Madeni çok olan da var, azı “geliştirip” çoğaltan da...

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Madencilik...

Irak’ın milli hasılasının yüzde 78.5’ini oluşturuyor...

Bu oran Suudi Arabistan’da yüzde 58.7...

Kazakistan’da yüzde 38.2...

İran’da yüzde 30...

★★★

Bizde mi?

Binde 8’lerde kalması düşündürücü...

★★★

Bu oran...

Polonya’da yüzde 2.6...

Arnavutluk’ta yüzde 5.6...

Bulgaristan’da yüzde 3.9’a çıkabilmişse...

Binde 8 oranı, çok daha düşündürücü...

★★★

Daha da fazla “görüp düşünmemiz gereken” ise...

Kanada örneği...

Maden kralı olarak bilinen Kanada’da bu oran sadece yüzde 5.1...

Çünkü...

Aklını kullanıp, hammaddeyi sanayi ürününe dönüştürüp “1’e satacağını 50’ye satınca”, maden hammaddeli sanayi üretiminin payını yüzde 40’lara çıkarabiliyor...

★★★

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, krom ve bakırdan örnekler vermişti...

“Krom, bakır rezervlerimiz var...

Hammadde olarak satıp, sonrasında ferrokrom ithal ediyoruz...

Ekonomiye 24 kat daha fazla katkı sunabilecekken, kolay yolu seçiyoruz...”

★★★

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor örneğiyle vurgulamıştı:

“Mesela, savunma sanayisinde zırh malzemesinin hammaddesi bor.

Boru borkarbüre çevirmemiz lazım...

Ama çevirmeyip, ithal ediyoruz...

Tonunu 400-500 dolara sattığımız boru akıllandıracağız ve tonunu 40 bin dolara çıkarmış olacağız.”

VELHASIL...

Maden bulduk/bulacağız diye sevinmemiz doğal...

Ancak...

Mevcudu çalışarak geliştirdiğimizde, zaten 25/100 kat daha fazla gelir elde edebileceğimize aklımızı/ gücümüzü/gözümüzü açmamız gerekiyor...

Sadece bor/krom/bakır değil...

Fındık/üzüm/zeytin/güneş/rüzgâr/ turizm gibi yüzlerce değerimiz, “bulunmuş!” şekilde, "kendisine değer katmamızı” bekliyor...

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bayram… 23 Nisan 2021