Riskler kayıt dışılığı; kayıt dışılık riski yükseltiyor…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Kayıtlı üreticilerin, pandemi nedeniyle, “kayıt dışı üreticilerin” dahi veremeyeceği fiyatlara düştüğü ifade ediliyor…

Kayıt dışı üreticilerin, pandemide de kayıt altındaki üreticilere zarar vermeye devam ettiği de…

★ ★ ★

Vergi/prim ödemekten kaçınan;

Belgesiz çalışan/çalıştıran/ üreten/ürettiren kesimdir kayıt dışılığa zemin hazırlayan…

★ ★ ★

O kesimin;

Yastık altında ve/veya yurtdışında sakladığı, sisteme sokmadığı kazancıdır “kayıt dışı” olan…

★ ★ ★

Kayıt dışılık:

Verimsizliğin/haksız rekabetin dolayısıyla “ekonomik çarpıklığın”;

Ve dolayısıyla,

Büyümek/kalkınmak/refah için değil de “yatırımı yüzdürebilmek için borçlanmanın” ve borçlanmada yüksek maliyetin nedenidir…

★ ★ ★

Rant, geliştirmekten/üretmekten daha fazla kazandırıyorsa…

Doğrudan vergi toplanamıyorsa…

Bu nedenlerle dolaylı vergilere (KDV, ÖTV…) yükleniliyorsa…

Bağış/bahşiş/prim/rüşvet kültürü yeşeriyorsa…

Kayıt dışılığı azaltmak mümkün olmuyor.

★ ★ ★

Bu yapıda…

“Kayıt dışılığı azaltarak, vergi gelirlerini artıracağız” fikri ve uygulamalarının da…

Kayıt dışılığı azaltmadığını, verimliliği ve vergi gelirlerini artırmadığını deneyimlerimiz gösteriyor…

VELHASIL…

Yapısal ve birbirini tetikleyen bu sorunlarımızın çözümü için…

★ ★ ★

“Kayıt dışılığı azaltarak, devlet harcamaları için ek kaynak yaratacağız” şeklinde değil; “Vergileri düşürerek, verimliliği/ rekabeti artıracağız” şeklinde düşünmeliyiz…

★ ★ ★

“Kayıt dışı tutulan likidi (para, altın…) ekonomiye kazandırırsak, risklerimiz düşecek” şeklinde değil; “İç/dış riskleri düşürürsek, kayıt dışı tutulan likidin yanı sıra, kayıtlı yabancı da ekonomide yerini alır ” şeklinde düşünmeliyiz…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bayram… 23 Nisan 2021