Mavi Askı

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, dış ticaret faaliyeti gösteren ve belirli koşulları sağlamış olan ve de Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından olumlu rapora konu edilmiş bulunan şirketlere Onaylanmış Kişi statüsü tanınıyor. Bu statü sayesinde şirketler gümrük işlemlerinde kolaylıklara sahip oluyorlar.

Onaylanmış kişi statüsü sahiplerince, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması kolaylaştırmalarından yararlanabiliyorlar.

Keza; Onaylanmış kişi statüsü sahiplerinden belirlenen koşulları sağlayanların talep etmeleri halinde, adlarına düzenlenen statü belgesi kapsamında belgelerinin geçerlilik süresi boyunca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan da yararlanabiliyorlar.

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin statü belgesi sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyası, bu koşulları sağlamayan statü belgesi sahiplerine göre daha az muayeneye tabi tutulabileceği hüküm altına alınmış bulunuyor.

Statü belgesi sahiplerine ait "1000" rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebileceği ve 1000" dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebileceği konuları ilgili tebliğde açıklanmış bulunuyor.

Statü sahibi firmanın ortakları/temsile yetkili kişileri hakkında belirlenmiş bulunan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmiyor.

Bu kapsamda mavi hat yetkisi askıya alınan firmaların oluşturulan Mavi Hat Askı profile kaydının yapılması Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce taşra teşkilatı talimatlandırılmış bulunuyor.

Bu ay yayımlanan talimatta ise; Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırılmalardan yararlanma izni askıya alınan firmaların onaylanmış kişi statü türü fark etmeksizin mutlak suretle Mavi Askı Profiline kaydının yapılması emredilmiş bulunuyor. Bunun sonucu olarak dış ticaret şirketleri belirli kolaylaştırmalardan askı süresince yararlanamayacaklardır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar