Sermaye/tasarruf biriktirmeden yapılan her harcama borçlanma/enflasyon/faiz demektir…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Sermaye/tasarruf biriktirmeden yapılan her harcama borçlanma/enflasyon/faiz demektir…

Kamu için kiralanan/ alınan her bina…

İhtiyaçtan fazla ve/veya lüks ise, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

★ ★ ★

Kamu için kiralanan/ alınan her araç/her hizmet…

İhtiyaçtan fazla ve/veya lüks ise, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

★ ★ ★

Kamuya alınan her personel…

İhtiyaçtan fazla ve/veya vasıfsız ise, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

★ ★ ★

Kamu personeline sağlanan/ sağlanmış her avantaj… (çalışma ortamı, rahatlık, sosyal ayrıcalık, sosyal güvence…)

İhtiyaçtan fazla ve/veya gözle görülür, dilden dile konuşulur derecedeyse…

Beşeri sermayenin dengesi/ sağlığı bozulur, enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

Sanayide/tarımda/hizmet üretiminde “beşeri sermaye” eksiltir…

★ ★ ★

Kamuya yapılan işler…

İhtiyaçtan fazla/pahalı ve/veya verimsiz ise enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

★ ★ ★

Verimsiz kredi büyümesi…

Ki sağlıklı büyümenin, kalkınmanın, refahın önünde de en büyük engeldir; enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

★ ★ ★

Verimsiz ve/veya verimliyken de iş bulamayan/iş seçen gençler…

Enflasyon ve dolayısıyla faiz üretir…

VELHASIL…

Tarım/sanayi/ eğitim/teknolojiyi geliştirmeden ve onlar üzerinden “sermaye birikimi” sağlamadan kullanılacak her kaynak “borçlanma” anlamına gelir…

Bu durumdayken, tarım/ sanayi/eğitim/teknoloji dışında kullanılan her kaynak yüksek enflasyon ve dolayısıyla yüksek faiz getirir…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bayram… 23 Nisan 2021