Merkez Bankası gençlere ayçiçeği /buğday ektirip/biçtirmeli!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Merkez Bankası (MB) Başkanı Naci Ağbal:

“…Gıda fiyatları için; Tarladan sofraya olan üretim/ dağıtım aksaklıklarını gidermeliyiz…”

★ ★ ★

Kendilerine olan ve artarak devam eden “öldürücü bağımlılığın”, sadece “üretimle” azalabileceğinin farkında…

Geçen yıl, düşük faizle 5 trilyon dolar dağıtan MB’ler de…

Yüksek faizle döviz girişi sağlamaya çalışan MB’ler de...

★ ★ ★

Üretimi, dolayısıyla ekonomileri sırtlayacak gençler mi?

★ ★ ★

Yapısal sorunların az olduğu Fransa gibi ülkelerde, çalışma kamplarında...

Örneğin, ekim/hasat için “400 bin gönüllü genç” tarlada...

Boş oteller, teknoloji kamplarına çevrilmiş durumda...

Üretmeyi/teknoloji geliştirmeyi/yardımlaşmayı görerek/uygulayarak öğreniyor...

★ ★ ★

Bizde:

Binlerce hektar arazi ve yüzlerce otel boşken...

Gençler evde...

★ ★ ★

Galiba burada da MB devreye girmeli!

Eğitim, tarım gibi bakanlıkların görevini de üstlenmeli!

Ve…

Mevcut eğitim sistemi ve yapının işsiz bıraktığı gençleri, boşta duran arazilere/ otellere/madenlere/fabrikalara/ Ar-Ge merkezlerine yönlendirmeli...

Yüksek rezervli güçlü MB ve düşük faizli yapının bu yolla sağlanabileceğine “inandırmak/ ikna için” bu yolu da denemeli!

VELHASIL…

Yüksek enflasyon… İşsizlik/gelirlerde düşüş/ talepte azalma… Borçlanma maliyetinde artış…

Tüm bu fotoğrafa neden olan kültürün/ eğitimsizliğin ve dolayısıyla ortaya çıkan üretimsizliğin/ verimsizliğin ortadan kalkması için, tüm sorumlular en az, “Bu işlerden en az sorumlu MB” kadar çaba göstermeli…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bayram… 23 Nisan 2021