Şirketlerde Bayram Kutlaması

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı hakanokay@hakanokay.com

Son yıllarda “Bayramı köprü yapmak” diye bir kavram gelişti. Bu tanım, takvimde bayram olan günlerin sonrasında veya öncesindeki hafta sonu ile aradaki iş günlerinin birleştirilerek, bayram tatilinin 8-9 güne uzatılması anlamına gelmektedir.  Başta resmi daireler ve kuruluşlarda ilan edilen uzatılmış bayram tatilleri, çoğunlukla özel şirketlerde de uygulanmaktadır. Doğal olarak, Horeca sektörü (Hotel-Restaurant-Cafe) ile perakende sektörü bu uygulamalarda kapsam dışı kalmaktadır. Ayrıca, polis, asker ve güvenlik sektörü çalışanları da fazla mesai yapmak zorunda kalmaktadırlar.

Bu uygulamalar, bazı şirketler için genel giderlerin bu günlerde azalması, bazı şirketler için üretim kaybı anlamına gelmektedir.

Kuşkusuz, çalışanların gönüllerince bayram kutlaması yapmaları, hatta tatilden istifade ederek, uzak mesafelerde bulunan tatil beldelerine veya akrabalarının bulunduğu uzak yerlere gitmeleri doğaldır.

Ancak şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin veya üst düzey yöneticilerin, çalışanların bayramlarını kutlamadan, bayramdan kısa bir süre önce tatile çıkmaları, kurum içi iletişim, moral ve motivasyon açısından olumsuz bir etki yaratmaktadır.

Oysa, bayram ve benzeri özel günlerde yapılan kutlamalar, kurum içinde birlik ve beraberliği artıran etkinliklerin başında yer almaktadır.

Özellikle de ekonomik açıdan zor koşullar yaşandığında, böylesi etkinlikler daha da önem kazanmaktadır. İnsanlar, şirketlerde sadece maaş ve sosyal haklar için çalışmazlar, aynı zamanda kendilerine değer verilmesini ve saygı gösterilmesini isterler.

Kurum içinde yapılacak kutlama veya özel törenlerin işlevlerini ve insanlarda yaratacağı duyguları Deal ve Kennedy’nin Kültürel Modeli (Deal and Kennedy's Cultural Model) üzerinden açıklayabiliriz: 

  • Dönemsel Kutlamalar

İşlevleri: Dışsal bağ için içsel onay

Çalışanlardaki Duygular:  Kimlik ve iç uyum 

  • Tanıtım Törenleri

İşlevleri: Ortak değerleri taşır, kültürel kahramanlar yaratır, odaklanma

Çalışanlardaki Duygular:  Özsaygı, motivasyon, farkındalık 

  • Zafer Kutlamaları

İşlevleri: Güç yaratır, bireysel çabaları kolektif başarıyla birleştirir, hikayeler oluşturur

Çalışanlardaki Duygular: Zevk, umut, yakın ilişkiler 

  • Rahatlama ve Boşverme Ritüelleri

İşlevleri: Ortak yaraları iyileştirir, grup hareketlerine yardımcı olur, geçmiş, bugün ve gelecek arasında devamlılık duygusu sağlar

Çalışanlardaki Duygular: Kederin ve umutsuzluğun azalması, mutluluk 

  • Başarı Törenleri

İşlevleri: Ayrı bölümlerde çalışanları harekete geçirir, insanların yerlerini bırakmalarına yardımcı olur, başkasının yerine geçmeyi kolaylaştırır, paylaşılan duyguları güçlendirir, devamlılığı yeniden sağlar

Çalışanlardaki Duygular: Yakınlık, duygusallık, bırakma 

  • Fedakârlık Kutlamaları

İşlevleri: Herkesi biraraya getirir, topluluğa geçmişten bir şey verir, müşterileri ve dış faktörleri tanıtır

Çalışanlardaki Duygular: Sevgi, yardım, fedakârlık 

  • Eğlence

İşlevleri: Tansiyonu düşürür, yaratıcılığı ve yeni hevesleri teşvik eder, grubu bir araya toplar

Çalışanlardaki Duygular: Haz, sürpriz, rahatlama 

Şirketlerde etkin iç iletişim, uyum ve motivasyon için bu etkinliklerin uygulanması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ekip Lideri 19 Eylül 2022
Ekip Olmak ya da Olamamak 12 Eylül 2022
Şikayet Yönetimi 08 Ağustos 2022