Reorg (3)

Osman Ata ATAÇ
Osman Ata ATAÇ İŞLETMECİLİK SOHBETLERİ oaatac@gmail.com

Geçen hafta sizlerle paylaştığım üretimin amaçlarına ulaşamaması halinde  yönetimlerinin incelenmesi gereken on-dokuz üretim işini tekrar paylaşıyorum. Bu hafta bu yönetim inceleme konusunu açacağım. Üretim işleri aşağıdaki gibiydi.

Eğer üretim amaçlarına ulaşamıyor ise amaca ilişkin ‘üretim işlerinden’ biri veya bir kaçı kötü yönetiliyor demektir. Söz gelimi üretim planlanan kaliteyi tutturamıyor ise bundan kalite standartlarının geliştirilmesi ve/veya kalite kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya ürün servis bölümlerinin tasarlanması işlerinin kötü yönetildiği anlamı çıkarılabilir. Bu örnekte yönetim amaca ilişkin her işin yönetimlerinin irdelenmesidir. Bu incelemeyi yapanların her bir iş için verilen en az on-beş kararı irdelemesi demektir. Söz gelimi aşağıdaki tabloda A olarak işaretlenen kutu kalite standartlarının geliştirilmesinde gereken insan gücü kaynağının niteliklerinin (kalite), adam/saatinin (miktar), ne zaman gerekli olduğunun (zamanlama) ve   maliyeti planlanırken bir hata yapılıp yapılmadığının irdelenmesini belirtir.

[1] Üretim ve pazarlama işlerinin irdelenmesi yöntemi, işletmenin iş tanımının ve stratejisinin sağlandığı ve bu konularda ‘yanlış’ yapılmadığının görüldüğü varsayımıyla anlatılmaktadır.

Örnekten de görüldüğü gibi üretim işlevinin amaçlarına neden ulaşamadığının incelenmesi (ürün/hizmetlerin planlanan fiziksel ve diğer özellikleri haiz bir şekilde yeterli miktarlarda, planlanan kalite, zaman ve maliyette üretememek ve siparişleri yerine getirememek) yönetimin kırk-beş konuda verdiği kararların irdelenmesi demektir. Yani, özetle bir işletmede neyin neden olduğunu veya olmadığını irdelemek kolay ve kısa sürede yapılacak bir iş değildir.

Bu reorganizasyon için gerekli teşhisin zorluğunun bir yönü. Meseleyi daha da zorlaştıran bir diğer konu var. O da işlerin aksine, kaynak kararlarının birbirlerinden bağımsız olmamaları. Söz gelimi kalite kontrol standartlarının geliştirilmesi işini kalite kontrol yöntemlerinin geliştirilmesinden tamamen bağımsız inceleyebilirsiniz ama kalite kontrol standartlarının geliştirilmesi için gereken fiziki tesis ve alt yapı gibi kaynakların kararını standartlar hakkında gerekli bilgiden ayıramazsınız.

İşin bir de pazarlama yönü var. Eğer işletme pazarlama amaçlarına ulaşamıyorsa, yani, işletme kendisinden mal/hizmet alanlara daha çok ve daha sık satamıyor; rakiplerinin mal/hizmetlerini alanları şirkete çekemiyor; ve /veya sunduğu mal ve hizmetleri hiç̧ bir yerden almayanları şirketten almaya ikna edemiyor ve/veya alıcılarının pazarı terk etmelerine mani olamıyorsa ve üretimde bir sorun yoksa bu pazarlama işlerinin iyi yönetilmediği anlamana gelir.
Bu da aynı üretim işlevini irdelerken yaptığımız gibi pazarlamanın yedi işinin irdelenmesini gerektirir. Bu işleri aşağıdaki tabloda veriyorum.

Eğer iş tanımı, strateji ve üretimde bir hata yoksa yukarıdaki yedi pazarlama işi de üretim işlevi için tartıştığımız gibi teker teker ve birlikte kaynakların planlanması (miktar, kalite, zamanlama ve maliyet); kaynakların tedarik ve tahsisi (planlanan kalite, miktar, zaman ve maliyette); kaynakların kullanımlarının takibi ve iyileştirilmesi (etkenlik ve etkinlik) açılarından irdelenmelidir.

Ancak böyle bir analiz sonucu işletmenin neresi neden aksıyor ve neyin düzeltilmesi gerekir kararlaştırılabilir. Bu analizin başarısı yapan kişinin işletmeyi ne kadar iyi tanıdığına, geçmiş şartlarını ne kadar iyi bildiğine, geleceği ne kadar iyi tahmin edebildiğine ve yönetim kararlarının nasıl rasyonel hale getirilebilecekleri konusunda ne kadar bilgili olduğuna bağlıdır ve uzun süreler alabilir.

Ben yaptım. Çok zordu ama olmayacak iş değildi. Ama bu iş yapılmazsa reorganizasyon önerileri göz boyamaktan öte gitmez. Bu günün zorluklarını aşacağım diye ya saçmalarsınız ve de büyük olasılık yarın aşılamayacak zorluklara duçar olursunuz. İşte bu nedenle, ellerinde her derde deva reorganizasyon öneri reçeteleriyle gezen yönetim danışmanlarına güvenmeyin diyorum.
Sağlıcakla kalın.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kültür 06 Ocak 2021
Giden dostlar 30 Aralık 2020
RCEP 23 Aralık 2020
Ekonomi politik 16 Aralık 2020
AB ve diğerleri 09 Aralık 2020
Nereden biliyorsun? 02 Aralık 2020
Düşünmeyi öğrenmek? 25 Kasım 2020
Neden benden lider olmaz 18 Kasım 2020
Kafaya takınca 11 Kasım 2020