Markalar daha iyi bir dünya için güçlerini birleştiriyor

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Markalar, tüketim alışkanlıklarını dönüştürerek sürdürülebilir bir dünya için güçlerini birleştiriyor.               

Sustainable Brands küresel topluluğu iki yıl önce bu yönde çok önemli bir adım attı ve SB Brands for Good hareketini başlattı.          

SB Brands For Good; sorumlu tüketimi daha çekici, özendirici ve ölçeklenebilir bir formata getirmek için harekete geçiyor ve tüketici katılımını da sağlayarak sürdürülebilir tüketim davranışlarını hem markaların iş modelleri hem de tüketici alışkanlıkları nezdinde geliştirmeyi hedefl iyor.        

Bugün, Procter&Gamble, Nestlé, Pepsico, Visa, Target, General Mills, Mastercard, Johnson&Johnson, HP Graphics, Logitech, Tetrapak, Mc Cormick & Company, CVS, EY, Ipsos, Porter Novelli, Futerra gibi markalar bu hareketin üyeleri arasında yer alıyor.         

Kültürel bir dönüşüm yaratma misyonuyla, kolektif bir hareket olarak yola çıkan Brands for Good, 17 Eylül’de yapılacak lansman konferansıyla şimdi de Türkiye’de start veriyor.         

Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç, tüm markaları bu harekete davet ediyor ve SB Brands for Good’un hedefl erini şöyle anlatıyor:

Amaç, fiyat ve kalite ile rekabet ediyor

“Hızla değişen, belirsiz ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada tüketicinin de iyi yaşam tanımı değişiyor ve tüketici de bu değişim ile birlikte markalardan liderlik istiyor ve bekliyor. Son yıllarda bilinçli tüketici sayısında istikrarlı bir artış var ve markaların da bu duruma ayak uydurmasının zorunluluk olduğuna yönelik veri var karşımıza çıkan. Bu konuda örnek vermek gerekirse, Y ve Z kuşağının yaşamlarında ve işlerinde amaca yönelik şirketleri tercih etmeye odaklandıklarını, tüketicilerin yüzde 87’sinin önemsedikleri bir konuyu savunan bir şirketi destekleyeceklerini ifade ettiklerini söyleyebiliriz. Bir başka araştırma ise İngiltere de amaç odaklı markaların ülke ortalamasından 28 kat daha hızlı büyüdüğünü ortaya koyuyor ve artık “amaç”, tüketici sadakatini çekmek ve elde tutmak için fiyat ve kalite ile rekabet ediyor.”                  

Kapsamlı kolektif bir hareket

“2020 yılında Pinterest’te en çok aranan terim olan “sürdürülebilir yaşam” (geçen yıldan bu yana yüzde 69 artış) ve “yeni başlayanlar için sürdürülebilir yaşam” aramaları yüzde 265 artış göstermiş. Yani bir şeyler çok hızlı değişiyor. Bugün artık markalar için dünün en iyi uygulamaları başarının garantisi değil. Hızla artan nüfus ile birlikte karşılaşılan sosyal ve çevresel zorluklar, değişen iyi yaşam tanımı, markalar için yenilikler yapmayı gerektiriyor. Müşteri sadakati ve iyi büyümenin anahtarı buralardan geçiyor ve markalar da bunun çok farkında. İşte bu gerçekler karşısında küresel sürdürülebilir markalar topluluğu olan Sustainable Brands, 2019 yılında yeni bir hareket başlattı. Bu hareketin adı SB Brands For Good ve amacı da sürdürülebilir yaşam tarzlarını, teşvik etmek, ödüllendirmek ve daha çekici hale getirmek için markaların birlikte çalışmasını sağlamak. Yani bu kapsamlı kollektif bir hareket.”

Taahhüt veya manifesto değil

“SB Brands for Good jenerik bir hareket değil, bir taahhüt, söz verme, bildirge imzalama, manifesto yayınlama hareketi de değil. Bu hareket; sürdürülebilir yaşamı erişilebilir, ilham verici ve ödüllendirici kılmak için kolektif marka etkisinin gücünden yararlanmak, büyük ölçekte davranış değişikliğini yönlendirmek için tüketicilerle birlikte çalışmak anlamına geliyor. SB Brands for Good hareketinin hedefi; marka vaadinin, ürün ve deneyimlerin kalbine sosyal ve çevresel amacı yerleştirmek, sürdürülebilir yaşamı erişilebilir ve tercih edilir kılmak için pazarlama, marka ve iletişim gücünü kullanmak ve tüm bunlar için markaların birlikte hareket etmesini sağlamak.”

Markalar “İyi Yaşam” puanı alıyor        

“SB Brands for Good’un en önemli çalışmalarından biri araştırmalar. Periyodik olarak yapılan araştırmalar ile tüketicilerin sürdürülebilir yaşam tarzı hedefleri ve gerçek davranışları arasındaki boşluğu (‘niyet-eylem boşluğu’) ölçme çalışmaları yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda Ipsos ile tüketicilerin sürdürülebilir davranışları benimsemelerine ilişkin küresel iç görüleri ve eğilimleri ortaya çıkarmak için iş birliği anlaşması yapıldı. SB Brands for Good ve Ipsos, periyodik Sosyo-Kültürel Trend Araştırmaları için işbirliği yapacaklar, iç görüler üretecekler. Bu araştırmalarda aynı zamanda her marka, tüketicilerin kendi “iyi yaşamlarını” elde etmelerine yardımcı olma konusunda ne kadar iyi algılandığına bağlı olarak bir ‘İyi Yaşam’ puanı alıyor.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar