17 °C
Prof. Dr. Güler Aras
Prof. Dr. Güler Aras Momentum dr.guler.aras@gmail.com

Şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri verilerini raporlamaları neden önemli?

Araştırmalar, şirketler ve yatırımcılar arasındaki güvenilir ilişki ve etkili bilgi paylaşımının gelişmiş ekonomilerde, yatırım kararlarını önemli ölçüde etkilediğini; yatırımcı ve şirket arasında daha uzun vadeli ilişkilerin kurulmasına olanak sağladığını gösteriyor. Yatırımcılar geçmişteki olumsuz tecrübelerinden, uzun vadeli yatırım kararlarının şirketlerin sadece finansal performansına göre verilemeyeceğini öğrendiler. Yatırımcıların daha fazla ve nitelikli veri beklentileri, şirketler tarafından da fark edilir hale geldi.

Kurumlar artık yatırımcılarına, bilinçli kararlar almalarına ve olumlu dışsal etkileri olacak projelere doğrudan yatırım yapmalarına yardımcı olmak için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl eri (SKH) verilerini sağlıyorlar. SKH'ler, sürdürülebilirlik konularını dikkate almak, uygulamak ve raporlamak için kurumlara ortak bir platform ve yol haritası sunarak, işletmelerin, kendilerine ve çevrelerine olan olumlu etki ve katkılarını yatırımcılarına rapor etmeyi teşvik ediyor.

SKH raporlaması günümüzde artık bir ihtiyaç

SKH raporlaması, sadece risk önleme ve iş fırsatları temelinde düşünülmemeli. İş süreçlerinin toplum, insan ve çevre üzerindeki mevcut veya potansiyel etkileri ve risklerinin SKH'lerle nasıl ilişkilendirildiğinin raporlanmasının günümüzde artık bir ihtiyaç olduğu içselleştirilmeli. SKH’lerle ilgili konuların iş stratejilerine ve mevcut raporlama süreçlerine entegre edilmesi, şirketlerin SKH raporlaması konusunda desteklenmesi gerekiyor. Raporlamanın şirketlere yeni fırsatlar sunabilmesi için, raporlamanın geliştirilmesine yönelik küresel çabanın şu konulara odaklanması düşünülebilir:

- Bir işletmenin ve dolayısıyla yatırımcının SKH'lere katkısını raporlamak için kullanılan ortak dili güçlendirerek sürdürülebilirlik konularına ilişkin raporlama sorumluluğunu kolaylaştırmak,

- Fonların daha sürdürülebilir iş uygulamalarına yönlendirilmesi için yatırım zincirindeki iş birliklerini artırmak, böylece işletmelerin SKH’ler ile temel iş faaliyetlerini uyumlu hale getirmesini teşvik etmek,

- İnsana, çevreye yönelik riskleri dikkate alarak yeni yararlı ürünler, hizmetler, yatırımlar geliştirmek ve potansiyel iş fırsatlarının açığa çıkarılmasına yardımcı olmak,

Yatırımcılar ilgili, çünkü;

Uzun vadeli yatırımcıyı cezbetmek şirketler için son derece önemli. Bu da ancak sağlayacakları sürdürülebilir yüksek performans ve güvenilir veri paylaşımıyla olanaklı. Bu tür bir raporlama yatırımcılara şu faydaları da sağlıyor:

- İstikrarlı getiri sağlamaya yönelik daha bilinçli yatırım kararları almak için güvene dayalı ve nitelikli bilgi edinme,

- Kendilerinin veya paydaşların değerlerinin temsili,

- Piyasadaki diğer kurumlardan farklılaştıran, sürdürülebilir ve kapsamlı finansal ürünler sunulması,portföylerindeki SKH etkilerinin izlenmesi ve geliştirilmesi,

- SKH’lerle ilgili verilerin daha fazla kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini destekleyen yeni iş modellerini, pazarları, sistemleri ve platformların (örneğin,yapay zeka veya blok zinciri teknolojileri) keşfine olanak sağlanması,

- Yenilikçi finansman mekanizmalarının belirlenmesi ve teşvik edilmesi (örneğin, SKH raporlamasının, SKH'lerle ilgili olumlu bir katkı oluşturmayı amaçlayan projeler için tahvil ihraç edilmesini desteklemesi)

- Özellikle kamuya ait yatırım kurumlarıyla ilgili olan SKH'lerini kapsayan ulusal politikalar ve yatırım stratejilerinin gerekliliklerinin karşılanması. Sonuç olarak, işletmeler ve yatırımcılar SKH raporlamasının sunduğu bu yeni fırsatlardan yararlanabilirler. İş ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu, “Daha İyi İş Daha İyi Dünya” (Better Business Better World) raporunda, gıda ve tarım, şehirler, enerji ve malzemeler ile sağlık ve refah alanlarında SKH'lere ulaşılmasına ilişkin en büyük 60 pazar fırsatını tanımladı. “Rapor, bu fırsatların yüzde 50'sinden fazlasının sınır ekonomileri ve gelişmekte olan ekonomilerde olduğunu gösteriyor”. Üzerimize düşen, bu konulardaki fırsatları takip ederek ülkemize, topluma ve kurumlarımıza sürdürülebilir fayda sağlamak.

***

Referanslar;
- GRI&PRI&UNGC. 2018. “Addressing Investor Needs In Business Reporting on the SDGs”.
- Business and Sustainable Development Commission. 2017.
“Better Business Better World”, The report of the Business & Sustainable Development Commission.