31 °C
Osman Ata ATAÇ
Osman Ata ATAÇ İŞLETMECİLİK SOHBETLERİ oaatac@gmail.com

Nasıl hazırlanmalı? (2)

Geçtiğimiz hafta sizlere oturup bir analiz yapmanın zamanıdır demiştim. Gelecekte hatta çok yakın gelecekte işletmeler olarak şiddetli baş ağrısı çekmemek hatta ölüm döşeklerine yatmamak ve dahi Allah korusun ölmemek için ilk yapılacak şey içinde yaşadığımız krizler sonrası oluşacak ve nedense ‘yeni normal’ denilen ekonomik ve sosyal ortamı tanımlamak gerekiyor ki ona göre hazırlık yapılsın. Hemen hemen her yazar, çizer bu konuda bir şeyler üretiyor.

Şimdilik bazı şeyler belli bazı şeyler spekülatif. Finansman sıkıntısını çeken bilir. Borçlanmayın, aman dikkat edin bir gün bu paraları şu veya bu şekilde geri isteyecekler demesi kolay. İşletmelerin ve bireylerin gırtlaklarına kadar borçlanacağı belli. Bazı düzenler bu borçlanmayı arttırmaktan başka çare bulamadıkları için teşvik, can suyu, kurtarma, yardım adı altında bir sürü borçlandırma ‘paketini’ peş peşe açıyorlar. Çare yok borçlanacaksınız.

Onun için borçlanmayın demeyeceğim ama bari neden borçlandığınızı iyi irdeleyin diyeceğim. Aşikâr nedenler dışında borçlanmanın en önemli nedeni işletmenizin krizi atlatıp önümüzdeki ‘yeni normal’ döneme olanak ölçüsünde sağlam girmesini sağlayacak önlemleri almaktır.

Bunun için de yapacağınız işler sırasıyla: (1) İşletmenizi ‘sağlıklı’ tutan koşulları; (2) Yeni normal denilen düzeyde bunların hangilerinin nasıl değişeceklerini; (3) Bu değişikliklerin varsa olumsuz etkilerini gidermek/karşılamak için alınacak önlemleri tanımlamaktır. Bundan sonra finansman dahil elde edebileceğiniz olanakları işte ‘size para kazandıracak’ bu önlemlere harcamayı düşünürsünüz. Bu analizi yapabilmeniz için bu yazıdan başlayarak sizlere kendi kendinize sormanızı istediğim bir seri soru vereceğim. Biraz kuru bir yazı olacak ama kusura bakmayın. Bu yazıyı eğlenceli hale getirmeye çalışırsam daha beter olur. Ancak yazının sonunda bir özet tablo vereceğim belki can sıkıntınızı biraz olsun hafifletir.

Okurlarım hatırlayacaklardır. Defalarca işletmelerin ya işlerinden ya da işleri dolayısıyla, yani yönetimden para kazandıkları konusunu işlemiştim. Bu çerçevede işlerinden para kazanan işletmeleri üretimlerini hedef pazarlara karlı satarak kazanan işletmeler, işlerinden dolayı para kazanan işletmeleri ise paralarını işletmelerinin sahip olduğu kaynakları kullanarak kazanan işletmeler olarak tanımlamıştım. İşinden para kazanan işletmeler üretim ve/veya pazarlama konularından biri veya birkaçı konusunda başarılı işletmelerdir. Yeni normal bu düzeni nasıl etkileyecek irdeleyebilmeniz için ister kendi kendinize ister bir ekiple ister detaylı araştırmalar yaparak ister algılamalarınıza güvenerek aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışın. Üretim konusunda yapacağınız analiz için yönettiğiniz on-dokuz işi ‘yeni normal’ koşulları altında iyice irdelemeniz gerekir. Bu 19 işi yazının sonundaki tabloda bulabilirsiniz. Eğer yeni normal bu işlerden herhangi birini etkileyecekse sizin üretim hedeflerinize ulaşmanızı da etkileyecektir. Sıkıldım artık okuyamam diyorsanız doğru tabloya geçebilirsiniz. Bu iyiliğimi de unutmayın.

İşletmemizin hedeflediği pazarlara sunacağı mal/hizmetleri planlanan fiziksel ve diğer özelliklerde yeterli miktarlarda üretebilmesi için şimdiye kadar yaptıklarımız yeni normalde çalışacak mı?

1.1. Mevcut fabrika tasarımı ve yerleştirmesinin yeni normale uyumsuzluğu? (Üretim sürecinin ürünler için beklenen talebi, mevcut mekânı ve gereken fiziki tesisleri planlamak amacıyla yapılan ve şimdiye kadar kullanılan tasarımının yeni normale uyumlu olacak mı?)

1.2. Mevcut operasyonların yeni normale uyumsuzluğu? (Ürünün (hizmetin) veya parçalarının (kısımlarının) en verimli şekilde üretilebilmesi için teslimat tarihleri, ekipman, malzeme akışı, işçi elde edebilme ve işçi becerileri gibi faktörleri dikkate alarak belirlediğimiz operasyonlar yeni normale uyumlu olacak mı?)

1.3. Üretim yerinin yeni normale uyumsuzluğu (İşletmenin hedeflerine ulaşması için seçtiğimiz üretim yeri, ofis ve/veya ambar(lar) gibi mekânlar yeni normale uyumlu olacak mı?)

1.4 Üretim cihaz ve gereçlerimizin yeni normale uyumsuzluğu (Üretimde kullandığımız aletler, aygıtlar, aksesuarlar, bağlama tertibatları ve avadanlıklar yeni normale uyumlu olacak mı?)

3. İşletmenizin hedeflediği pazarlara sunacağı mal/hizmetleri planlanan kalitede üretmek için yapılanlar yeni normalde çalışacak mı?
2.1.Kalite standartlarınızın yeni normale uyumsuzluğu (Rekabet, müşteri tercihleri, ulusal ve uluslararası standartlar ve imalat maliyeti gibi etmenleri göz önüne alarak seçtiğimiz standartlar yeni normale uyumlu olacak mı?)

2.2. Kalite kontrol yöntemlerinizin yeni normale uyumsuzluğu (Kaliteyi saptanmış sınırlar arasında tutmak için seçtiğimiz prosedürler, ölçüm aletleri, ekipman ve tesisler gibi fiziksel araçla yeni normale uyumlu olacak mı?)

2.3. Ürün servis bölümlerimizin yeni normale uyumsuzluğu (Toplam kaliteyi iyileştirmek için geliştirdiğimiz ürün hizmet departmanları, ürün iadesi, garanti hizmetleri, tamirat, ürün toplatma, güncelleştirme, kalitesini yükseltme, destek programları ve tanı amaçlı test tasarımları yeni normale uyumlu olacak mı?)

İşletmemizin hedeflediği pazarlara sunacağı mal/hizmetleri planlanan zamanda üretmek için yapılanlar yeni normalde çalışacak mı?

3.1. Envanter gereksinimlerini saptamak için kullandığımız sistemlerin yeni normale uyumsuzluğu (İşletmenin işi için gerekli olan optimum miktarda malzemenin belirlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için oluşturulan sistem yeni normale uyumlu olacak mı?)

3.2. Üretim süreçlerindeki hareketliliğin yeni normale uyumsuzluğu (Mal veya servislerin üretilmesi için gereken ham maddelerin, parçaların, araçların, ekipmanların, işlemdeki işlerin, bitmiş malların ve diğer malzemenin hareket ettirilmesi için kullanılan araç ve prosedürlerin (Malzeme Elleçlemesi) yeni normale uyumlu olacak mı?)

3.3. Satın alma ve girdi tedariki sağlamak için kullanılan yöntemlerin yeni normale uyumsuzluğu (Üretim süreci için gereken ekipmanların ve malzemelerin doğru miktarlarda, kalitede, zamanda ve asgari maliyetle elde edilebilmesi için kullandığımız satın alma, nakliye, kayıt tutma ve tedarikçi araştırma yöntemleri yeni normale uyumlu olacak mı?)

3.4. Stok yönetiminin yeni normale uyumsuzluğu (Minimum envanter maliyetiyle yeterli seviyede işletme malzemesi bulundurulmasını sağlamak için kullandığımız kayıt ve sipariş prosedürleri ve depolama düzeni yeni normale uyumlu olacak mı?)

İşletmemizin hedeflediği pazarlara sunacağı mal/hizmetleri planlanan maliyette üretmesi için yaptıklarımız yeni normalde çalışacak mı?

4.1. Üretim hattı dengelerinin yeni normale uyumsuzluğu (Ürünün üretimi için gereken parça veya malzemenin sürekli olarak ve belirli bir hızda, eş zamanlı olarak dengeli zaman aralıklarıyla yapılan tüm gerekli operasyonlardan tamamlanmaya doğru geçmesi için yaptığımız düzenlemeler yeni normale uyumlu olacak mı?)

