MB “Enflasyon düşecek” dedi, faizi 0.5 puan daha indirdi

Alaattin AKTAŞ
Alaattin AKTAŞ EKO ANALİZ ala.aktas@gmail.com

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan haftalık repo ihale faiz oranını yarım puan daha aşağı çekerek yüzde 8.75’ten yüzde 8.25’e indirdi.

Kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada, genel olarak, nisan toplantısıyla ilgili açıklamadan çok farklı bir görüş dile getirilmedi. Hemen hemen aynı görüşleri, hatta aynı cümleleri okuduk.

Ancak Merkez Bankası iki konuda farklı şeyler söylüyor.

Bunların biri enflasyonun yılın ikinci yarısındaki seyrine ilişkin beklenti.

Diğer konu ise ekonomide bir anlamda dipten dönüş sinyallerinin alınmakta olduğu.

Enflasyon önce yükselecek, sonra düşecek

Para Politikası Kurulu açıklamasında enflasyonun düşeceği görüşü bir kez daha dile getirildi. Bir kez daha dememizin nedeni şu: Merkez Bankası geçen ayın sonunda açıkladığı enflasyon raporunda da bu yıla ilişkin TÜFE tahminini yüzde 8.20’den yüzde 7.40’a çekmişti.

Yani Merkez Bankası enflasyonda bir gerileme bekliyor ve buna göre de pozisyon alıyor. Enflasyon, tahmin edildiği gibi yüzde 7.40’a düşer mi, orası apayrı bir tartışma konusu elbette.

Açıklamaya dönelim yine... Dünkü açıklamada enflasyonla ilgili olarak önce şu değerlendirme yapıldı:

“Enflasyon beklentileri ve iç talep koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Küresel gelişmeler paralelinde Türk Lirası’nda gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Üretim ve satışlardaki düşüşe bağlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin arttığı tahmin edilmektedir.”

Açıklamada gıda maddesi fiyatlarında bir dalgalanma yaşanacağına dikkat çekilirken de şöyle denildi:

“Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir.”

Bu çerçevede de Kurulun ölçülü bir faiz indirimi yapılmasına karar verdiği belirtildi ve enflasyon görünümünün, mevcut para politikası duruşu çerçevesinde yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğunun değerlendirildiği vurgulandı.

“Toparlanma sinyalleri geliyor”

Dünkü toplantı açıklamasında öncelikle dikkat çeken görüş enflasyonun kısa vadede yüksek seyrettikten sonra inişe geçeceği oldu.

Merkez Bankası’nın dile getirdiği bir başka görüş ise ekonomide dipten dönüş sinyallerinin alınmakta olduğu.

Açıklamada geçen ay olduğu gibi “Ocak ve şubat aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyet, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başlamıştır” denildikten sonra bu kez şu ifadeye de yer verildi:

“İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisan ayında belirginleşirken, mayıs ayının ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri içermektedir.”

Farkındasınızdır, Merkez Bankası çok temkinli bir dil kullanmaya özen gösteriyor:

“...Kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri...”

Temkinli olmak gerekiyor elbette; çünkü ekonomik toparlanma anlamında elde henüz çok somut veri yok. En başta korona belasının ne zaman rahat nefes almayı sağlayacak şekilde uzaklaşacağına ilişkin somut bir gösterge yok.

Kaldı ki koronadan bir ilaç ya da aşı keşfi sayesinde bir çırpıda kurtulmak mümkün olsa bile eski duruma öyle aynı hızda dönmek mümkün olmayacak ki. Kaybedilen işler, kaybedilen gelirler var. Kişiler ve kurumlar önce toparlanmaya çalışacak, daha sonra tüketimi düşünebilecek. Üretim ve toparlanma da bu tüketimle birlikte mümkün olabilecek.

Dolayısıyla en azından ekonomide eskiye dönebilmek öyle pek de kolay olmayacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar