Şehrimizin karbon ve su ayak izi

Filiz KARAOSMANOĞLU
Filiz KARAOSMANOĞLU SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM filiz@itu.edu.tr

Şehrimizde yaşarken, sokaklarını adımlarken hem bizlerin hem de şehrimizin karbon ve su ayak izi oluşuyor. Bir şehrin karbon ve su ayak izini yönetmek, o şehrin sürdürülebilir şehir olma yolundaki en önemli iki çevresel etkisinde mükemmele yolculuktur. Güzelim Türkiye’mizde küçük büyük şehirlerimizde onca sorunu konuşsak, dertlenecek mevzular fazla olsa da gerçekten çok ama çok güzel işler de oluyor. Öğrenince hemen yüzümüze önce kendimizin hissettiği, gören olsa belki de anlaşılmayacak hafif bir gülümseme gelir. Güzel-doğru uygulamaları duyunca böylesi gülümse ardından beni konuyu daha çok öğrenme, önceye gitme, sonrasını merak etme ve de takip etme enerjisi sarar. “Sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda bulunmak” misyonunda tanımlanan, 1933 yılındaki adıyla Belediyeler Bankası, günümüzün İller Bankası projeleri aynı hevesle izlediklerimden. Kökeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarına dayanan kuruluşlarımızın, önemli kısmı Atatürk’ün özdeyişleri olan tanıtım cümleleri de kocaman bilgiler vererek umudumuzu artırır. Cumhuriyetimizin kurumları bu cümleleri hep kullanır, hatta çoğunun giriş kapılarında da yer alır. Bu da bizlere güç verir.

“Türkiye’nin Yapıcı Gücü” İller Bankası da sürdürülebilirliğin tetikleyici gücü. Belediye Hizmetleri Projesi ve Ek projesi ile on iki yerel yönetim ile iki su idaresinde su, atık su ve katı atık yatırımları gerçekleştirilerek su ve atık yönetiminde ilerleniyor. En yeni proje Dünya Bankası’nın fonladığı “Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Projesi”. Projede sürdürülebilir şehir planlama ve yönetim sistemleri ile büyükşehir belediye yatırımlarının finansmanı ile şehirlerin sürdürülebilirliği için kentsel planlamanın önemine odaklanılıyor. Su, atık su, katı atık, kentsel ulaşım, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlarla, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt’un ifadesi ile “halen ele alınmayı bekleyen zorluklar olan uzun vadeli finansal ve çevresel sürdürülebilirlik” konusunda şehirlerimiz yol alacak. Şehirlerimizde karbon ve su ayak izlerimiz azalırken adımlarımız daha bir güvenli olacak. Yatırım alanları, Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (2007-2023) ve Sera Gazı Emisyonları Azaltımı için T.C. Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkısı ile uyumlu olarak önemli katkılar yapacak. Yerel yönetimlerimizde karbon yönetimi konusunda projeler, uygulamalar giderek artıyor. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Düşük Karbon Kahramanı Ödülümüze aday olmak üzere belediyelerimize davetimizi sunarım. 

İTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu tarafından kaleme alınan Sürdürülebilir Yaşam köşesi, SÜT-D işbirliği ile hazırlanmıştır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Sadık eski dostumuz 07 Aralık 2020
100. yazı 16 Eylül 2020