Mehmet Ali Kağıtçı: Çağdaş kağıt sanayiinin kurucusu

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Cumhuriyet’in genç müteşebbislerinden biri olan Mehmet Ali Kağıtçı, çağdaş kağıt sanayimizin kurucusu olarak tarihteki yerini aldı. Kağıtçı soyadını ona Atatürk verdi. Kurduğu SEKA İzmit fabrikasının kapanışını görmeden aramızdan ayrıldı. İşte onun hikayesi…

Türkiye’de çağdaş kağıt sanayiinin kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı, 1899’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesini bitirerek kimyager oldu. Mezuniyet sonrasında bir süre asistanlık ve Bahriye Mektebi’nde hocalık yaptı. Ardından Almanya’ya giderek selüloz ve kağıt fabrikalarında çalıştıktan sonra, Fransa’da Grenoble’da öğrenim görerek 1927’de kağıt mühendisliği diplomasını aldı. Burada aldığı iş tekliflerine rağmen yurda döndü.

Haseki Hastanesi’nde kimyagerlik, Yüksek Levazım Okulu’nda öğretmenlik yaptı. Sanayi Bakanlığı’nda müfettişlik yaptığı sırada, Fransa’dan Preteries de France’dan aldığı iş teklifini de reddetti.

Vakit gazetesinde Türkiye’de kağıt sanayii kurulmasını ele alan makaleler yazdı. 1934 yılında Celal Bayar’ın desteğiyle selüloz ve kağıt fabrikası projesi içinde yer aldı. İzmit’te kurulacak fabrika için görev Sümerbank’a verildi. 1934 yılında temeli atılan fabrikanın projelendirmesi ile makinelerinin alınması işini Kağıtçı yönetti. SEKA İzmit Fabrikası, Kağıtçı’nın yönetiminde 18 Nisan 1936 tarihinde üretime başladı. Fabrikayı 7 yıl süreyle yönettikten sonra, 1941 yılında Sümerbank yönetimiyle uzlaşmazlığa düşünce bu görevinden ayrıldı. 1 Ekim 1982 tarihinde, doğum yeri Heybeliada’da vefat etti ve burada toprağa verildi. Mehmet Ali Kağıtçı, mesleğiyle ilgili, kitap ve çok sayıda makale yazarak sektöre fikren de hizmet etti. Makalelerinden bir bölümü Almanya ve Avusturya’da da yayınlandı. Mehmet Ali Kağıtçı, Cumhuriyet’in genç müteşebbislerinden biri olarak, çağdaş kağıt sanayimizin kurucusu olarak tarihte yerini adı. Kağıtçı soyadını ona Atatürk verdi. Kurduğu ve geliştirdiği SEKA İzmit fabrikasının kapanışını görmeden aramızdan ayrıldı.

SEKA’nın üretimini durdurması, tüm kağıt fabrikalarının özelleştirilmesi, gazetelerin ve her türden kitabın ithal kağıda bağımlı olmaları sonucunu beraberinde getirdi. Türkiye, 2000’li yıllardan sonra kendi kendine yeterli olduğu kağıt alanında dışa bağımlı bir hale geldi.

GÜNÜN NOTU:

TÜİK’in son çalışması Türkiye’de yoksulluk sınırı altındaki nüfusun 11.1 milyon insandan 11.5 milyona yükseldiğini belgeliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Cezayir 60 yaşında 27 Haziran 2022
Gündemde bir gezinti… 23 Haziran 2022