Rusya, askeri harcamada dünyanın 3. gücü

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Rus ordusunun modernizasyonu, ülkenin savaş gücünü dünyanın 3. büyüğü konumuna getirdi. Son 10 yılda envantere 600 savaş uçağı, 840 helikopter, 2.300 drone katıldı. Yeni ekipman yapısıyla Hazar’dan Suriye’yi vuracak konumda… NATO’yu bile geçeceği tartışılıyor.

Dağlık Karabağ ateşkesinden sonra Türkiye ve Rusya’nın özel avantaj sağladığı görülüyor.

1990’dan bu yana Kafkasya coğrafyasında en büyük toprak değişimi yaşandı, Dağlık Karabağ eski sahibi Azerbaycan’a iade oldu. Ama bundan öte bu bölgeye 2 güç yerleşti: Türkiye ve Rusya.

Türkiye kendisine Orta Asya’yı açacak bir koridor yarattı. Ülke ihracatı Türkiye- Nahçıvan-Laçin-Bakü yoluyla, Orta Asya’ya ulaşacak.

Rusya ise Laçin Koridoru’na konuşlandı, Ermenistan’daki varlığını pekiştirdi, Türkiye sınırlarına dayandı.

Burada dikkat çekici bir gelişme, Rus ordusundaki belirgin modernleşme...

Sovyetler’in dağıldığı 1990’ların başında Rus ordusu “dünyanın en kötü orduları” sınıflaması içindeydi.

Başkan Putin’in kararıyla 2008 sonrası büyük bir hamle yaşandı. Her yıl savunmaya 150-180 milyar $ harcanıyor. Oysa SİPRİ’nin resmi sitesi 65 milyar $ harcama rakamını veriyor. Gerçek harcama üstünden gidersek bu Rusya ulusal gelirinin %8-9’unu oluşturuyor. Bu bir dünya rekoru. İsrail kayıtlarına göre bu harcamayla Rusya, ABD ve Çin’in ardından 3. güç.

Dikkat çekici olan, bu askeri harcamanın ağırlıklı payının donanıma yapılması. ISSS-Londra kayıtlarıyla ordu ekipmanının %70’i artık modern. Son 10 yılda ordu envanterine 600 savaş uçağı, 840 helikopter ve 2.300 drone katıldı.

Yeni ekipman yapısıyla Rus ordusu Hazar’dan Suriye’yi vuracak konumda. Rusya kendisini “Hava–Deniz-Kara Silahlarının Eşgüdümlü Yapısı”nı kurmuş olarak niteliyor. Devamında nükleere yaptığı büyük yatırımla radyoaktif torpedo bile imal ediyor.

IISS, Rus ordusunun NATO’ya bile “geçici’’ üstünlük sağlayacağını raporluyor.

Ama bütün bunlar içinde askeri personelin maaşları hala çok düşük... Bir profesyonel düz askerin maaşı 500 doları geçmiyor.

Sonuçta, The Economist dergisinin ifadesiyle Rus ordusu 10 yıllık bir reformla “parıldayan bir güç” haline geldi.

GÜNÜN NOTU:
Güney Asya ve yakın coğrafyasındaki 15 ülkenin son ekonomik entegrasyonu RCEP sonrası “America Alone” (ABD yalnız başına) sözü kullanılıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar