Rusya ithalat/ihracat ödemesi

Şefik ERGÖNÜL
Şefik ERGÖNÜL İHRACAT SOHBETLERİ sefik@utided.org

Rusya, uluslararası platformda köşeye sıkıştırılıp üzerindeki baskı arttırılıyor.

Batı, kendi menfaatlerini önde tutarak Rusya'yı, SWIFT sisteminin azıcık içerisinde ve epeyce dışarısında tutuyor.

Ukrayna'da yaşanan savaş vahşetini onaylamak mümkün değil.

Rusya üzerine uygulanan baskıları onaylamak veya onaylamamak konumuz dışı.

Ancak, savaşın insanlar üzerindeki etkilerinin azaltılabilmesi için ticarette devamlılık gerek.

Bunu yapmaya çalışırken de savaşa katkısı olabilecek her türlü malzeme ve ekipmanın, açık tutulmasını önerdiğim ticaretin dışında bırakılması tarafında olduğumu belirtmek isterim.

Öte yandan, askerden gelecek oğlumuzun teskere haberini bekler gibi de ayçiçek yağı gemilerini beklemek zorunda kalmayalım veya en azından endişelerimizi azaltacak tedbirleri hızla alalım isterim.

Geçen haftaki sohbetimizde " Takas " ticaretinden ve bunların geçmişteki bazı uygulamalarından söz etmiştim. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğinden emekli olan babam rahmetli Vasfi Ergönül'ün Rus heyetleri ile beraber, İskenderun Demir Çelik fabrikasının yer belirleme çalışmaları çerçevesindeki gezilerini çok iyi hatırlıyorum.

Dost ziyaretlerine gittiğimiz Dörtyol ilçesindeki narenciye bahçelerini göstererek " Yüce Allah'ın işine bak, bu meyveleri verip yerine devasa bir fabrika alıyoruz. Bu nimetleri korumalıyız " dediği de gün gibi hatırımdadır.

Rusya ile ticaretimizde Ruble ile işlem yapmak olanağı var.

Amma bu işlemlerin hacminin, Türkiye/Rusya ticaret hacmini karşılamaktan uzak olduğunu da itiraf etmeliyiz.

Bu hacmin genişletilmesi mümkün mü?

Elbette mümkün…

Ancak bürokrasinin bu konuda ne kadar hızlı olabileceği, formülün çözümü için nasıl bir çaba gösterilebileceği bilgimiz dışında amma bildiğimiz, bunu bir irade sonucu hemen olabileceği.

Takas ve bağlı işlemler hakkındaki tebliğin 2018 yılında kaldırılmasından bu yana benzeri işlemler için nasıl bir uygulama yapılabileceği konusunda pek bir bilgiye erişemedim.

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu merkez bankaları arasında yapılacak özel bir anlaşma ile Ruble üzerinden ticaret hacminin genişletilmesi olasılığı her zaman mevcuttur.

Asıl ilgi gösterdiğim konu, iş insanlarının kendi aralarında mal takası ile yapabileceği işlemlerin yolunun açılması. Bankalar üzerinden yapılacak işlemlerin devletler tarafından düzenlenmesi ve takas olayının iş insanlarına bırakılmasının, Rusya ile yapılacak ticarette hızla ve çok ciddi bir rahatlama sağlayabileceği görüşündeyim.

Tekrar belirtiyorum…

Savaşa destek verecek ve onun sürmesine olanak sağlayacak her şey bu öneri dışındadır.

Takas olayı, ticarette insanî unsurları kapsamalıdır.

Rusya'ya yaptığımız ihracatın yapısını düşündüğümüzde, böyle yapılacak bir takasın iki yönlü faydasını görebiliriz.

Birincisi; Rusya'nın aldığı ürünlerimizi üreten insanlarımızın ekonomik olarak rahatlamaları ve bunun genel ekonomimize yansımasıdır.

İkincisi ise Batı'nın Rusya'ya uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle, Türkiye'nin de Rusya ile yaptığı ticaret sonucunda baskı altında kalabilmesi olasılığından uzak kalabilmemizdir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vize mi ihracata engel mi? 28 Haziran 2022
Stratejik ihracat GIDA 14 Haziran 2022
Geçiyorduk uğradık! 31 Mayıs 2022
Afrika'nın cazibesi 26 Nisan 2022
OFAC ve yaptırımlar 19 Nisan 2022