Sınırda ürün pasaportları

Filiz KARAOSMANOĞLU
Filiz KARAOSMANOĞLU SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM filiz@itu.edu.tr

Birleşmiş Milletler (BM) Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ve UNIDO Yatırım ve Teknoloji Tanıtım Ağı (ITP), Avrupa Konseyi iş birliğiyle Avrupa Endüstri Haftası’nı “Rekabet Gücünün ve Sürdürülebilir Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Yatırım Teşviki” hedefiyle geçen ay gerçekleştirdi. Bu hafta Avrupa Yeşil Mutabakat Belgesi ardından 2020’deki endüstri odaklı mevzuatın uygulanması için mühim idi.

Küresel Rekabetçi, Yeşil ve Dijital Avrupa İçin Yeni Strateji başlıklı Avrupa Birliği (AB) Endüstri Stratejisi, 2050’ye dek Avrupa endüstrisini iklim nötr kılma yolunda önemli. Bu yolda Daha Temiz ve Daha Rekabetçi Bir Avrupa İçin Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ise özel bir yere sahip. Çünkü yeşil büyüme ve kaynak verimliliği ile sürdürülebilir üretim için atığın döngüsel ekonomide yönetimi şart. Üretim ve tüketimde “Döngüyü Kapatmak”, atıkları öncelikle geri dönüştürmek, hatta ileri dönüştürmek, eğer bunlar mümkün değilse geri kazanım (enerji, kimyasal, malzeme) esastır. Endüstride atık bertarafı ancak kaçınılmaz durumlarda insan ve doğa sağlığı için yapılabilir. Böylece BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaç 12 uyarınca “Sorumlu Üretim ve Tüketim” başarılır.

Avrupa Endüstri Haftası’nda 1600 şirketi, 28 milyar Euro’luk ciro ile temsil eden Avrupa Kimyasal Distribütörleri Birliği (FECC), kimyasal tedarik zincirinin kritik önemine vurgu yaparak, kimyasal atıkları döngüsel ekonomide masaya yatırdı. Danimarka başarısını özenerek izledim. Danimarka’nın Başkent Bölgesi, fosil kaynak tüketmeden döngüsel bölge olmak istiyor. 2025’te yeşil işleri yüzde 8 artırma, 2035’e dek atıklarının yüzde 80’ini geri dönüştürme hedefi var. Kamu-özel sektör iş birliği, döngüsel fırsatların istihdam ve gelire ulaşması en iyi örnek niteliğinde. Kimyasal atıkların döngüsel ekonomide değer yaratması “Sürdürülebilirlik için AB Kimyasallar Stratejisi” özelinde de gezegen ve sağlık dostu kimya endüstrisi için teknik anlamlı. En büyük ihracatını Avrupa’ya yapan kimya endüstrimiz AB gelişmelerini yakından izlemek zorunda. Avrupa Yeşil Mutabakat Belgesi gereklilikleri için sektörün hazır olması hususu iyi biliniyor. Önce ürünlerimizin “Sınırda Karbon Pasaportu” sorgulanacak. Ardından “Sınırda Su Pasaportu”, “Sınırda Atık Pasaportu”, “Sınırda Ambalaj Pasaportu”, “Sınırda Ürün Çevre Ayak İzi” sorgusu gelecek. Hazır olmak gerek. Ürün pasaportları sürdürülebilir üretimin çıktılarıdır. En iyi çıktılara ulaşmak için döngüsel ekonominin kimya sektörümüzde öncelikli hedeflerden biri olması tartışılmazdır. İlgili resmi çalışmaların da ilerlemesi yeşil umudumuzu artırıyor. Ürün pasaportlarımız yeşil olurken, vizesiz ihracatımız güçlü olsun.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İklim şövalyeleri 25 Kasım 2021
Yeşil pasaportlu ihracat 17 Ağustos 2021
Haziran 2021 23 Haziran 2021