Sen vaktinden çok sonra gelen…

Serhat GÜRLEYEN
Serhat GÜRLEYEN GENİŞ AÇI sgurleyen@isyatirim.com.tr

Yeni Ekonomik programı “vaktinden çok sonra da olsa, doğru yönde atılmış bir adım” olarak görüyoruz.  Ekim 2017’de açıklanan Orta Vadeli Programın aksine Eylül 2018’de açıklanan program  Türkiye ekonomisi için genel hatlarıyla gerçekçi bir patika çiziyor.

Yeni ekonomi programı görece sert bir inişle yavaşlayan ve ihracat lehine dengelenen bir ekonomi öngörüyor.  Program bozulan finansal istikrarı sağlamak ve piyasaların güvenini kazanmak için  olan üç saç ayağını vurguluyor: dışa dönük dengelenme, mali disiplin, yapısal değişim. 

2019 ilkbaharında yerel seçimlere rağmen Yeni Ekonomik Program  büyümenin 2017 yılında %7,4’ten, 2018’te %3,8’e, 2019’da %2,3’e ineceğini kabul ederek görece gerçekçi - halen tahminimizden 1-1,5 yüzde puan daha yukarıda- bir tablo çiziyor.

Büyümedeki yumuşak inişe paralel ekonomide tedricen bir  dışa dönük dengelenme hedefleniyor.  Zayıf Türk lirası ve ihracata yönelik teşviklerle 2017 yılında milli gelirin %5,6’sı olan cari açığın, 2019 yılında %3,3’e, 2020 yılında %2,7’ye gerileyeceği öngörülüyor. 

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası ve bu hedefle uyumlu bir maliye politikasının  (milli gelirin %1’ine ulaşan bir faiz dışı fazla) desteğiyle 2018 yılında %21’e ulaşacak enflasyonun, 2019 yılında %16’ya, 2020 yılında %10’un altına çekilmesi hedefleniyor.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahı bozulmadan, Türkiye ile ilgili algı kötüleşmeden 2013 - 2017 döneminde böyle bir program açıklamış ve yoğun seçim dönemine ve başkanlık sistemine geçişe rağmen uygulayabilmiş olsaydık bugün çok farklı bir noktada olurduk.

Ortadoğu kaynaklı jeopolitik risklere, Fetö saldırılarına, ABD ile bozulan ilişkilere rağmen yatırım yapılabilir notunu korurduk. 2018 Ağustos ayındaki kur saldırısını daha hafif atlatır, %20-%25 bandına yükselen enflasyon tehdidi,  %35’i geçen kredi faizlerinin yarattığı finansal istikrarsızlık riskiyle boğuşmazdık.

Ancak geçmişi geride bırakalım. Yeni Ekonomi Programı içsel tutarsızlıklarına rağmen (yüksek özel sektör tasarrufu, cari dengede hızlı toparlanma ve hızlı bir şekilde değerlenen Türk lirası vs) son 10 yılda yapılmış en cesur orta vadeli program. Bu nedenle desteklenmeyi hakkediyor.

Umarız düzgün uygulanır, güveni yeniden tesis ederek, finansal istikrarsızlık ve ekonomide sert iniş risklerini bertaraf eder.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ufukta yeni zirveler 08 Kasım 2021