“Sektörün kâr marjı erimeye devam ediyor…”

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Gülsün ile plastik hammadde fiyatlarında yaşanan hızlı artışın sektöre olumsuz etkileri ve çözüm önerileri hakkında görüştük.

Son 6 aylık dönemde hammadde fiyatlarının çok hızlı arttığını ifade eden Gülsün, “Döviz bazında hızlı artan hammadde fiyatları sadece plastik sektörünü değil otomotivden beyaz eşyaya kadar sektörün ara mamul sağladığı 30’dan fazla imalat sanayi kolunu da olumsuz etkilemekte” diyor.

Üretici maliyet artışını yansıtamıyor

Petrokimya tesislerinin üretimlerini kısma yoluna gitmesi, petrol varil fiyatlarında yaşanan artış ve tedarik zincirinde meydana gelen aksaklıklara bağlı olarak hammadde fiyatlarının yukarı tırmandığının ve belirli ürün gruplarında bu artışın dolar bazında %150 mertebesine yaklaştığının altını çizen Gülsün sözlerine şöyle devam ediyor:

“Her ne kadar bu fiyat artışı küresel bir olgu olarak karşımıza çıkıyor olsa da sektörel rekabet halinde bulunduğumuz ülkelerde gerek yurtiçi tedarik imkânlarının olması gerek kontratlı alımın yaygın olması sebebiyle fiyatların daha düşük seyrettiğini görüyoruz.

 Bu sebeple ihracatçılarımız önemli pazar kayıpları ile karşı karşıya kalıyor.

 İç pazarda ise bir süredir gerilemekte olan alım gücü sebebiyle üreticiler en büyük maliyet kalemi olan hammadde fiyatlarında yaşanan artışı fiyatlarına yansıtamıyor.

Tabi yüksek hammadde fiyatlarının bir süre daha devam edeceğini düşündüğümüzde sektörün kâr marjının hızla eridiği mevcut durumun sürdürülebilir olmaktan uzak olduğunu ve üretici fiyatlarında yaşanan artışın er ya da geç tüketici fiyatlarına da yansıyacak olduğunu söyleyebiliriz”.

Mühendislik plastiği hurdalarının ithalatı serbest bırakılmalı

Hızlı fiyat artışının yaşandığı bu dönemde sektörün bir darbeyi de plastik geri dönüşüm sektörünün üretiminde yaşanan yavaşlamadan gördüğünü belirten Selçuk Gülsün, “31 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelikle otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok kritik alanda kullanılan mühendislik plastiği hurdalarının ülkemize ithalatı yasaklanmış oldu.

Geçtiğimiz yıllarda poliamid ve polikarbonat gibi ülkemizde üretimi bulunmayan mühendislik plastikleri açısından adeta bir fiyat çıpası vazifesi gören geri dönüşüm sektöründe üretimin yavaşlaması bu hammadde grubunda fiyatların öngörülebilirlikten uzaklaşmasına sebep oluyor” diyor.

Sektörün yapısal sorunlarının çözümü için stratejiler geliştirilmeli

Selçuk Gülsün, hammadde fiyat artışının küresel arz şokundan kaynaklandığını ve bu sebeple kısa vadede soruna bir çözüm geliştirmenin çok kolay olmadığını belirtiyor.

Orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilerek sektörün yapısal sorunlarının ortadan kaldırılması için adımlar atılması gerektiğini savunan Gülsün: “Ülkemizde hammadde üretiminin arttırılması adına petrokimya alanında yeni yatırımların özendirilmesi, hammadde arz güvenliğini sağlayacak lojistik hatların kurulması, kontratlı alımın yaygınlaşabilmesi adına işletmelerin sermaye ve insan kaynağı yapılarının güçlendirilmesi gibi adımlar atılmadığı sürece sektörümüzün küresel şoklara karşı kırılgan yapısı devam edecektir.

Bu sebeple kamu otoritelerimiz öncülüğünde tüm paydaşlar bir araya gelerek stratejileri belirlemeli ve bu doğrultuda çalışmalarını odaklamalı” diyor.

Finansmana erişim kolaylaştırılmazsa kapanmalar yaşanabilir

Öte yandan, sektörün bu yakıcı sorunu sebebiyle işletmelerin büyük darbe aldığını ve sektörde kapanmaların yaşanabileceğini belirten PAGDER Başkanı, “Sektörün en büyük maliyet kaleminde yaşanan artış işletme sermayesi ihtiyacını çok yukarıya çekmekte, daralan kar marjları da göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde sektörümüzün finansal kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması sektörde yaşanabilecek olumsuz tabloların önüne geçebilir.”

Bu doğrultuda en büyük rolün kamu otoritelerine düştüğünün altını çizen Gülsün, “30’dan fazla sektöre ara mamul sağlayan plastik sektörünün stratejik önemi hasebiyle mutlak suretle korunması gerektiğini vurgulamak isterim” sözleriyle sohbetimizi sonlandırdı.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar