Satış mesleğinde ‘diğerkâmlık’ üzerine…

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Yücel UYGUN -DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

 “Erdemli insan, kendi amacı uğruna savaşırken bile başkalarına yardım etmeye çalışandır.”

Konfüçyüs

Çiftçi ve mısır

O sene yetiştirdiği mısır, tarım festivalinde birinci seçilen bir çiftçi, tohumlarını ülkenin dört bir yanındaki çiftçilere dağıtarak herkesi şaşırttı. Ona neden böyle yaptığını sorduklarında, “Cömert davranış gibi görülebilir ama aslında epey bencilce davrandım. Doğada hiçbir şey birbirinden ayrı değildir. Tarlalarımızın sınırlarını biz görürüz ama rüzgâr görmez. Bir tarladan bir poleni alıp diğer tarladaki mısıra taşır. Bu yüzden komşularımın benden daha düşük kalitede mısır yetiştirmesinden ben de zarar görürüm. Ancak etrafımdaki herkesle birlikte olursa en iyi kalitede mısır yetiştirebilirim” diye açıkladı.

Yardımseverliği farklı bir bakış açısı ile bizlere hatırlatan harika bir hikâye. Bu hafta ‘diğerkâmlık’ konusunu satış mesleği özelinde masaya yatırmak istedim.

Şüphesiz ki satış, şirket içinde rekabet seviyesinin yüksek olduğu bir meslektir. Birçok satış çalışanı hedefine koşarken diğerlerine de yardımcı olmak konusunu ıskalayabiliyor. Bazı satış gücü çalışanları, salt kendileri için mücadele ederken bazıları ise, başkalarına veya ekibe de yardımcı olmayı ihmal etmiyor. Tabii ki gelecekte hem hedefine ulaşma çabası gösterip hem de başkalarına yardımcı olmayı kendilerine görev bilenlerin ödülü büyük olacaktır.

Çalışırken aynı zamanda aynı departman veya şirket içinde diğer çalışma arkadaşlarına (farklı şube veya diğer departman çalışanı olabilir) yardımcı olan satış gücü çalışanlarının şimdi veya gelecekte kazanç sağlayacağı konuları birkaç başlık halinde sıralamak isterim:

Liderlik özelliği

Liderliğin en belirgin özelliklerinden biri diğerkâmlıktır. Çalışanın, başkalarına yardımcı olma isteği üst birimler tarafından keşfedildiğinde ve gelecekte bir terfi söz konusu olduğunda çalışanın bu yaklaşımı gözden kaçmayacaktır. Gelecekte mesleki açıdan ün kazanmak isteyen bir satış çalışanı liderlik konusunda da kendisini sürekli geliştirmelidir.

Vermenin mutluluğu

Schopenhauer der ki; “Bu insanları anlamıyorum; herkes sürekli kazanma peşinde. Orada bir şey yok ki, asıl verirken mutlu oluyor insan. Bunu fark eden çok az kişinin olması beni çok şaşırtıyor.” Evet, başkalarına yardımcı olmak, onların mutlu olmalarını sağlamak bizim huzurumuz için de önemli bir yaklaşım. Yardımsever çalışanların huzurunu/mutluluğunu yüzlerinden rahatlıkla okuyabiliriz.

Duygusal zekâ gelişimi

İş yaşamında duygusal zekânın önemini her fırsatta vurgulamaya çalışıyorum. Yardımsever olmak, duygusal zekâmızı geliştiren önemli bir unsurdur. Duygusal zekâ yüksekliği ise, iş yaşamı veya özel yaşam olsun, kaliteli bir ömür sürmek için bizlere gerekli olan en önemli özelliklerden biridir.

Öz saygı gelişimi

Gönüllülük projeleri veya en basit haliyle günlük uğraşlarımızda ortaya çıkan ‘özgecilik’ yaklaşımı öz saygımızın gelişmesini de sağlar. Bu da üretkenliğimizi tetikler. Üretken oldukça da daha mutlu oluruz.

Ve son olarak iyilik bulaşıcıdır

Şirket içinde özgecilik kültürünün yayılması için yine liderlere büyük görev düşüyor. Ekibi için bu konuda rol-model olan liderin, yardımsever çalışanlarının olması da muhtemeldir. İyi bir ekip ruhu oluşturmak için de bu son derece gerekli bir özelliktir.

Evet diğerkâmlık, her ne kadar salt başkalarına fayda sağlamak üzere oluşturulan bir yaklaşım olsa da önünde sonunda yapan kişilere de fayda getirir. Kabul etmek gerekir ki, satış mesleği zordur. Ve hedefleri uğruna savaşan bir çalışanın -rekabetin çok yüksek olduğu bir ortamda- aynı zamanda başkaları için de bir uğraş göstermesi kolay değildir. Ama bu tutum, çalışanın gelişimi, mutluluğu ve fark oluşturması için büyük fayda sağlar.

Bu yazımı da çok sevdiğim bir şaman sözü ile bitirmek istedim.

“Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemez. Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez. Güneş kendisini ısıtamaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgâr kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarında ıslanmaz. Her şey birbiri için yaşar. Birbiri için yaşamak doğanın kanunudur.”

---------------

*Çiftçi ve mısır hikayesi, Judith Malika Liberman’ın Masal Terapi isimli kitabından alıntıdır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Neden yeşil lojistik? 05 Ağustos 2021