Pareto ile zaman yönetimi

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Muhammed SATILMIŞ -Yönetim Danışmanı, Grupas Gelişim

Zaman herkesin eşit sahip olduğu bir kaynaktır.
Her anımızı nerede, nasıl, kimlerle geçirdiğimiz önemlidir.
"Çok zamanımız var" doğru mudur, sadece geçmiş tecrübemizle sorgulayabiliriz, bende cevap hayır.
"Sürekli gelişim" aklımızdan hiç çıkmaması gereken iki kelimedir, az veya çok, sürekli olması yeterlidir. Buradaki tuzak, az veya küçük gelişmelerin yetersiz görülmesi ve "olmasa da olur", "olacaksa şöyle olmalı" diye en iyi seviye şeklinde yorumlanması ve hiçbir şey yapılmamasıdır.
"Hazırlıklı olarak fırsatlarla karşılaşmak, şans dediğimiz sıçrama tahtasıdır" demiş Anthony Robbins.
Bu meseleyi sadece fırsatlar olarak görmeyin, sizi her an takip eden çocuklarınız, birlikte çalıştığınız kişiler gibi üzerinizdeki gözler için de hazırlıklı olmalısınız. Bazen fırsatlar olmasa da bu gelişimin iç dünyamız ve mutluluğumuz için besleyici bir faktör olduğunu göreceksiniz. Fırsatlar zaten doğal olarak göz kırpacaktır.

Zaman yönetimi konusunda basit ve hemen uygulanabilecek bir yöntem paylaşacağım: Pareto ile zaman yönetimi.

Önce Pareto’nun mantığını paylaşalım. Aşağıdaki örnekler hemen hemen her yerde, hayatımızda ve tüm sektörlerde geçerlidir.

- Bir şirketin sattığı ürünlerin %20’si toplam cironun %80’ini oluşturur.
- Bir şirketin müşterilerinin %20’si toplam satışlarının %80’ini oluşturur.
- Bir fabrikada kullanılan hammaddelerin %20’sinin maliyeti toplam maliyetin %80’ini oluşturur.
- Milli gelirin %80’i toplumun %20’si tarafından elde edilir.
- İlişkilerimizin %20’sinde mutluluğumuzun %80’ini yaşarız.
- Satışların %20’si karın %80’ini sağlar
Ve en önemlisi, insanlar başarılarının %80’ini zamanlarının %20’sinde gerçekleştirirler.
- %80-%20 ilişkisini, büyük kısım ve küçük kısım olarak düşünebilirsiniz. Yukarıdaki örneklerin gerçekte nasıl olduğu araştırıldığında 70-30, 75-25, 85-15 gibi sonuçlar çıkabilir.
PARETO bize %20’ye odaklan ve öncelik ver mesajını vermektedir. Çünkü sonucun %80’i buradadır.

Zaman yönetiminde de Pareto’yu uygulayarak ciddi kazanımlar elde edebiliriz.

Herkesin eşit sahip olduğu tek kaynak ve çok olmayan zamanı etkin yöneterek hayatımızın daha verimli geçmesini sağlayabiliriz. Şimdi, hem de hiç zaman kaybetmeden, %20 listesini oluşturalım ki %80’i elde edelim.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Neden yeşil lojistik? 05 Ağustos 2021