Son 5 yılda kadın istihdamında ne, ne kadar değişti?

İsmet ÖZKUL
İsmet ÖZKUL KRİTİK AÇI ismetozkul@gmail.com

Kadın istihdamının çok düşük olması, Türkiye’nin en önde gelen ekonomik ve sosyal sorunlarından birisi. Orta gelir tuzağı, bozuk gelir dağılımı, düşük refah düzeyinden kadınların maruz kaldığı trajedilere kadar bir dizi ekonomik ve toplumsal sorunun temel çözümlerinden birisi kadın istihdamı.

Bu kritik önemine rağmen bu alandaki ilerleme çok yavaş ve yetersiz. TÜİK’in işgücü istatistikleri de bunu kanıtlıyor. Bizim hesapladığımız 2021 yılı verilerini 5 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda ortaya çıkan karne şöyle:

- 2016 yılında 15 yaş ve üzerindeki her bin kadından 280’i istihdamdaydı. 5 yıl sona bu sayı sadece 0.4 kişi arttı. İşgücüne dahil olanların oranı binde 324.6’dan sadece 4 kişilik artışla binde 328.6’ya çıkabildi. İşgücündeki artışa karşın istihdam oranı yerinde saydığı için bu artış, işsiz kadın sayısında artışa yol açtı.

- 2016’da yüzde 13.74 olan dar tanımlı kadın işsizlik oranı 2021’de 0.92 puanlık artışla yüzde 14.66’ya yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı kabul edilen atıl işgücü oranı ise 5.37 puanlık ciddi bir artışla yüzde 26.16’dan yüzde 31.53’e tırmandı.

- Kadınlar arısındaki işsizlik oranı erkeklerden ciddi ölçüde daha yüksek.  2021 yılı için kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerden 3.98 puan, geniş tanımlı işsizlik oranı ise 10.95 puan daha yüksek.

- Rakamlar kadın istihdamının genel çerçevesinde son 5 yılda sözü edilecek olumlu bir gelişme kaydedilmediğini gösteriyor. Bunun temel nedeni politika yanlışları ve eksikleri. Bir diğer nedeni ise işverenlerin kadınları güvencesiz ve eğreti işlerde çalıştırmayı tercih etmesi ve daha düşük ücret politikası izlemeleri. TÜİK verilerine göre yüksek öğrenimli bir kadın erkeklerden ortalama yüzde 19.45, meslek lisesi mezunu 27.68, lise mezunu yüzde 14.33, ilköğrenim mezunu yüzde 16.79, ilkokul ve altı eğitimliler ise yüzde 20.72 daha düşük ücret alıyor.

Emekçi kadınların 165 yıl öncesinde mücadelesini verdikleri talepler, 2022 Türkiye’sinde ne yazık ki hala bütün yakıcılığıyla gündemde duruyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar