“Ödenebilir vergi” 1937’de hayvan ihracatı başlatmış…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Plansız yatırım, kârsızlık, belirsizlik ve “ödenemez derecede yüksek vergi”, üretimi/verimliliği olumsuz yönde etkiliyorken…

* * *

Tarımda/sanayide çoğunluk “eksik kapasite” ile çalışırken…

Tam kapasitenin getireceği “verimlilik”/“maliyet” avantajı;

Enflasyondan/faizlere-kura tüm makro verileri olumlu yönde destekleyecekken…

* * *

Üstelik…

Verileri olumluya çevirebilecek deneyimlerimiz/tecrübelerimiz varken…

* * *

Örneğin:

5 Ocak 1938…

Yeni Asır Gazetesi Başyazarı Hakkı Ocakoğlu…

Gazete’nin 1’inci sayfasında yazmış:

“Sayım vergisinin indirilmesi, bir iki seneden beri milli servet kaynaklarımızdan birini teşkil eden hayvancılığımıza büyükçe bir inkişaf vermiştir.

Sayım vergisinde yapılan tenzilata rağmen, bütçenin tahminlerin çok üstünde tahakkuk eylemesi, memlekette hayvan adedinin artmakta bulunduğunu gösteren en canlı delildir…

İzmir sığır, koyun ve kuzu ihracatının mühim merkezlerinden biri olmuştur…”

* * *

“Olumsuz deneyimlerimizi, tekrar deneme isteği” neden?

VELHASIL

Örneğin, “Vergileri ödenemez derecede yükseltmek”…

Üretimsizliği körüklemek/teşvik etmek ve yanı sıra toplanan vergileri azaltmak anlamına gelir…

Vergileri ödenebilir kılmak ise (-ki, bu konuda 1930’lu yıllardan buyana deneyim/tecrübelerimiz var)…

İktisat kitaplarına ve deneyimlerimize göre üretimden/bütçeye tüm açıkların kapatılmasında, “olması gereken teşviklerden/uygulamalardan” biridir…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar