Para, sanayide fırsatı 5 sektörde arayacak

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Salgının ardından sektörler yeniden şekilleniyor. Tedarik zincirinden müşteri tanımına dek her alanda kendilerini gözden geçiriyor, yapılandırıyorlar. Çünkü salgın, ihtiyaçlar ile istekleri ayrıştırdığı gibi müşterinin taleplerini
de başkalaştırdı.
Ekonomi modeller de kırılmalar yaşıyor. Para, akacağı mecraları genişletirken sanayide 5 sektör, fırsat penceresi
olarak belirginleşiyor; 1-sağlık, 2-teknoloji, 3-tarım, 4-metal eşya ve 5-makine…

Firmalarımızın yarıdan fazlası 3 sektörde

Şimdiki duruma bakalım; İSO 500 içindeki firmaların yarıdan fazlası 3 grupta toplanıyor. Bunlar sırasıyla 118 firmayla
gıda ürünleri sanayi, 85 firmayla ana metaller ve makine imalat sanayi ve 65 firmayla kimyasal, plastik ve kauçuk
ürünler sanayi…

Sektörel dağılımda çarpıcı değişim

Beş yıl öncesine kıyasla sek törel dağılımdaki en çarpıcı değişim firma sayılarının; gıda ürünleri sanayi grubunda
10 firma artmasına karşılık, maden, taş ve toprak ürünleri sanayiinde 20 firma azalmış olması… Bu sektörler
aynı zamanda 2020 verilerine göre üretimden satışların da yarıdan fazlasını yapmış. Üretimden satışlar içindeki
paylardan bakınca, en yüksek ağırlığın, firma sayısında ikinci sırada olan ana metaller ve makine imalat sanayii
grubunda olduğunu görüyoruz.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Bugün bir sektöre yatırım yapacak olsan neyi tercih ederdin? Teknoloji startup’larına…
Türkiye en çok hangi alanda büyüyor?
Makineleşmede…

Türk sanayisinde 5 tespit

1- Öncelikli sektörler; kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, makine-elektronik teçhizat, otomotiv ve raylı sistemler
2-Öncelikli gelişme alanları; tarım, savunma sanayi ve turizm
3-İlk 10’daki şirketlerde dramatik değişim yaşanmıyor
4-İSO 500’de Ar-Ge yapan kuruluş sayısı ancak 271
5-Sanayicimiz teknolojide, yavaş yavaş acele ediyor gibi…

not

NİCELİĞE DEĞİL NİTELİĞE YATIRIM YAPMALI

Nicelik; çokluk anlamındadır. Nitelik ise kaliteyi,katma değeri bildirir. Ciro niceliktir, kâr ise nitelik.
Turist sayısı niceliktir, turist başına gelir ise nitelik. Çalışma saatileri niceliktir, emeğin verimi de nitelik.
İhracatın milyar dolarları niceliktir, kilogram fiyatı ise nitelik…
Eğitimin yılları niceliktir, ömürden harcadığın bu zaman içinde neler öğrendiğin, hangi becerileri edindiğin ise niteliktir. Türkiye, nicelikten niteliğe geçtiği alanlara yatırım yapmalı. Bizi orta gelir tuzağından çıkaracak olan niceliklerimize katabildiğimiz nitelikler olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar