MESS, nitelikli iş gücü ile yarına yatırım yapıyor

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından hayati önem taşıyan mesleki eğitimin niteliğini artırmak amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünü yetiştirmek, mesleki eğitimin niteliğini ve genç istihdamını artırmak amacıyla başlattığı “MESS Yarınım” eğitim bursu bu çalışmalardan biri. MESS’in 2015-2016 öğretim yılında başlattığı eğitim bursu, Türkiye’nin ve sanayinin ilerlemesine katkıda bulunacak gençlere destek vermek amacıyla, MESS üyesi iş yerlerinde çalışanların mesleki eğitim alan çocuklarına ulaşıyor. Eğitim bursu 5 yılda 25 bin çocuğa ulaşmış durumda.

Meslek liselerinde eğitim gören yarının umudu gençlere bugüne kadar 45 milyon TL’yi bulan maddi desteğin yanı sıra hareket kapsamında gençlerin ve ailelerinin yaşamını değiştirecek birçok çalışma da yapılıyor.

“Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS olarak, üyemiz olan ülkemizin önde gelen 250 sanayi şirketiyle birlikte daha güçlü bir Türkiye için önemli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye ekonomisine her yıl 60 milyar dolardan fazla katkıda bulunuyoruz. Üye şirketlerimiz doğrudan 200 bini aşkın, dolaylı olarak ise 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. Dolayısıyla çalışma hayatında nitelikli işgücünün varlığına ve gelişimin sürekliliğine büyük önem veriyoruz” diyen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, çalışmalarını şöyle anlatıyor:

Sadece iş değil, yetkinlikler de değişiyor

“Dünya hızlı bir dönüşüm içerisinde. Özellikle yaşadığımız salgınla birlikte ivmelenen dijital dönüşüm, iş yapış şekillerimizi yeni bir evreye taşıdı, taşımaya da devam ediyor. Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin gelişmesi sadece yapılan işlerin içeriklerini değiştirmiyor. O işi yapanların yetkinliklerini de değiştiriyor. Bugün üretim ve sanayi, teknik becerilere sahip iş gücüne giderek daha fazla gereksinim duyuyor. Hızla dijitalleşirken, bu hıza ayak uydurabilecek, yetkin ve nitelikli iş gücünün eğitimi ve yetiştirilmesi en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Diğer yandan şu an dünyada her 2 kişiden biri 30 yaşın altında. Bu gençlerimizin günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun yetkinlere sahip olması istihdama da büyük katkı sağlayacak.”

Hedef, 2023’e kadar 1,5 milyon öğrenciye dokunmak

“’MESS Yarınım’ hareketimiz ile de mümkün olan en yüksek sayıda öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar, MESS üyesi 250 işyerindeki çalışma arkadaşlarımızın meslek liselerinde okuyan 25 bin çocuğuna ulaştık. Bu sayıyı her yıl artırmaya da devam ediyoruz. 2018 - 2019 eğitim döneminde 4.800 öğrenciye burs imkânı sunarken bu rakamı 2020 - 2021 döneminde 6.100’e çıkarmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. ‘MESS Yarınım’ burs programımızdan MESS üyesi işyerlerinde çalışan arkadaşlarımızın meslek liselerinin 9’uncu, 10’uncu, 11’inci 12’nci sınıflarında eğitim gören çocukları faydalanabiliyor Bu noktada, “MESS Yarınım” bursu kapsamında öğrenci başına verdiğimiz toplam burs tutarının ise yıllık 3 bin 200 TL olduğunu da belirtmek isterim. Burs ve kodlama eğitimlerimizle birlikte 2023 yılına kadar 1,5 milyon öğrencimize dokunmayı hedefliyoruz.”

Çocuklar ve gençler, ülkemizin dijital dönüşümünde kilit rol oynayacak

“Eğitim süreçlerinin ve içeriklerinin de çağın gerektirdiği yeni şartlara göre tasarlanması ülkelerin ve toplumların kalkınması için büyük öneme sahip. Çocuklarımız ve gençlerimiz, ülkemizin dijital dönüşümünde kilit rol oynayacak. Programımız ile teknolojiye yön verecek gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Verdiğimiz burslarla onları gelişimleri yolunda desteklerken kodlama eğitimlerimizle de teknolojiyi üretebilecekleri bilgilerle donatıyoruz. 2 yıla yakın süredir ortaokul ve lisede eğitim gören çocuklarımıza ayrıca kodlama eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerle 15 bini aşkın gence ulaştık. Gençlere temel algoritmik düşünme ve problem çözme gibi beceriler kazandırıyoruz. Böylece bilişsel esneklik, yaratıcılık gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu sayede, seçecekleri meslekten de bağımsız değişime adapte olabilen, teknolojiye ve yeniliğe heyecan duyan bireyler olarak yetişmelerini mümkün kılıyoruz. Çünkü dijitalleşmenin sanayi, ekonomi ve istihdam alanlarında ciddi fırsatlar yaratacağını düşünüyoruz.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar