Sakarya'da makine üreticileri yeni hedeflere yöneliyor

Rüştü BOZKURT
Rüştü BOZKURT BUZDAĞININ DİBİ rustu.bozkurt@dunya.com

Son dönemlerde durmadan tekrarladığım bir söz var:” Günümüz dünyasında karmaşayı kavrayışa dönüştüremeyenler kaybedenler kervanına katılacak!

Tekrarladığımız sözün ciddi bir mesajı var, ama günlük işlerinin olağanüstü karmaşasıyla boğuşan iş dünyası insanlarının tek başlarına gerekli kavrayışa ulaşmalarını istemenin haklılığı var mı? Bizim bakışımıza göre, haklılığı yok, doğrudan ve dolaylı ilgili olan hepimiz halatlara birlikte asılmak zorundayız.

DÜNYA Gazetesi bir “ihtisas gazetesi”… İhtisas, Türkçe deyimiyle uzmanlık, uzman olabilmek için kendi alanında bilinçle en az 10 bin saat çalışmış olmalıyız. DÜNYA Gazetesi 40 yılı aşkın ekonomi yayıncılığı yaptığına göre “ihtisas gazetesi” birikimine sahip…

İhtisas, olağan akışların iç ve dış etkilerle olağanüstü değişim ve dönüşüm süreçlerinden geçerken, hızlı ve doğru çözümler üretebilme birikimine sahip olmak, karmaşada çözümler üreterek yaşamın kolaylaşmasına katkı yapmaktır.

Bir ihtisas gazetesinde yazmanın sorumluluklarını yerine getirebilmek için Sakarya’da makine üreticileriyle küçük bir sorgulama yaptık: Sakarya makine üreticilerinin ihtiyaçları nelerdir; üreticiler ve gazete sorunlar ve çözümler için “fikr-i takip ilkesi” çerçevesinde birlikte neler yapabiliriz?

Değişen koşullara uyum için yeni hedefler

Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) ve Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB (DOMİOSB) Başkanı Turgay Çelik, SAMİB Kurucu Başkanı Metin Kar, SAMİB geçmiş dönem Başkanı Günay Güneş, DOMİOSB Bölge Müdürü Dr. Ersan Şentürk, SAMİB Genel Sekreteri Ali Musaak, DOMİOSB Bölge Müdür Yardımcısı Ehliman Yazıcı, Çakmak Vinç Kurucusu ve Genel Müdürü Osman Çakmak, Yılgenci Sanayi Genel Müdürü Orhan Yılgenci, Hilkar Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Çorapsız, Isılsan Genel Müdürü Turhan Erdemli, MKS Mermer Makineleri Genel Müdürü Serdar Yener, Kromel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Çalışkan, Optimak STU Kurucusu ve Genel Müdürü Tansel Cavit Kulak, Makine İmalatçıları birliği(MİB), Makine İhracatçıları Birliği(MAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kar ve Necmi Tarık’ın da katıldıkları toplantıda 9 konunun fikr-i takibinin yapılması gerektiği ağırlık kazandı:

1- Envanter, veri ve bilgiye dayalı strateji oluşturulması,

2- Yerel liderlik ve STK’ların öncülüğün güçlendirilmesi,

3- “Arka bahçe sendromu”: Yakınmayan, yekinen anlayışın yaygınlaştırılması,

4- Entelektüel ve fiziki kapasiteleri üst basamaklara taşınması,

5- Teknoloji zihin gücünün uzantısı olmasının etkilerinin değerlendirilmesi

6- Finansman sorun ama birlikte çözüm üretilebilmesi,

7- Sakarya makinecileri “tanıtım ihtiyacının” farkındalığı,

8- Yeni bir bakış açısıyla geleceğe yatırım yapılması,

9- “Teşvik sistemi” engelleyici olmamalı

Yerel liderlik avantajı

Makine üreticileri, bütün dünyada iş insanlarının yüzleştiği karmaşayla başa çıkma, geçmiş birikimlerden yararlanarak daha sağlıklı gelecekler inşa etmenin ilk adımının envanter, veri ve bilgiye dayalı strateji geliştirme olduğunun farkında. Sakarya da güçlü yapılanması olan ve disiplini çabalarıyla öne çıkan makinecilerin örgütleri envanter ve bilgi konusunda önemli adımlar da atmış durumda. Yeni gündem, bu adımları sıklaştırmak, kararlılıkla atarak değişim ve dönüşümlere uygun bir uyum süreci başlatmak.

İş dünyasında yaşanan sorunlara uygun çözümler üretmek için önemi artan mesleki örgütlenmelerde “yerel liderlik” önemli. Sakarya’da makine üreticileri son 20 yıldır etkili yerel liderlerle örgütleniyor; bölgenin yarattığı cazibeyi değerlendirmede, yerel liderlik geleneğini pekiştirerek daha sağlıklı bir gelişme yaratmak istiyor.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük merkezlerin “arka bahçesi” konumundaki yöreler bazı sorunlarla yüzleşiyor. Sakarya’daki makine üreticileri bu sorunların da farkında. Var olan konumdan yakınmadan yekinerek en etkin yol ve yordamın neler olması gerektiği aranıyor. Bu konuda açık sorgulama ve yaratıcı özgüvenle durum değerlendiriliyor.

Sakarya’daki makine üreticileri geleneksel teknolojilerde orta-ilerdi teknolojilere geçiş, insan zihninin uzantısı olan dijital teknolojilere uyum ve yeşil mutabakat çerçevesinde uygun zamanda, uygun harcamayla yatırımların yapılması konusunda da arayış içinde… Fiziki kapasiteler kadar entelektüel kapasitelerin de bir üst basamağa taşıma gündemde ilk sıralarda yerini almış durumda.

Teknolojik süreçlerin zihin gücünün uzantısı olması nedeniyle nitelikli işgücünün bulunması ve korunması üreticilerin en önemli sorunu… İşgücü devir hızının fazlalığı, mühendis bilgisindeki eksiklik, ara eleman sorunu, yazılım konusunda atılması gereken adımlar ve işgücünün eğitimi de gündemin ilk sıralarında gözleniyor ve izleniyor.

Sakaryalı makineciler de sermayelerini taşa-toprağa, stoklara, döviz kuru oynaklığının etkilerine bağlamak istemiyor. Sermaye araçlarının artması ve erişilebilirlik konusunda kamu otoritelerinin önlemleri kadar kendilerinin de bilinçle iş yapmasını gündeme taşıyor.

Anadolu’nun diğer yörelerindeki üreticiler gibi Sakarya’daki makineciler de bölgelerindeki başarılı üretimin “tanıtılmasındaki eksiklik” konusunun farkında; konunun gündemde sıcak tutulması konusunda görüş birliği içinde. Sakarya’daki makineciler, varsayımları iyi sorgulanmış bakış açılarıyla yeni gerçekliklerini oluşturma ve yeni bakış açılarıyla geleceğe yatırım yapmak için işbirliğine hazır.

Makinecilerin Teşvik Sistemi’nin sorgulanması, ülke koşullarına göre Sakarya’nın haklarını da koruyan ve geliştiren bir sistemin tasarlanması talebi de fikr- takibi yapılacak işler arasında…

Başlıklar halinde paylaştığımız yeni gündeme katkı yapmak için Sakaryalı makinecilerle dirsek temasımızı yitirmeden katkı yapmaya çalışacağız.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar