Şirket liderleri iyi bir öğretmen olduğunda…

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Yücel UYGUN 

DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Gerçek liderler, çalışanların içindeki en yüksek potansiyeli ortaya çıkarmak için çaba gösterirler.”

Bir lideri yöneticilerden ayıran en temel özelliklerden biri ‘iyi bir öğretmen’ olmasıdır. Gerçek liderler, kendilerini ve ekibini sürekli geliştirerek öğrenen bir organizasyon yapısının oluşmasına öncülük ederler. Büyük liderler büyük öğretmenlerdir. Günümüzde, çalışan bağlılığının önemli unsurlarından birinin ‘gelişim odaklı bir kültür yapısı oluşturmak’ olduğunu düşünürsek, iyi bir öğretmen olan liderlerin bu yöndeki başarı puanları da yükselecektir.

Lider özellikle hangi alanlarda öğretmenliğini sergileyebilir?

- Vizyon sahibi bakış açısı

Lider, ekibin ne zaman büyük resme odaklanacağı, ne zaman günlük işlerin ayrıntılarına yoğunlaşacağı konusunda yol göstericidir. İçsel motivasyonun en önemli unsurlarından biri olan büyük resim, işler ters gittiğinde, motivasyon düştüğünde veya herhangi bir toplantının konusu olduğunda, moral seviyesini yükseltir.

- Değerler

Yönetici işi yap der, lider, değerlerine uygun olarak iş yap der. Lider ekibiyle birlikte çalışırken, değerler zincirinin iş yapma konusunda ne kadar önemli olduğunu davranışlarına yansıtarak rol-model olur. Değerler olmadan inşa edilen hedefler, sürekli eksik çıktılara sebep olur.

- Metodoloji

Her işin bir uygulanış şekli, bir metodolojisi vardır. Bazı çalışanlar buna uyarak, daha çok başarı kazanırken bazı çalışanlar ise sistemden giderek uzaklaşarak kendi bildikleri gibi hareket ederler. Lider bu konuda da ekibine rol-model olmalıdır. Sürekli gelişen dünyada yeni yöntemler keşfetmek ve uygulamak da liderin görevleri arasında yer alır.

Şirket içinde her departmanın bir iş manuelinin oluşturulması prosedürlerin iyi uygulanması açısından önemli bir adım olacaktır. Manueller özellikle yeni başlayan çalışanlar için oldukça motive edici ve öğreticidir. (Örnek olarak satış departmanına yeni başlayan bir çalışanın el kitapçığının olması, işe adaptasyonu ve hızlı öğrenmesi bakımından büyük önem taşır.) Şirket liderleri bu manuellerin şirket içinde oluşturulmasını sağlayabilir veya dışarıdan danışmanlık desteği de alabilir.

- İşin püf noktaları

Yapılacak işin püf noktalarına hakim olmak, o işin yapılmasını kolaylaştırır. Uzmanlık arttıkça incelikli püf noktaları da artar. Liderin bu konuda ekibini eğitebiliyor olması yine son derece önemlidir. Günümüzde bazı şirketlerde özellikle püf noktaları paylaşmayan yöneticiler görmemiz mümkündür. Bu davranışın sebepleri arasında yöneticinin vizyon sahibi olamayışı gösterilebilir.

Edinilen tecrübeler: Şüphesiz ki tecrübe, en önemli başarı kriterleri arasında yer alır. Lider uzun yıllara dayanan tecrübesini hikâyeleştirebilir. Salt başarı hikayeleri değil, başarısızlık hikayeleri de ekiple paylaşılmalıdır. Bazı liderler, başarısızlık hikayelerini paylaşmaktan imtina ederler. Oysa çoğu zaman bu tarz hikayeler personele daha fazla ilham kaynağı olur. Bazı liderler, sadece iş tecrübesi değil, yaşam tecrübeleri konusunda da ekibi için ilham kaynağı olmayı bir görev bilirler.

- Yeni bir bilgi

Liderin, sürekli okuması ve kendisini geliştirmesi ona farklı bir vizyon kazandırır. Yeni şeyler öğrenmek ve bilgi paylaşmak konusunda ekibine rol-model olan lider, şirketi veya departmanı için çok önemli bir işe imza atmış olur. Sürekli bilgi ve bilgelik peşinde koşan takımlarda şüphesiz ki, daha az iletişim problemleri meydana gelir.   

Yukarıdakilere ek olarak lider, profesyonel yaklaşım ve zaman yönetimi konularında da ekibine yol gösterici olmalıdır. Ve lider, ekibine bir şeyler öğretmek için belirli bir zamanı beklemez (toplantı, bire bir görüşme vb.), ekibiyle bir arada olduğu her fırsatta bir şeyler paylaşma/öğretme eğiliminde olmalıdır.

Liderin öğretme yolculuğunda uzak durması gereken konulardan biri nasihattir. Nasihat, lider ile ekip arasındaki iletişimi soğutur, iyi bir hikaye anlatıcısı olmak ise iletişimi kuvvetlendirir. Mitolojiler, hikayeler ekip vizyonunun oluşması açısından da son derece önemlidir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İktisadi yaşamak 20 Ekim 2021