Nar ağacına “dut vermiyor” diye kızılmaz…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Nar ağacından dut vermesi beklenmez…

Ve, “dut vermiyor” diye “nar ağacına” kızılmaz…

*          *          *

Nar ağacı da, “İlla dut vereceğim!” demez…

*          *          *

Halı makinesiyle, un üretilmez…

Ve, un üretemediği için halı makinesine kızılmaz…

*          *          *

Halı makinesi, “Deneyeyim, belki un üretebilirim!” demez…

*          *          *

Kedi havlamaz…

Köpek miyavlamaz…

*          *          *

Yıllarca emek veren de vardır kediye, köpek sesi çıkarması için…

Onca emek, onca zaman…

Sonuç?

Diyelim ki başarıldı; başarının getirisi?

*          *          *

Ekonomide de fıtratı, özelliği, gerçeği, doğası, ruhu, kültürü, görevi, şartları vardır her oyuncunun/parametrenin;

Ve bu oyuncular/parametreler arasındaki “kökten bağlı” sebep sonuç ilişkilerinin…

Eğitimin de, çabanın da, verimin de, borçlanmanın da, tasarrufun da…

Araştıranın da, geliştirenin de, üretenin de, taşıyanın da, pazarlayanın da, tüketenin de…

İhracatın da, ithalatın da, açığın da, fazlanın da…

Girdinin de, çıktının da…

Bürokrasinin de, siyasetin de, hukukun da, yatırım ikliminin de…

VELHASIL… 

Denizyolu, demiryolu gibi “ürün taşıma için düşük maliyetli araçlar” ihtiyaç ve öncelikken; karayolu yapımına “öncelik” verilmişse;

Lokasyonda/yerinde tarımsal üretim için, alanlar açılmamış, teşvik edilmemişse;

Kamyoncuya, “100 vagonlu trenin maliyetine düşmüyorsun!”, “Gemi 20.000 konteyner alabiliyor, sen 2 konteyner alamıyorsun!” deyip, kızılmaz…

Ürün fiyatından daha fazlasını navluna, bir o kadar da yüklemede/taşımada/tezgahta zayiata, bir o kadar da kiraya/işletmeye veren satıcıya kızılmaz…

“Eğitimden işçiliğe” “planlamadan verimliliğe”, “taşımadan pazarlamaya” kadar tüm zincir “görülmeli”; zincirin son halkasına “bakmakla” sorun çözülmez…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar