Rusya Ulusal Güvenlik Stratejisi

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Rusya‘nın Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi, bu ülkenin önümüzdeki 25 yılda dünya gücü olacağının ‘’resmi‘’ mesajını veriyor. Batı merkezli liberal yaşam biçimi reddedilecek, tarihsel ve kültürel değerler korunacak, insan kaynağına daha fazla önem verilecek.

Toplamı 43 sayfalık bir metin bu belge. Temmuzun son günlerinde Vladimir Putin imzasıyla yürürlüğe giren ‘’BDT Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi‘’ nden söz ediyorum. Metin Rusça ve Devlet Başkanlığı web sitesinde yer alıyor.

Doç. Dr. Muhittin Öztolga yardımıyla Türkçe’ye kazandırdığımız bu belge ezcümle ‘’Rusya’nın küresel ve bölgesel olarak lider- öncü rolü‘’ oynayacağının altını çiziyor. Rusya’nın bugüne dek yayınladığı strateji belgelerinin en kapsamlısı... Kapsamı kadar net ifadeleriyle Rusya’nın bir ‘’dünya gücü‘’ olma yolunda her türden çabayı göstereceği mesajını veriyor.

Rusya zaman zaman jeo-stratejik konumunu öne çıkaran stratejiler çıkarmayı sever. Daha önce bu amaca uygun olarak ‘’deniz‘’ ve ‘’kara‘’ stratejilerini kamuoyuna açıklamıştı. Bir ‘’Putin geleneği‘’. Bu anlamda onun emperyal özlemlerini yansıtması açısından yol gösterici. Bu strateji belgesinde dikkatimi çeken Rusya’nın ‘’Batı‘’ olarak nitelenen Doğu ve Batı Atlantik ülkeleri için kullandığı yeni dil. Stratejide kullanılan ifadeyle Batı dünyası için ‘’Batı merkezli liberal yaşam biçimi reddedilecek‘’ deniliyor. Sonrası şöyle açıklanıyor:

-Rusya’nın tarihsel ve kültürel değerleri korunacak ve insan kaynağına daha fazla önem verecek bir politika izlenecek.

İlginç bir biçimde dünyadaki dengesizliğin ‘’Batı dünyasının hegemonyasını koruma hırsına‘’ bağlanması. Krizdeki Batılı liberal model küresel bir stagfl asyon ve resesyonun nedeni olarak tanımlanıyor ve ABD ‘’bir tehdit‘’ olarak gösteriliyor. Çare ‘’Rusya’nın güçlü bir devlet olmasına‘’ bağlanıyor. Rusya bunun için 2015‘te öncüsü olduğu ‘’Avrasya Ekonomik Birliği’nin daha ileriye taşınması‘’ konusunu öncelliyor. Rusya’nın ‘’bölgesel ve küresel düzeyde aktör olmakta ısrarlı‘’ olacağının altı çiziliyor. Bununla yetinmiyor, 2015‘de yayınladığı Rusya Deniz Strateji’ne atıfta bulunuyor ve münhasır ekonomik bölgeler konusuna ‘’özel önem’’ verileceği vurgulanıyor. Buysa Rusya‘nın önümüzdeki dönemde Karadeniz ve Akdeniz’de kümelenmiş bir sıcak siyasetin işareti olarak sayılmalı.

Özetle Rusya, önümüzdeki 25 yılda bir dünya gücü olacağının ‘’resmi‘’ mesajını veriyor.

GÜNÜN NOTU:

Rusya, Akdeniz’den sonra Nil yoluyla Afrika’ya uzandı, Sudan yönetimiyle bir deniz üssü anlaşması yaptı.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Cevabı zor sorular… 03 Ağustos 2022
Şili'nin yeni anayasası 01 Ağustos 2022