Sağlık sektöründe, Turquality destekleri nelerdir?

Salim ÇAM
Salim ÇAM Bütçe Uygulamaları dunya@dunyagazetesi.com.tr

Turquality, ülkemizin devlet destekli ilk marka programıdır. Hem teşvik, hem değer oluşturan bir iş modeli olduğu için, ürün ve hizmet üreten tüm sektörler tarafından yoğun ilgi görüyor. Son dönemlerde iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek geleceğe hazırlanan işletmeler, global alanda markalaşma çalışmalarına hız katmak için rotalarını Turquality’e çeviriyor.

Ülkemiz, sağlık sektöründe önemli bir potansiyele sahiptir. Sağlık sektöründe yurtdışındaki hastaların öncelikli tercihi olabilmekteyiz. Aynı zamanda, yurtdışına hastane açmak içinde Turquality’den faydalanılabilmektedir. Turquality’nin Türk sağlık sektöründe markalarımızın yurtdışında yaygınlaşması ve döviz kazandırılmasındaki rolü büyük. Firma olarak, Turquality iş modelimiz ile sağlık sektörüne ayrı bir önem veriyoruz. Danışmanlık yaptığımız sağlık sektörü firmalarında, önce iş sürecini gözden geçirip, hedef kitleyi tespit ederek, kaynak ve kabiliyet planlarını gerçekleştiriyoruz. İfade ettiğim bu çalışmanın 423 alt süreç yönetimi var, bu süreçler arasında çapraz algoritmayı kurguluyoruz ve ardından stratejik yol haritasını hazırlıyoruz.

Turquality’den yararlanma süreci nasıl işliyor?

Firma olarak, Turquality’den yararlanmak isteyen firmalara önce ‘Turquality Olgunluk Seviyesi’ analizleri yapıyoruz. Bu analizler neticesinde firmalara, izlemeleri gereken stratejik yol haritalarını hazırlıyoruz. Süreç danışmanlıklarının neticesinde başvuruya hazır olan firmalar, bağımsız denetim kuruluşları aracılığıyla denetlenerek, destek alıp almayacaklarına karar veriliyor. Sağlık sektörüne yönelik Turquality desteği, diğer destek kalemleri ile karşılaştırıldığında, birçok alanda üst limiti olmayan destekleri kapsıyor. Pazar araştırmasından pazarlama organizasyonlarına, bütçe yönetiminden satış süreçlerine kadar daha birçok alanda destekler veriliyor.

Turquality’nin sağlık sektörüne verdiği destekler

DESTEK TÜRÜ

LİMİTİ

KAZANDIRDIĞI İVME

Hizmet ve marka tescili ve korunması

Limitsiz

Yurtdışında markanın korunması ve başka birinin almaması

Kalite, hijyen, çevre, pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık gideri

Limitsiz

Evrensel kalite sistemlerine sahip olma ve rakiplerinin sahip olduğu belgelere sahip olma

İstihdam (mühendis, tercüman, doktor, hemşire)

5 kişi

Nitelikli işgücü istihdamı ile rekabet gücünü artırma

 

Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları

Limitsiz

Yurtdışı pazarlama giderleri ile Türkiye’yi ve kendi markasını tanıtıp, talep oluşturulması

Yurt dışı açılan birimlere ilişkin kira (azami 50 birim için)

Limitsiz

Yurtdışında marka yaygınlığını oluşturma ve döviz girdisi oluşturma

Yurt dışı açılan birimlere ilişkin kurulum, dekorasyon teknik donanım gideri

200.000 USD/Kira desteği alan birimler için)

Yurt dışında rakiplerinden geri kalmamak için kurulum ve dekorasyon çalışmaları ile müşterilerin talebinin artırılması

Ofis, depo, showroom kira

Limitsiz

Yurt dışında tanıtım veya görüşme ofisleri oluşturarak, markanın tanıtımın yapılması ve müşteri kazanılmasının arttırılması

Ofis, depo showroom dekorasyon ve konsept mimari giderler

200.000 USD / birim başına

Ofislerin gerekli modern dizayn edilerek, marka temsilini güçlendirilmesi

Franchise kira (konaklama tesisi) azami 100 birim için

200.000 USD

Yurt dışında, yabancı ve yerli franchise bulup, marka yaygınlığı ve değerinin artırılması

Franchise kurulum, dekorasyon, teknik donanım harcamaları. Azami 100 birim için

100.000 USD

Yabancı ve yerli yurt dışı franchise kurulum ve dekorasyon standartlarının ve çekim alanı oluşturulması

Pazar araştırması ve raporları

Limitsiz

Hedef pazarların bilgiye dayalı çekişmesi ve markanın isabetli hedef pazar seçiminin sağlanması

Danışmanlık ve yazılım

600.000 USD / yıl

Yönetim danışmanlarından ve yazılım firmalarından destek alarak, yurt dışına açılımın kolaylaştırılması ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için destek almasının sağlanması

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar