8 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolü sorunları

Sayın DÜNYA, Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrolü konusunda yaşanan sorunları şirketlerimiz ve gümrük müşavirleri yakından biliyor. Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, bölge müdürlüklerine bir talimat göndererek en azından sorunları asgari düzeye çekmiş bulunuyor.

Yurtdışındaki makamlar tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolü konusunda yetkili makamların isim ve adres bilgileri hususunda bölge müdürlüklerinde yaşanan bazı tereddütlerin çözümünün şöyle olacağı belirtiliyor;
Menşe şahadetnameleri, tercihli ticarete konu oluşturmayan eşyanın menşeini gösteren belgeler olduğundan, bu belgelerin düzenlenmesinden sorumlu makamların isim ve adres bilgilerinin Bakanlığa iletilmesi zorunluluğu bulunduğundan,
Yurtdışındaki makamlar tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolünden sorumlu makamlar ile ülkemizde düzenlenen menşe şahadetnamelerine yönelik sonradan kontrol talebinde bulunmaya yetkili makamların isim ve adres bilgileri, gereği hasıl oldukça genel müdürlükçe ülke makamları nezdinde girişimde bulunulmak suretiyle temin edilmekte ve bu bilgiler bakanlığımızın intranet portalındaki "Sonradan Kontrol Talepleri İçin Yurtdışı Gümrük İdareleri İletişim Bilgileri" bölümünden erişime açılmaktadır.

Yetkili makamlar, ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber, çoğunlukla ilgili ülkelerin ticaret ve/veya sanayi odaları olup, bu makamların aynı zamanda belgelerin sonradan kontrolünden sorumlu makamlar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bakanlığa belirtilen bilgileri iletmiş olan ülkelerin makamları tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrolüne dair talepler portalda yer verilen veya hacmi nedeniyle bilgileri portala ilave edilememekle birlikte tüm bölge müdürlüklerine dağıtımı yapılmak suretiyle gönderilen makamlara yapılmak zorundadır.

Belirtilen bilgileri henüz iletmemiş, dolayısıyla bilgilerine portalda yer verilmemiş veya bilgilerin dağıtımı yapılmamış ülkelerin makamlarınca düzenlenmiş şahadetnamelerin sonradan kontrolünün gerekmesi halinde, bölge müdürlüklerince Genel Müdürlük’ten konuya ilişkin talepte bulunulması gerekmektedir. Söz konusu ülkelere dair bilgilerin temin edilmesinin ardından bilgiler portaldan erişime açılacaktır.

Ülkemizde ticaret ve/veya sanayi odaları tarafından düzenlenmiş olan menşe şahadetnamelerinin yurtdışı makamlarca sonradan kontrolünün talep edildiği hallerde, talebin; bakanlığa belirtilen bilgileri iletmiş olan ülkelerden geldiği durumda yanıtın, sadece portalda yer verilen makama iletilmesi gerekmektedir. Keza; belirtilen bilgileri henüz iletmemiş olan ülkelerden geldiği durumda yanıtın, talebin yapıldığı yazıyı gönderen makama iletilmesi gerekmektedir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap