Sadece ‘karbon ayak izi’ne değil, ‘su ayak izi’ne de odaklandık

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR İŞ DÜNYASINDA DİYALOG vahap.munyar@dunya.com

Polisan Holding’in kurucusu Necmettin Bitlis’in 23 Ekim 2017’de vefat etmesinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Mehmet Emin Bitlis, grup şirketlerinin “sürdürülebilirlik” stratejilerini gözden geçirdi:

- Gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam ve iş ortamı bırakmak için çalışıyoruz. “Sürdürülebilirlik” yaklaşımımızı 2015 yılından beri yayınladığımız Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) standartlarıyla uyumlu raporlarımızla ortaya koyuyoruz.

Grup şirketlerine tek tek baktı:

• Poisan Kimya ve Poliport, sağlık, güvenlik ve çevre açısından Avrupa Kimya Sanayicileri (CEFIC) tarafından geliştirilmiş “Üçlü Sorumluluk” taahhüdü veren ilk Türk şirketlerinden oldu.

• Poliport şirketimiz Bakanlık sertifikalı “Yeşil Liman”. Küresel derecelendirme platformu Ecovadis tarafından yapılan değerlendirmede “sürdürülebilirlik” performansı ile sektöründe “en iyi yüzde 5’lik” dilimde yer alıyor.

Yabancı ortaklarının bu konudaki yararlarını düşündü:

- Kimyada Dow Chemicals, boyada da Japon Kansai ile ortaklığımızın “sürdürülebilirlik” konusunda büyük katkıları oldu.

İklim değişikliği konusunu irdeledi:

- 2012 yılından beri bu alandaki mücadelemizi daha sistematik yönetiyoruz. Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya ve Poliport’ta sera gazı emisyonlarını uluslararası standart protokollere uygun raporluyoruz.

Karbon Saydamlık Projes (CDP) Türkiye uygulamasına 2017’de dahil olan 58 şirket arasında yer aldıklarını anımsadı:

- 2019 yılında platformun “Su Güvenliği” programına katılan 32 şirketten biri olduk. “Karbon ayak izi”nin ardından gelen “su ayak izi”nin önemini gördük.

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis’le geçen hafta Dilovası’nda buluştuk. Bitlis’e Poliport Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Selçuk eşlik etti. Sohbete ayrıca Poliport’ta yetkili gümrük müşavirliği şirketi Ventur’un patronu Mustafa Soner Eroğlu da katıldı.

Bitlis, “sürdürülebilirlik” konusunu açınca sordum:

- Boya ve kimya sektörü ile “sıfır atık-sıfır karbon” hedefleri yan yana gelince çelişkili bir durum izlenimi veriyor. Kimya sektörünün doğaya daha çok zarar verdiği izlenimi hakim. Sektörde “sıfır atık-sıfır karbon” mümkün müdür?

Yanıtı ürünlerinden örneklerle vermeyi yeğledi:

- “Su bazlı parlak son kat boyası”, “su bazlı yol çizgi boyası” ve “su bazlı metal boyası” çevre dostu ürünler arasında yer alıyor.

2015 yılında uluslararası EPD (Çevresel Ürün Beyanı) olan “çevre etiketleri” ile AB ECO Platformu kayıtlarına girdiklerini bildirdi:

- Bu konuda Avrupa’da sektörümüzde ilk 3 şirket arasına girdik. Ayrıca Polisan Kansai Boya, Poliport ve Polisan Kimya “Sıfır Atık” belgesi sahibi.

Polisan Kansai Boya’nın GEBKİM’de 2019 yılı başında devreye giren üretim ve depolama tesisine değindi:

- GEBKİM’deki tesisimiz Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından yapılan değerlendirme sonucu “Leed Gold” sertifikası aldı. Ülkemizde “Leed” sertifikalı 23 üretim tesisi arasına girdi.

Ardından ekledi:

- Pandemi, kaynakların sonsuz olmadığını hatırlattı. Artık şirketlerin kalıcı finansal başarıları, çevreye ve insana duyarlı bir “kurumsal vatandaş” olmalarıyla, “kurumsal yönetim uygulamaları”nı ilke edinmeleriyle mümkün hale gelebilecek.

Mehmet Emin Bitlis başta olmak üzere ailenin ikinci kuşağı Polisan’da “sürdürülebilirlik” stratejisini öne çıkararak başarı çıtasını daha yükseğe taşımaya kararlı görünüyor…

‘Yeşil Mutabakat’ ile Yeni bir uluslararası Ticaret sistemi geliyor

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis, Aralık 2019’da AB’nin kabul ettiği “Yeşil Mutabakat”a değindi:

- 2050 yılına kadar “sıfır karbon” hedefi için döngüsel ekonomi, sıfır kirlilik, biyo çeşitliliği koruma, sürdürülebilir ulaştırma, temiz ve güvenli enerji, adil geçiş ve tüm bunların finansmanı için dönüştürücü politikalar hazırlanıyor. 2 yıl içinde uygulamalar başlayacak.

“Mutabakat”ın AB ekonomisini sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürme amacı taşıdığını anımsattı:

- “Mutabakat”, iklim değişikliğine “küresel problem” olarak yaklaşıyor. Dolayısıyla “mutabakat” ile ülkemizi de yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemi söz konusu.

“Sınırda Karbon Vergisi”nin uygulanacak ilk adım olabileceğini belirtti:

- Kimyasal güvenlik bilgi paylaşımından eko etiketli ürünlere kadar birçok mevzuata uyum zorunluluklarımız artacak.

“Yeşil Mutabakat”ın AB’ye ihracatın yanısıra finans dünyasını da etkileyeceğine işaret etti:

- Dünya Bankası, EBRD, IFC gibi kuruluşlardan fonlanacak tüm finansmanlarda “çevresel ve sosyal gereklilik” aranacak. “Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi”ne uyuma bakılacak.

Yurt dışındaki Polisan Shop’lar 118’e yükseldi

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis, grup şirketlerini sıraladı:

- Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya, Polisan Hellas, Polisan Maroc, Rohm & Haas, Poliport Kimya ve Polisan Yapı.

2019 ve 2020’yi başarılı performansla geride bıraktıklarını belirtti:

- Polisan Holding, kârlı büyümesini 2020’de de sürdürdü.

Polisan Kansai Boya’nın geçen yıl Fransa, Türkmenistan ve Romanya’da 3 mağaza açtığını kaydetti:

- Yurt dışındaki Polisan Shop sayısı 118’e çıktı. İhracatımız 37 ülkeye uzandı.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar