Motegi’den Erdoğan’a yanıt: Japon şirketlerin 5 milyar dolar ihracatı var

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR İŞ DÜNYASINDA DİYALOG vahap.munyar@dunya.com

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ağustos 2021 günü İstanbul’daki Mabeyn Köşkü’nde kabul ettiği Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’ye iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini anımsattı:

-        Biz Türkiye olarak Japonya’ya 500 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Buna karşılık Japonya’dan ülkemize 4 milyar dolarlık ithalat gerçekleşiyor.

Ardından ekledi:

-        Dış ticaret hacminde bizim aleyhimize olan durumu düzeltmemiz lazım. Japonya, ülkemizden ithalatını artırmalı.

Toshimitsu Motegi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yer aldığı kabulde Japon şirketlerinin Türkiye’deki üretime dönük yatırımlarına işaret etti:

-        Toyota’nın üretim kalitesinde ilk sıralarda yer alan tesisi Türkiye’de bulunuyor. Mitsubishi, Daikin gibi Japon firmaların da ülkenizde üretimi var.

Japon şirketlerin Türkiye’den yaptıkları ihracatın büyüklüğü üzerinde durdu:

-        Sözünü ettiğim Japon şirketlerinin Türkiye’den yıllık ihracatları 5 milyar doları buluyor.

Bunun Türkiye için ne anlama geldiğinin altını çizdi:

-        Japon şirketlerin 5 milyar dolarlık ihracatının 2-3 milyar doları ülkenize katma değer olarak kalıyor.

Motegi, bu verileri ortaya koyarak şu mesajı vermek istedi:

-        Türkiye-Japonya ekonomik ilişkilerini sadece dış ticaret açısından değerlendirmeyin. Türkiye’de üretim yapan Japon şirketlerin ülkenize katkısı oldukça önemli. Konuya bir de bu pencereden bakın.

Geçen hafta Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki’nin evine konuk oldum. Nishimaki, yatırımı bulunan Japon şirketlerinin Türkiye’ye katkısı konusunda şu eklemeleri yaptı:

  • Japon şirketlerin ülkenizde yaptığı yatırımlar, uluslararası başka şirketler açısından “güven göstergesi” rolü oynuyor. Japon şirketlerinin ülkenizde üretim yaptığını gören uluslararası başka şirketlerin tereddütleri azalıyor.
  • Japon şirketler, Türkiye’ye yatırımla birlikte yeni teknoloji de getiriyor. Örneğin, Toyota hibrit aracını Avrupa’da sadece Türkiye’de üretiyor.
  • Japon şirketler, Türkiye’nin genç, dinamik insan kaynağının eğitimine katkıda bulunuyor.

Türkiye’nin gerek içeride, gerekse zaman zaman dışa dönük gergin politikalarının yatırımcılarda tedirginlik yarattığını vurguladı:

-        Ben Japonya’dan Türkiye’ye gelebilecek yatırımcılara sürekli ülkenizin potansiyelini, buradaki fırsatları anlatıyorum. Bir anlamda Japon şirketler nezdinde Türkiye’nin propagandasını yapıyorum.

Şu noktanın altını bir kez daha çizdi:

-        Japon şirketler Türkiye’ye yatırım yaptığında bundan ülkeniz de kazançlı çıkıyor.

Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, ülkesinden Türkiye’ye yatırım çekmeye dönük çabalarıyla büyük bir teşekkürü hak ediyor…

Genç kuşaklara iyi mesajlar vermek lazım

JAPONYA’nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (TJU) kuruluş çalışmalarının sürdürüldüğünü anımsattı:

-        Üniversitenin kuruluş çalışmalarına ben de elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Üniversite faaliyete geçtiğinde Türk gençlerinin teknolojiye dönük eğitiminde önemli rol oynayacak.

Bu noktada bir gözlemini aktardı:

-        Zaman zaman Türkiye’deki gençlerin “ülkeden umutlarını kestiğine, bu nedenle yurt dışına gittiğine” ilişkin haberler okuyorum ve üzülüyorum.

Üniversitelere konferanslara gittiğini belirtti:

-        Konferanslarımda gençlere Türkiye’nin geleceğe dönük potansiyelini anlatıyorum. Ben gençlere iyi mesajlar vermek gerektiğine inanıyorum.

Birinci sınıf bilim insanı yetiştirecek

JAPONYA’nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki ile sohbet sırasında Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (TJU) internet sitesine baktım. Sitede Albert Einstein’in şu cümlesi dikkatimi çekti:

-        Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur.

Sitede, “Üniversitemiz” başlığı altındaki şu mesajları okudum:

  • Üniversitemiz, dünya standartlarında bilimin gelişmesine katkı sağlayacak ve birinci sınıf bilim insanı, bilgin, mühendis ve uzman yetiştirecek.
  • Endüstrilerle Türkiye ve Japonya’nın dahil olduğu güçlü ortaklıklar kuracak, bu ortaklıklar temelinde yenilikler yaratacak.
  • Türkiye Cumhuriyeti ve Japonya’nın refah, kalkınma ve stratejik önceliklerine esas teşkil edecek fikirler üretecek ve bu amaç doğrultusunda proje geliştirecek, araştırma yapacak, ana rol oynayacak.
  • Özel sektör, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları arasında işbirliği sağlayacak ve bilim, teknoloji ve bilgi temelli katma değeri yüksek ekonomiye geçişte öncü rol üstlenecek.
  • Türkiye Cumhuriyeti ve Japonya arasında bilimsel, teknolojik ve toplumsal işbirliğinin artmasını amaçlayan faaliyetler yürütecek.

Serbest ticaret anlaşması için çalışmalar sürüyor

JAPONYA’nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki ile sohbetimizde serbest ticaret anlaşmasını da konuştuk. Nishimaki, kendi penceresinden durumu özetledi:

-        Serbest ticaret anlaşmasına dönük görüşmelerde tarıma ilişkin bazı konularda tarafların takıldığı noktalar var.

Ardından şu mesajı verdi:

-        Japonya-Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması konusunda bana düşen görevleri yerine getiriyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar