24 °C
Şefik ERGÖNÜL
Şefik ERGÖNÜL İHRACAT SOHBETLERİ sefik@utided.org

Küresel ticaret ve korona

Bir yandan uluslararası ve oldukça korkutucu seviyede seyreden salgın hastalıkla mücadele ederken, diğer yandan da bu salgının yarattığı ve yaratacağı ekonomik etkiler tartışılıyor.
İş hayatının her aşamasında yapılanların hepsinin, evden çalışma ile halledilmesi mümkün olmadığı çok açık bir gerçek.

Her üretim yerini kapatsanız bile gıda üretimi, taşıması, depolanması ve dağıtımı için, ayrıca güvenliğin sağlanabilmesi açısından insanların sokakta olması gerekecektir.

Burada, dönemin isimsiz kahramanları sağlıkçılarımızı saymıyorum bile.

Teşekkürlerimiz ve dualarımız, bu dönemde zorunlu olarak dışarıda olarak, evde kalanlara hizmet eden ve destek sağlayan insanlarımıza.

Dünya ekonomisi açısından bakıldığında, özellikle küresel ölçekteki firmaların kriz yönetimi uygulamaları bir araştırmada ele alınmış.

McKinsey tarafından 16 Mart’ta yayınlanan Covid-19 bilgilendirme notunda, yapılan araştırmalar çerçevesinde firmalardan alınan bilgilere göre farklı noktalara değinilmiş.

İş gücünün korunması açısından firmaların, bizde de yapılmaya çalışıldığı gibi evden çalışabilme, farklı iletişim kanalları kullanma, çalışma alanında sosyal mesafenin korunması, iş yerini kapatma, yerel ve merkezi yetkililerle işbirliğine girme gibi tedbirler aldığı belirtilmiş.

Tedarik zinciri açısından firmaların, tedarikçilerinin yeniden başlamasının izlenmesi yanında yeni tedarikçi değerlendirmesi yaptıkları cevapları alınmış. Envanterdeki kritik parçaların belirlenmesiyle beraber, yerel imkânların gözden geçirildiği öğrenilmiş. Firmalar, operasyonlarına olabilecek etkilerin yanı sıra kapasite optimizasyonu ile talep senaryolarına göre üretim ve kaynak planlamalarını değiştiriyorlar.

Lojistikte yaşanabilecek sorunlarla ilgili olarak firmalar limanların durumunu gözden geçirerek farklı rotaları değerlendiriliyor. Konteyner ile yurt dışına ürün gönderme ve ithalat yapmada karşılaşılabilecek olaylar ile olarak aşağıda verdiğim bağlantıdan canlı olarak gerçek zamanlı bilgi alınabilir.

https://www.wilhelmsen.com/ships-agency/campaigns/coronavirus/coronavirus-map/
Müşteri ilişkileri açısından firmalar B2B müşterileri ile olayların gelişmesi paralelinde ve gerçeklere bağlı kalarak iletişimde kurup birlikte risk değerlendirmesi yapıyorlar. Ziyaret, eğitim ve diğer uygulamalar bulaşmayı engelleme tedbirleriyle yürütülüyor.

Finansal stres testi yaparak, farklı senaryolara göre işletme sermayesi ihtiyacı belirlenmeye çalışılıyor.

Bilgi merkezi oluşturarak sorunların çözümünde tek kaynaktan gelen gerçek bilgiyi kullanmak, farklı senaryolar konusunda yönetimi bilgilendirme ve tartışmalarla farklı değerlendirmeler yapmak gibi tedbirler alınıyor.

Sadece kısa bir bölümünü buraya aktardığım rapor 25 Mart tarihinde güncellenmiş.
Covid-19 bilgilendirme notu raporlarının İngilizce asıllarına erişmek isteyen dostlarımız internette “ McKinsey covid-19 briefing note “ yazarak arama yapabilirler.
16 Mart ve 25 Mart tarihli iki rapor vardır ve gelişmeler çerçevesinde güncelleme yapılması beklenmektedir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap