SGK’lıların cenaze ödeneği

Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK info@resulkurt.com

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, SGK Yönetim Kurulu’nca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

SGK cenaze ödeneği karşılıksız olarak yapılan yardımdır. SGK cenaze ödeneği sosyal güvenlik kapsamındaki kişinin vefatının ardından müracaat edilmesi ile birlikte müstahaklık durumuna göre ilk olarak eşe, yoksa çocuklarına, yoksa anne babasına veya üçüncü şahıs olarak fatura ibraz etmek şartıyla kardeşlerine ve yakınlarına ödenmektedir. Cenaze ödeneği, yani SGK tarafından sigortalı ölen kişinin hak sahiplerine yapılacak olan cenaze ödeneği, kişinin ölüm tarihinin belirtildiği ve dilekçe ile SGK il müdürlüklerine ve SGK merkezlerine başvuru yapılarak alınabilmektedir.

Cenaze ödeneği tutarı

Vefat eden kişinin sigortalı olma şartı ile cenaze ödeneği verilmektedir. Sigortalı olma şartının yanı sıra SGK ölüm tarihinde çalışmayan biri için bile 360 gün prim ödeme şartını yerine getirilmesi halinde dahi bu ödenek sağlanmaktadır.

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmektedir.

SGK cenaze ödeneği SGK tarafından, ölüm sonrasında geride kalan hak sahiplerine 2020 yılında 801 TL lira ‘cenaze ödeneği’ adı altında yapılmaktadır.

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Cenaze ödeneğinde şartlar

Cenaze ödeneği vefat eden kişinin ardında kalan kişilerin cenaze masrafl arının karşılanması için hak sahiplerine ödenen ve cenaze sırasında kalanların masraflarla uğraşılmaması için ödenen paradır. Cenaze ödeneği;

• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya,

• Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya,

• Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş.

Sigortalının ölmesi halinde hak sahiplerine verilir. 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır. Birçok kişi tarafından bilinen cenaze ödeneğinden yararlanmak için ilk şart ölen kişinin sigortalı olması ve 360 gün prim yatırılmış olması şartıdır. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ölen kişinin cenaze ödeneğinin çıkması için 360 gün şartı aranmadan bir gün bile çalışmışlığı olsa cenaze ödeneği yakınlarına verilmektedir.

Aynı şekilde SGK’dan emekli bir kişinin vefat etmesi halinde cenazeyi kaldıran eşi, çocuğu annesi babası kardeşi ve yakınları yani müstahaklık durumuna göre hak sahiplerine ve kalanlara cenaze ödeneği ödenir. Bu gibi durumlarda ölen kişinin önceki prim ödeme şartına bakılmadan ödenek hak sahiplerine yapılır. Dolayısıyla emekli aylığı alan bir kişinin ölümü halinde geride kalanlara cenaze ödeneği ödenir. 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar