Manisa tarımını organize ve teknolojik hamlelerle büyütecek

Yaşar KUŞ
Yaşar KUŞ İZMİR'den yasar.kus@dunya.com

Türkiye ve dünya pandemi döneminde tarımın değerini daha iyi anladı. Pek çok sektörde işler yavaşlarken, hatta kimilerinde tamamen dururken, gıdasız olmayacağı yani tarımdan vazgeçilemeyeceği bir kez daha görüldü. Manisa bu gerçeği çok daha önce görmüş kentlerimizden biri. Son yıllarda sanayide büyük adımlarla ilerlerken, tarımını ihmal etmedi. Hatta bu sektörde yeni bir aşamaya geçmek için bazı adımlar atmaya başladı. Bu adımların başında OSB’ler geliyor. OSB diyoruz ama bunların tarıma dayalı olanlarından söz ediyoruz. Daha, Türkiye’de Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin (TDİOSB) adı bile gündemde değilken, Akhisar’da bir zeytin ve zeytinyağı türevleri ihtisas OSB kurulmuştu bile. 2012’de kurulan bu bölgede şu an 12 tesis faaliyet gösteriyor. 133 hektar alandaki OSB’de 600 kişiye istihdam sağlanıyor.

OSB’lerin kümelenme, yatırım maliyetlerinin düşürülmesi, sektörün kayıt içine alınması, pazarlamada kolaylıklar gibi çok çeşitli avantajları var. Bunlar aynı zamanda tarım sektörünün en önemli sorunları arasında yer alıyor. Bu nedenle son dönemde arka arkaya TDİOSB’ler kurulmaya başlandı. Tarım ve sanayinin gücünü giderek artırdığı Manisa’nın da bu oluşumun gerisinde kalması düşünülemezdi. Bu yüzden Türkiye’de çekirdeksiz sultaniye üzüm dendiğinde akla ilk gelen ilçe olan Alaşehir’de enerji üretiminde faydalanılan jeotermal kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla teknolojik seraların kurulması gündeme geldi. Alaşehir Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Ön Fizibilite Çalışması tamamlandı. Çalışma kapsamında, enerji santrallerinin artık jeotermal suları ile ısıtılan temiz suyun Kemaliye bölgesinde kurulacak OSB’ye taşınarak, seraların ısıtılması esas alındı. Fizibilite sonrası, OSB kuruluşu için hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde de sera ısıtması için bir kaynak bulunuyor. Bu da Soma Termik Santrali’nin atık buharı. Bu buhar ile ilçede halihazırda bölgesel ısıtma yapılıyor. Atık buharın yeniden kullanılması amacıyla teknolojik sera faaliyetinin yapılması gündeme gelince, Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) işe el attı ve atıl durumda bulunan bir arazi üzerinde teknolojik sera alanı kurulmasına yönelik Soma Teknolojik Sera Alanı Ön Fizibilite Çalışması’nı başlattı. ZAFER benzer bir çalışmayı Kula ilçesi için yapıyor. İlçedeki Emir Kaplıcaları ve Geren Çayı kenarındaki 30-58ºC arasında değişik sıcaklık ve debilerde doğal çıkış kaynakları bulunan toplam 156 dönümlük arazi üzerinde termal kaynaklar ile ısıtılmak üzere teknolojik sera kurulması için yerli ve yabancı yatırımcılara sunulmak üzere Kula Teknolojik Seracılık Ön Fizibilite Çalışması’nı hazırlıyor.

Fizibilite çalışmalarının tamamlanması, altyapının kurulması, tesislerin yükselmesi elbette zaman alacak. Fakat Manisa tarım sektörüne eşik atlatmak için çalışmanın yarısını tamamladı, yani işe başladı. Resmi prosedür tamamlandıktan sonra hızla yol alınacak, Manisa’da bunun meyvelerini uzun bir zaman geçmesine gerek kalmadan toplayacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar