Petrol ve kimyada sorunlar ve çözümler

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Gazetemiz DÜNYA ile ASO’nun düzenlediği yuvarlak masa toplantılarında, ilaç ve boya sektörünün sorunları ele alınmış. Sektör temsilcileri, Hüseyin Gökçe’ye sorunları ile birlikte çözüm önerilerini de dile getirmişler.

Gazetemiz DÜNYA ile Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’nda petrol ve kimya sektörü temsilcileri sorunlarını dile getirdiler. Ankara Haber Müdürümüz Hüseyin Gökçe’nin haberinden öğrendiğimize göre ilaç sektörü temsilcileri, “Ne kadar çok ürün satarsak, batma noktasına geliyoruz” ifadesinde bulunuyorlar. Şirketler, devletin ilaç ödemelerini 1 Euro=4.058 liradan hesaplamasına karşın, günlük kurdan hammadde alışı yaptıkları için bunun sonucunda zor durumda kaldıklarını iddia ediyorlar.

Piyasada ithal ilaçların arttığını belirterek yerli ilaç üretiminin yüzde 85’lerden yüzde 15’lere düştüğünü, birçok Türk firmasının yabancılar tarafından satın alındığını söylüyorlar. İlaç sanayiinde 30 olan yabancı firma sayısının, 133’e ulaştığını belirtiyor, 10 yıl içinde Türk ilaç şirketi kalmayacağı korkusunu dile getiriyorlar.

İlaç sanayicileri, yürürlükteki ilaç kararnamesi nedeniyle yeni yatırım ve Ar-Ge çalışmalarında zorlandıklarını ifade ediyorlar. Yeni regülasyonlara ayak uydurmak zorunda olduklarını belirtip, global gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları için kaynak ayıramadıklarını söylüyorlar. Fiyat kararnamesi nedeniyle gerekli düzenlemeler yapılması zorunluluğunu vurguluyorlar. Toplantıda boya sanayicilerinden biri de sorunlarını dile getirirken, “28 yıldır sektörde olan bir firmayız. Şirket olarak küçüldük mü, büyüdük mü, bilmiyoruz. Diğer sektörlerdeki gibi biz de hammadde sıkıntısı çekiyoruz” diye açıklama yapıyor. İç piyasada ve ihracatta önemli artışlar olmasına karşın hammadde ve konteyner bulmada zorluk çektiklerini bildiriyor. Sektör temsilcileri, ASO ile gazetemizin yaptığı toplantıda sorunlarını açıklıkla dile getirmenin yanı sıra yapılması gerekenleri sıralayıp, çözüm önerilerini de ortaya koyuyorlar. Ekonomi yönetiminin, sektörlerle sürekli diyalog içine girerek, gelişmelerden haberdar olup, çözümü de birlikte oluşturmalarında büyük yarar olduğuna inanıyorum. Ülke kalkınması için üreticinin sorunlarının dile getirilmesi ve çözüm önerileri çok önemlidir.

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2022’nin en önemli iki riskinin, iklim ve toplumsal kriz olduğunu raporunda dile getiriyorlar.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sri Lanka dersleri 16 Mayıs 2022