"Migrene son hayata devam"

Yavuz DİZDAR
Yavuz DİZDAR yavuz.dizdar@dunya.com

5Değişen hayat koşullarımız içinde sık karşılaştığımız hastalıklardan biri de migren. Migren genellikle zonklayıcı ve tek taraflı baş ağrısı atakları ile seyreden bir hastalık. Türkiye'de de sık rastlanan bir hastalık olmasına karşılık hastaların çoğu durumdan şikayetçi olmanın ötesine geçemiyorlar. Her 6 kişiden birinde, her 4 kadından birinde migren görülüyor ve hastalarda yıllık ortalama 12 günlük iş kaybına neden oluyor. Görülme sıklığı çok yüksek olmasına rağmen Türkiye'de ve dünyada migrenin teşhis oranları oldukça düşük, çünkü hastalar ya durumdan haberdar değiller ya da doktora gitmeyip sorunu kendi başlarına çözmeye çalışıyorlar. Öte yandan sinirsel ya da gerilim tipi baş ağrıları ve sinüzit gibi hastalıklar ile sıklıkla karışan migrenle karışıyor. Hastaların önemli bir kısmı tedavi olmak için doktora başvurmak yerine çevrelerinden duydukları veya kendi bildikleri ilaçları alıyorlar. Migrenin genetik ve psikolojik kaynaklı olduğuna ve tam bir tedavisinin olmadığına dair yanlış kanı bu kayıtsızlığın başlıca nedenleri arasında. Eş dost tavsiyesiyle alınan ilaçların etkisiz olması umutsuzluğa yol açıyor. Hastalığın belirtilerini anlatmak ve migren tedavisinde uzman hekime başvurmanın öneminin altını çizmek amacıyla Pfizer Türkiye, Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği'nin desteğiyle "Migrene Son Hayata Devam" hastalık bilinçlendirme kampanyasını başlattı. Biz bu toplantıya yoğun iş yükü nedeniyle katılamasak da, konuyu bize aktarılanlardan yararlanarak dile getirmeyi istiyoruz.

Her dört kadından birinde migren var

Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği Başkanı ve Pfizer'in yürüttükleri araştırma aslında hastalığın ülkemizdeki durumunu ortaya koymayı hedefleyen bir migren prevalans çalışması. Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, 2008 yılında Türkiye'de 21 ilde 5323 kişi üzerinde, konunun uzmanı akademisyenlerin yaptığı Türkiye'de Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyoloji Çalışması'na göre "Türkiye migren prevalansı" yüzde 16.4 olarak saptanmış. Bu orana göre ülkemizde toplam 8 milyon migren hastası bulunduğu tahmin ediliyor, ancak bu hastaların sadece yaklaşık yarısının bir nöroloji uzmanına başvurduğu belirtiliyor. Prof. Dr Zarifoğlu bu kampanyayla hastaların migrenin belirtilerini tanımasını, diğer baş ağrılarından farklı olduğunu anlamasını ve konu ile ilgili uzman bir hekime başvurmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade ediyor. Migren tedavisinde uzman doktora başvurmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Zarifoğlu, "Tedavi edilmediği takdirde, her atağın 4-72 saat sürdüğü ve Türkiye'de hastaların yarısından fazlasının ayda dört ve üzerinde atak yaşadığı migren, kişilerin aile, iş ve sosyal hayatını ciddi şekilde etkiliyor. Migren, ciddi iş gücü kaybına yol açarken, kişilerin sosyal yaşantısında da birçok olumsuzluk yaşanmasına neden oluyor. Migrenin tetikleyici sebepleri arasında stres (yüzde 69), rüzgar (yüzde 54), açlık (yüzde 54), uykusuzluk (yüzde 53), ışık (yüzde 39) gibi pek çok faktör etkili olabiliyor" diyor. Hastaların migrene dair soruları, migreneson.com sitesinde ayrıntılı bir şekilde cevaplamaya çalışılmış.

Web sayfası üzerinden danışmak mümkün

Kampanyanın duyurulması konusunda destek veren ve migreneson.com adresinde 3 sorudan oluşan ID Migren Testini uygulatan Yrd. Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar 'Migrene Son' hastalık bilinçlendirme kampanyasının toplumda migren bilincini artıracağını umduğunu vurguluyor ve şunları söylüyor: "Kampanya web sitesinde hastalar 3 sorudan oluşan ID Migren Testini yanıtlayarak migren olma olasılıklarını öğrenebilir. Toplumu kolaylıkla baş edilebilen bir baş ağrısı türü olan migren hakkında bilgilendirmeyi ve toplumda migren farkındalığı oluşturmayı amaçladık". Bu teste göre migrenin önemli belirtileri; son 3 aylık dönem içerisinde baş ağrısı sırasında bulantı veya kusma, ışığa hassasiyet ve bir gün boyunca işleri yapamama durumu olarak tanımlanıyor. Bu 3 belirtiden ikisi varsa migren olma olasılığınız yüzde 93. Migreneson.com sitesinde ayrıca hastalardan gelen sorular, uzman hekimler tarafından cevaplanıyor. Sitede Migren Günlüğü, en yakındaki nöroloji uzmanı olan kurum ve ağrı merkezlerinin bilgileri, migren için önemli olan hava durumu detayları gibi pek çok ilgi çekici konu başlığı da bulunuyor. "Migrene Son" kampanyasının odak noktasında özellikle kadınlar yer alıyor. Çünkü Türkiye'de her 4 kadından biri migren hastası.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar