Mersin, katı atıklardan 60 bin konuta elektrik sağlıyor

Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Fahriye KUTLAY ŞENYURT MERSİN'den fahriye.senyurt@dunya.com

Ülkemizde maalesef birçok belediye, katı atıkların; toprağı, su kaynaklarını ve atmosferi kirleterek insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkilemesine, zaman zaman tehlike boyutuna ulaşan gaz patlamalarına neden olmasına rağmen bu atıkları hala vahşi depolama alanlarında toplamaya devam ediyor.

Oysa bu atıkların düzenli olarak belirli standartlarda toplanarak kaynağında ayrıştırılması, kalanların ise bertaraf edilmesi hatta elektrik üreterek tekrar ekonomiye kazandırılması pekâlâ mümkün.

Mersin’e bakacak olursak kentin bu konuda epeyce yol kat etmiş olduğunu söyleyebiliriz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem mevcut hem de oluşabilecek çevre sorunlarını en aza indirebilmek adına sürdürülebilir bir çevre politikası ile önemli bir çalışmaya imza attı. Her ilçeye depolama alanı yapılması yerine daha ekonomik ve çevreci bir yaklaşım sergileyerek, bu atıkların belirli standartlarda toplanacağı 9 adet aktarma istasyonunu devreye alarak çözüm üretti. Böylece aktarma istasyonları vasıtasıyla ilçe belediyelerinde de vahşi depolamanın önüne geçilirken daha fazla atığın toplanarak ekonomiye geri kazandırılması imkânı yaratıldı.

Kentimizde katı atık bertaraf tesisleri ise üç ilçemizde kurulu bulunuyor. Bunlar; Silifke’de Göksu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Tarsus’ta Gürlü Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Akdeniz Sarıibrahimli Mahallesinde bulunan Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’dir. Tüm ilçe belediyelerinin ortalama 1700 ton/gün olan atıkları 9 adet aktarma istasyonu aracılığı ile bu düzenli depolama tesislerine taşınıyor. Bu atıkların aktarma istasyonları ve katı atık depolama tesislerine taşınması sürecinde trafik yükünün hafiflemesi ile birlikte karbon emisyonları da düşerken gürültü ve görüntü kirliliğinin önüne geçilerek küresel ısınmanın olumsuz etkileri de azaltılmış oluyor.

Vahşi depolama sahalarında ortaya çıkan ve karbondioksite göre 21 kat daha zararlı olan metan gazı bu sahaların düzenli ve kontrollü hale getirilmesi ile enerjiye çevriliyor ve aynı zamanda iklim değişikliğine de pozitif yönde katkı sağlanıyor. Kurulu gücü 9,6 MW/h olan Biyogaz Elektrik Üretim Tesisleri’nde saatte ortalama 7MW elektrik enerjisi üretimi yapılarak 2015 yılından günümüze kadar 224.146,84 MW elektrik üretimi gerçekleştirilmiş. Yaklaşık olarak 60 bin konutun aydınlanma enerjisine eşdeğer elektrik üretimi, bu tesisler sayesinde sağlanıyor ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunuluyor. Ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlı olduğu düşünülürse atıklardan enerji üretilmesi başlı başına özel önem verilmesi gereken bir konu. Tüm atıkların dünya standartlarında toplanması, ekonomik olarak geri kazanılabileceklerin hızlıca ayrıştırılması, kalanların insan sağlığına ve çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edilmesi hatta bunlardan ayrıca elektrik üretilmesi için sıfır atık politikasının her alanda hayata geçirilmesinin hedeflenmesi gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
MTSO'da seçim heyecanı 06 Nisan 2018