4.2. Kullandığımız tamir bakım sistemlerinin yeni normale uyumsuzluğu (İşletmenin fiziksel varlıklarının bakımı, üretimin durması veya aşırı yıpranmaya sebep olabilecek durumları ortaya çıkartmak veya düzeltmek için kullandığımız koruyucu bakım ve periyodik muayene sistemleri yeni normale uyumlu olacak mı?)

4.3. Üretim metotlarının yeni normale uyumsuzluğu (Üretim sürecindeki işlemlerin gerekli olanlarla, elenebilecek olanlarını ayırt edebilmek ve gerekli olanların en iyi uygulanma şeklini belirlemek için yaptığımız analizlerin yeni normale uyumsuzluğu.)

4.4. Maliyet Düşürme Programları’nın yeni normale uyumsuzluğu (Atıkların azaltılması ve mevcut olan kaynakların daha verimli kullanılmasıyla üretim maliyetlerinin düşürülmesi için ürünlerin ve üretim süreçleri, malzeme, görünüş, performans ve imalat gereksinimlerini dikkate alarak tasarlanan programlar yeni normale uyumlu olacak mı?)

Siparişleri yerine getirmek için kullandığımız prosedürler yeni normalde çalışacak mı?

5.1. Üretim maliyetlerinin tahminini yapmak için kullandığımız yöntemlerin yeni normale uyumsuzluğu (Sipariş üretim maliyetlerini; siparişi almak, tahmini imalat programları çerçevesinde üretmek ve alıcıya teslim etmek için geliştirilen sistemler yeni normale uyumlu olacak mı?)

5.2. İş emirlerinin hazırlanması prosedürlerin yeni normale uyumsuzluğu (Üretim operasyonlarını onaylayan iş ve belirli bir iş için stoktan süreç departmanlarına veya süreçten sürece hareketler için malzeme ve alet hareket emirlerini hazırlayarak üretim faaliyetlerini harekete geçirmek için geliştirilen prosedürler yeni normale uyumlu olacak mı?)

5.3. Üretimin programlanması için kullanılan prosedürler yeni normalde çalışacak mı? (Siparişlerin üretimi için bir parçanın veya ürünün tamamının gerekli imalat süreçlerinden veya operasyonlarından belirli bir sıra ile geçişini (hareketini) belirleyerek geliştirilen prosedürler yeni normale uyumlu olacak mı?)

5.4. Nakliye işlemlerini yapmak (Girdilerin üretim sürecine, ürünlerin işletmeden müşterilere fiziksel hareketini düzenlemek, kolaylaştırmak için tasarlanan sistemler yeni normale uyumlu olacak mı?

Haftaya pazarlama ve yönetime bir bakarız. Kolay gelsin ve sağlıcakla kalın.

 

ÜRETİM

Yönetim

Üretim Yönetimi İşlevinin Amaçları ve İşler

A. Planlanan Miktar ve Özellikte Üretmek

B. Planlanan Kalitede Üretmek.

C. Planlanan zamanda Üretmek.

D. Planlanan Maliyette Üretmek.

E. Siparişleri Yerine Getirmek.

İşlerin yapılabilmesi için gereksinim duyulan insan gücü, finansman, fiziki tesis ve altyapı, enformasyon ve know-how, ilişki ve stratejik iş-birlikleri kaynaklarının planlanması, tedariki, tahsisi ve kullanımlarının denetimi etkinlikleri.

A1. Fabrika Tasarımı/ Yerleşimi

B1. Kalite Standartları

 

C1. Envanter Gereksinimleri

D1. Üretim Hattı dengesi

E1. Üretim Maliyetlerinin Tahminini

A2. Endüstri Mühendisliği

B2. Kalite Kontrol Yöntemleri

 

C2. Malzeme Elleçlemesi (handling)

 

D2. Tamir Bakım Sistemleri

E2. İş Emirleri

A3. İmalat / Üretim Yeri

B3. Ürün Servis Bölümleri

C3. Satın Alma ve Girdi Tedariki

D3. Üretim Metotları

E3. Üretimi Programlamak

A4.Üretim Cihaz ve Gereçleri

 

C4. Stok Yönetimi

D4. Maliyet Düşürme Programları

E4. Nakliye İşlemleri

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap