Madencilik sektöründe çevresel riskler ilk sırada

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

KPMG’nin madencilik sektörünün liderlerinin katılımı ile gerçekleştirdiği “Küresel Madencilik Sektörüne Genel Bakış” 2022 yılı anketine göre sektörün karşı karşıya kaldığı riskler sıralamasında geçen yıl ilk sırada yer alan emtia fiyat riski bu yıl ikinci sıraya geriledi, zirveye ise çevresel riskler çıktı. Çevresel riskler geçen yılki listede beşince sırada yer alıyordu. Enflasyon ise ilk 10’un hemen dışında artık yeni bir endişe kaynağı olarak görülüyor.                 

Dünya genelinde tedarik zincirleri artan talepleri karşılamaya çalışırken madencilik sektörü de daha fazla ilgi odağı oluyor ve kendisini dünyanın ihtiyaç duyduğu materyalleri hızla tedarik etme zorunluluğuyla karşı karşıya buluyor. KPMG’nin madencilik sektörünün liderlerine yönelik temel çıkarımlara yer verdiği “Küresel Madencilik Sektörüne Genel Bakış” 2022 yılı anketinde sektörün karşı karşıya kaldığı en büyük risklerin yanı sıra geleceğe dönük beklentiler de paylaşılıyor.                  Ankette belirlenen en büyük risklerden üçü olan ticaret savaşları, koruma tedbirleri, siyasi istikrar daha geniş anlamda jeopolitik riskler olarak öne çıkıyor. Şirketler dünyada artan jeopolitik dalgalanmaların etkilerini yoğun bir şekilde hissediyor. Diğer yandan anket sonuçlarına göre geçen yılki ekonomik gerileme riskine ilişkin endişelerin bu yıl önemli ölçüde azalmış olması ve ilk 10 listesinden çıkması olumlu bir gelişme. Bunda 2021’de pandeminin etkisinin azalması ve toparlanma aşamasına geçilmesi etkili oldu. Bunun yanı sıra sermayeye erişim geçen yıla göre sektörün ilk 10 listesinden çıktı, bu da madencilik şirketlerinin finansman ve yatırım bulma konusunda kendilerine daha fazla güvendiğini gösteriyor.                  

Sektörün önceliği materyallerin sürdürülebilir, şeffaf yollarla çıkarılması

Konuyla ilgili açıklama yapan KPMG Türkiye Metal ve Madencilik Sektör Lideri Burak Yıldırım şunları söylüyor: “Dünya genelinde tedarik zincirleri artan talepleri karşılamaya çalışırken madencilik sektörü en önemli sektörlerden biri haline geliyor. Sektörün birinci önceliği dünyanın ihtiyaç duyduğu materyallerin; sürdürülebilir, şeffaf ve daha fazla paydaş tarafından kabul edilebilir yollarla çıkarılması ve teslim edilmesi. Gelecek senelerde toplumun beklentilerini doğru anlayan madencilik şirketlerinin bir adım önde olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.”               

Ankette enflasyon, ilk 10’un hemen dışında yeni bir endişe kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomiler küresel ölçekte enflasyonist baskılarla boğuşmaya devam ederken sekizinci en büyük risk olan tedarik zinciri sorunları da malzeme ve materyal maliyetlerinde artışa neden oluyor. İşletmelerin enerji maliyetleri hızla artarken ücretler üzerinde de yukarı yönlü bir baskı söz konusu. Yöneticilerin yarısından fazlası (yüzde 54) maliyetlerin yönetilmesi noktasında sektörde birleşmelerin olması gerektiği konusunda hemfikir.                

Bir diğer önemli risk yetenek krizi

Ankette dikkat çeken bir diğer yeni başlık da yetenek krizi. Şirketlerin doğru insanları kendisine çekmesi ve elde tutması sektör için giderek daha önemli bir mesele haline geliyor. Yetenek krizi sektör genelinde ilk 10 başlık arasında yer alıyor.   Risklerin yanı sıra sektördeki yöneticilerin geleceğe yönelik beklentilerine de yer verilen ankette öne çıkan bazı sonuçlar şu şekilde:              

  • Şirketlerinin geleceği hakkında bir yıl öncesine kıyasla daha iyimser olduklarını söyleyen yöneticilerin oranı yüzde 56 iken bu katılımcıların yaklaşık beşte biri de (yüzde 18) bu anlamda “kayda değer oranda” daha iyimser olduklarını belirtti.              
  • Yöneticilerin yaklaşık dörtte üçü (yüzde 72) ÇSY’nin önümüzdeki üç yıl içinde sektörde büyük bir yıkıcı etkiye neden olacağına “katılıyor” veya “kesinlikle katılıyor”.             
  • ÇSY alanlarında başarının sadece rakamlarla kalmayıp finansal tablonun ötesinde; hükümetler, halk ve çalışanlar da dahil paydaş getirilerine yönelik daha bütüncül bir bakış açısıyla tanımlanmasının giderek daha etkili olacağı konusuna her 10 yöneticiden en az sekizi (yüzde 84) “katılıyor” veya “kesinlikle katılıyor.             
  • Sektörün ÇSY alanında mücadele ettiği sorunlardan biri de ortaya çıkacak kuralların ve gerekliliklerin henüz netleşmemiş olması. Yöneticilerin yarısından fazlası (yüzde 55) yatırımcı beklentilerinin ve önlemlerinin açıkça anlaşıldığı ve pazar genelinde tutarlı olduğu konusuna “katılmadı” veya “kesinlikle katılmadı”. Bir yıl önce bu rakam yüzde 40’tı.             
  • Yöneticilerin yüzde 87’si teknolojinin ÇSY sorunlarını çözmede kilit bir role sahip olduğunu düşünüyor.           
  • Yöneticilerin yüzde 84 oranında katılımcı bu teknolojik yıkımın bir tehditten ziyade bir fırsat olacağına inanıyor.        
  • Sektörün uzmanlık gerektiren ve/veya teknoloji merkezli bir dizi görevi yerine getirecek yeni bir yetenek dalgasına ihtiyacı olduğu yönünde bir görüş hâkim.
Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar