10 °C
Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Makina Mühendisleri Odası genel kurulundan notlar…

Yarım asra yakındır üyesi olmaktan onur duyduğum, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası’nın İstanbul Şubesi’nin hafta sonunda (Cumartesi ve Pazar günleri) gerçekleştirilen 33. olağan gelen kuruluna katıldım.

Genel kurul toplantı gündeminde, İlk gün açılış konuşmaları, 33. Dönem Çalışma Raporu’nun (2018-2019) değerlendirilmesi ve Ülke, kent ve meslektaş sorunlarının görüşülmesi ikinci gün ise seçimlerin yapılması başlıkları almaktaydı.

Toplantıya katılmakla, gündemde yer alan konuları dinleme , güncel bilgiler edinmenin yanında uzun süredir göremediğiniz okul arkadaşları ve meslektaşlarınızla karşılaşmanın heyecanını ve duygusallığını yaşamış oluyorsunuz.

Odamız ile bir kısa bilgiyle genel kurul çalışma raporundan derlediğim notları aktarmak istiyorum.

66 yıllık geçmişi olan Makina Mühendisleri Odası; Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Mekatronik, Otomotiv ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretimi alarak odamıza üye olan mühendis sayısı yıl itibariyle ülke genelinde 114.900, İstanbul’da ise 29.319..
Odamız bu denli geniş bir meslek alanına hitap eden ve üye sayısı itibariyle TMMOB’nin en büyük odası olan mesleki demokratik bir kitle örgütü konumunda.

Çalışma raporunda yer alan öneri ve görüşlerden alıntılarım ise;
- Eğitim her kademede eşit, parasız ve bilimsel olmalıdır.
- Üniversite eğitimi özerk ve demokratik olmalıdır.
- Öğrenmek, araştırma yeteneğini geliştirmek, teknik eğitim yanında sosyal ve kültürel eğitimleri de tamamlamak, sorgulayan, düşünen, dayanışma duygusuna sahip, bilimsel kriterleri önemseyen, aydınlanmış öğrencilerin yetişmesi amaç olmalıdır.
- Uygun nitelik ve sayıda öğretim üyesi istihdam edilmelidir.
- YÖK tüm kurumlarıyla kaldırılmalı, Üniversiteler Arası Kurul ve üniversiteler, özerk ve demokratik bir anlayış temelinde yeniden düzenlenmeli, üniversitenin bütün bileşenlerinin yönetim ve karar sürecine katılmaları güvenceye alınmalıdır.
- Üniversitenin üç temel bileşeni olan öğretim üyeleri, öğrenciler ve üniversite çalışanlarının üniversite yönetimine katılmaları sağlanmalıdır.
- Çok sayıda donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, ülkemizde ihtiyaç duyulacak üniversite mezunlarının sayısı planlanarak, ülke ihtiyaçlarını gözeten yeterli eğitim kadrosu ve kütüphane, derslik, laboratuar, yurt vb. altyapısı tamamlanmış kuruluşlar oluşturulmalı; şimdiye kadar açılmış bulunan üniversitelerin eğitim düzeyi arttırılmalı, alt yapıları tamamlanmalıdır.

Kadın mühendislerin sorunları

İstihdamda cinsiyet ayrımcılığı en geniş biçimde yaşanmakta, kadın mühendisler için çalışmak önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.

Bu cinsiyetçi yaklaşım kadının çalışma yaşamındaki konumunun gelişmesine engel olmaktadır.
Uygulanan yanlış ekonomik politikalar sonucunda işten atılanlar öncelikle kadınlar olmaktadır.
Kayıt dışı çalışanların büyük çoğunluğunu yine kadınlar oluştururken, yoksulluk ve işsizlik ilk önce kadınları vurmaktadır.

Kadın mühendislerin sorunları, ülke sorunlarından bağımsız değildir.
İşyerlerinde daha fazla kadın mühendislerin istihdamı için çaba göstereceğiz.
- Kadına yönelik mobbing, psikolojik ve cinsel tacizlerin karşısında olacağız.
- Tüm mühendislerin çalışmasını kolaylaştıran kreş vb. uygulamaların yaygınlaştırılması için çaba göstereceğiz.

Genç mühendislerimiz;

Genç mühendis adayları ailelerinin ve kendilerinin yaşadığı zorlukların biteceği umuduyla birçok sıkıntıya katlanarak okullarını bitirmektedirler.

Ancak sıkıntılar mezuniyet sonrası da devam etmektedirler.

Üniversitelerimizin eşitsiz yapısı, ülkemizdeki işsizliğe yol açıcı politikalar sonucunda genç mezunlar uzun süre işsiz kalmakta ya mühendislik dışı işlere yönelmekte ya da çok düşük ücretlerle işe girmeye zorlanmaktadırlar.

Doğru düzgün bir yaşam umudu ileriye ertelenmektedir

İşsiz makina mühendisleri:

MMO Üye sayısı makina mühendisi 108. 000...

Üyelerimizin %25’i işsiz ya da mesleklerinin dışındaki bir alanda çalışmaktadır.
Son beş yılın ortalamasına baktığımızda yılda ortalama 5 bin yeni meslektaşımız üniversitelerden mezun olarak aramıza katılıyor.

Mühendislerin toplumun diğer bireyleri gibi giderek yoksullaştığı ülkemiz gerçeğidir.
İşsizlik ya da meslek dışı bir işte çalışma da bunun üzerine gelmektedir.

Odamızın işveren üyelerinin birçoğunun sahibi olduğu KOBİ’ler ayakta durmakta zorlanmaktadırlar. Yatırımların azalması, mevcut tesislerin teknolojilerini yenileyememesi, Ar-Ge çalışmalarının yeterli olmaması, mühendisleri bir teknisyen durumuna düşürmektedir.

Ayrıca birçok işletmede mühendis istihdamı azalmaktadır.

Mühendisler meslek dışı alanlarda çalıştırılmakta veya üretiminde egemen olan teknolojinin basit kullanıcısı durumuna düşürülmektedirler.

Sanayide yapısal dönüşümler gerçekleşmeden ve yapısal dönüşümlere yol açacak politikalar köklü olarak uygulanmadan, mühendislik eğitimi çağdaş düzeye getirilmeden mühendislerin bu konumlarının değiştirilmesi mümkün değildir” denilmekte…

Genel kuruldan ve çalışma raporundan aktarabildiğim notlar özetle bunlar…

Yönetim kurulu başkanlığına rakipsiz seçilen genç meslektaşım İbrahim Tataroğlu’nu ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap