14 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Posta ve hızlı kargo ile gelen eşyaya uygulanacak gümrük kuralları açıkl

Gümrükler Genel Müdürlüğü yeni bir düzenleme yaptı. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen eşyaya “muafiyet uygulanması” kurallarına açıklık getirdi. 

75 euroyu geçmeyen eşya bir şirkete geldiği zaman sorunlar oluşuyordu. Son açıklama ile gerçek veya tüzel kişi ayrımı kaldırılmış oldu.Bu tür eşyalara uygulanacak esas kuralları gösteren Bakanlar Kurulu Kararı’na göre kıymeti 1500 euroyu geçmeyen eşyaya muafiyet uygulanabilmesi şartları da yeni düzenlemede belirtilmiş oluyor. 

Buna göre; eşyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gerçek kişiye gelmesi, ticari miktar ve mahiyet arzetmemesi, değerinin 1500 euroyu, miktarının ise diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere 30 kiloyu geçmemesi gerekiyor. Buradan çıkan sonuç şudur: 75 euroyu geçip 1500 euroyu ve 30 kiloyu geçmeyen eşyayı muafen sadece gerçek kişiler ithal edebilir. 

Peki, gerçek kişiler tarafından getirilen eşya ticari miktar ve mahiyet arz etmemekle birlikte 1500 euroyu ya da 30 kiloyu aşıyorsa ne olacak? 

Gürcan Akkoç tarafından sorulan bu soruya yanıt da şöyle belirtiliyor: Bu eşyaya normal ithalat rejimi prosedürü uygulanması gerekiyor. İthalat işlemini firma ya doğrudan temsilcisi yoluyla yada vekalet verdiği dolaylı temsilci yoluyla yapılması gerekiyor. Alınması gereken bütün izin vs. prosedürlere uyulması zorunluluğu bulunuyor. Keza; tüzel kişiler de kıymeti 75 euro üzerinde ticari eşya getirdikleri takdirde, normal ithalat rejimi prosedürünün aynı şekilde uygulanması gerekiyor. Bu arada, eşyanın geldiği ülkeye göre farklı vergi oranlarının uygulandını da bilmek gerekiyor. 

Değeri 75 euroyu geçen ancak 1500 euroyu geçmeyen eşya için 75 euroyu da kapsayacak şekilde AB’den gelirse %18, diğer ülkelerden gelirse %20 tek ve maktu vergi uygulanıyor. 

Numune ve modeller getirirse uygulama nasıl olur? 

Yine haklı bir soru: Tüzel kişiler numune ve modeller getirirse uygulama nasıl olur? 

75 euroyu geçen eşyanın tüzel kişilik olan firmalarca posta veya hızlı kargo taşımacılığı kapsamında taşınması halinde normal ithalat rejimi prosedürünün uygulanacağı anlaşılmakla birlikte numune ve modeller için durum farklıdır. Bu konuda Gümrük Kanunu’nun 167/8-d maddesi devreye giriyor. “Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunmak için kullanılabilecek nitelikteki ticari mahiyet arz etmeyen numune eşya ve modeller”in gümrük işlemleri yukarıda belirtilen limit kısıtlamalarına tabi olmadan kararın 86. maddesi kapsamında muafen ithal edilebiliyor. Ticaret politikası önlemlerinden ve diğer izinlerden de muaf tutuluyor.