Kur-fiyat ilişkisindeki kopmayı izah edebilen var mı?

Alaattin AKTAŞ
Alaattin AKTAŞ EKO ANALİZ ala.aktas@gmail.com

✓ İlk dokuz ayda sepet kur yüzde 33 artarken Yİ-ÜFE'deki artış yüzde 13'te kaldı. Üretici kesim kur artışından gelen maliyet yükünü fiyatlara yansıtmıyor mu, yansıtamıyor mu, yoksa bilemediğimiz başka bir detay mı var?

✓ Kur yükü önümüzdeki dönemde fiyatlara yansıtılırsa çok hızlı bir fiyat artışı görürüz. Yok eğer bu yük reel sektörün üstünde kalırsa bu sefer de seri iflaslar izleriz.

Türkiye gibi enerji ihtiyacının çok büyük bir bölümünü ithalatla karşılayan, ayrıca üretim için ara mal ve hammadde ithal etmek durumunda olan bir ülke için kur artışı en önemli maliyet kalemi. Zaten tam olarak ölçülmesi mümkün olmamakla birlikte kurdaki artışın fiyatları ne kadar etkilediği tahmin edilmeye çalışılır.

Antalya’da yetişen domatesin Ankara’ya, İstanbul’a ulaşmasında da kur etkisi vardır, evinize aldığınız perdenin fiyatındaki değişimde de, lokantada yediğiniz yemekte de, gittiğiniz tatilde ödediğiniz parada da...

Ulusal para değer yitirdiği sürece ithal ettiğiniz her üründen kaynaklanmak üzere yurtiçinde fiyatların artması kaçınılmazdır.

Ama bu yıl tuhaf bir durum yaşanıyor. Kur artışı ile fiyat artışı arasındaki ilişki bayağı bir kopmuşa benziyor. Tamam, döviz kuruyla birlikte fiyatlar da artmaya devam ediyor etmesine ama iki oran arasındaki makas belirgin bir şekilde açılmış durumda.

Kullanılan değerler hangileri?

Önce kur artışı ile fiyat artışını karşılaştırırken hangi değerleri esas aldığımızı belirtelim.

Kur olarak 1 dolar ve 1 eurodan oluşan sepet kuru dikkate aldık. Ayrıca sepet kurun ay sonu değeri üstünden değil, gün ağırlıklı ay ortalaması değerinden yola çıkarak hesaplama yaptık.

Fiyatlarda da yurtiçi üretici fiyat endeksini kullandık. Çünkü kur artışından öncelikle etkilenen endeks bu. Yİ-ÜFE’den zaman içinde TÜFE’ye bire bir olmasa da bir geçiş, bir yansıma var tabii ki. Ne var ki kur-fiyat karşılaştırmasını Yİ-ÜFE üstünden yapmak daha doğru.

2018 ve 2020 çok tipik

Yönteme ilişkin açıklamadan sonra gelelim nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuza...

2018 ile 2020 yılları yüksek kur artışı yönüyle benzeşiyor. Bu yıl 2018’deki boyutta değilse de hızlı bir kur artışı söz konusu. Ancak bu yıl, kur artışının fiyatlara yansıması yönüyle 2018’den farklılık gösteriyor.

2018’in ilk dokuz ayındaki sepet kur artışı yüzde 64’ü bulmuş, aynı dönemdeki Yİ-ÜFE artışı da yüzde 39 olmuştu. Rahip krizinin çözülmesi ve Merkez Bankası’nın yüklü faiz artırımıyla TL değer kazanmış ve kurdaki on aylık artış yüzde 50’ye gerilemiş, ancak fiyatlar az da olsa artışını sürdürerek yüzde 40’a çıkmıştı. Sonraki aylarda kurda gerileme daha da belirginleşmiş ve kur artışı ile fiyat artışı aynı düzeyde oluşmuştu.

Kur artışı anlamında daha düşük oranda olmakla birlikte bu yıl 2018’in benzerini yaşıyoruz. Sepet kurda ilk dokuz ayda yaşanan artış yüzde 33’ü buldu. Ne var ki kur bu ölçüde artmakla birlikte Yİ-ÜFE’deki artış yalnızca yüzde 13 düzeyinde.

Yani kur artışı fiyatlar üstünde bu yıl pek etkide bulunmuyor.

İyi ama neden; ne oldu da bu bağlantı çok çok zayıfladı?

Bunda pandeminin etkisi olabilir. Talep düşük seyretmektedir, bu yüzden kurdan kaynaklanan yük, maliyet üstünde çok yoğun bir baskı oluşturmakla birlikte toptan fiyatlara yansıtılamamaktadır.

Bir dönem üretim yapılamamış ya da çok düşük üretimle yetinilmek durumunda kalınmış, bu etkenler de maliyet artışının fiyatlara yansıtılmasını engellemiştir.

Ya da başka bilemediğimiz etkenler söz konusu olmuştur. Ama nedir bu etkenler?


Maliyet artışına katlanılıyor mu?

İlk dokuz ayda sepet kur yüzde 33 artarken toptan fiyatlardaki artışın yüzde 13 olması, üretici kesimin maliyet artışına katlanmak zorunda kaldığı şeklinde de yorumlanabilir mi? Belki...

Ancak bu maliyete daha ne kadar katlanılabilir ki...

Bu gidişle önümüzdeki dönemde ya bazı işletmeler çok daha zor duruma düşecek ve bu maliyeti kaldıramadıkları için belki de iflasla yüz yüze gelecek ya da fiyatlarda hızlı bir artışla makas kapanacak.

Ne var ki şu koşullarda yüklü zamlar yapmak da pek kolay olmayacak.

Tam, “sakal-bıyık” durumu. Reel sektörün sıkıntısı giderek büyüyor ve bu sıkıntı toplumun tüm katmanlarını etkileyecek.

Reel sektör bu sıkıntıları yaşarken örneğin işsizlik sorunu nasıl hafifletilebilecek; örneğin vergi gelirleri nasıl artırılabilecek?

Bir olasılık daha var!

Bu satıra kadar bütün yazdıklarımızı geçersiz kılacak bir olasılık daha bulunuyor.

Ya fiyat artışını tam olarak ölçemiyorsak, o anlamda bir eksikliğimiz varsa ve aslında fiyat artışı ile kur artışı arasındaki makas göründüğü kadar açık değilse...

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar