. İşlemin aşamasına göre savcı veya hakim tarafından durumun ihtar edileceği anlaşılıyor.

Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanların da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı parayı devlet hazinesine ödenmesi halinde cezanın üçte bir oranından indirilmesi öngörülüyor. Lehe değerlendirme yapılması gereken dosyalar hakkında bozma kararı verilebileceği ve Yargıtay’da bulunan dosyaların ilk derece mahkemelere intikal ettirileceği de anlaşılıyor.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yapılan bu değişikliklerle, mevcut kaçakçılık davalarının azalması neticesinde hazine avukatlarının da yükü azalmış oluyor. Keza; hüküm giymiş olanların da Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri kapsamında değerlendirileceği anlaşılıyor.

Bir yandan, bu kanun bir yandan koronavirüs nedeniyle yapılan idari düzenlemeler gümrük ve dış ticaret mevzuatında oldukça hareketlilik yaratmış oluyor. Dış ticaret ve gümrük işleri ile meşgul olanların sözü edilen yeni durumu iyi değerlendirmeleri gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar