Sosyal medyanın işletmelere sağladığı faydalar…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Geçen haftaki “KOBİ’lerde büyümenin anahtarı’ Dijitalleşme” başlıklı yazıma okurlarımızdan olumlu dönüş alırken bir bölümü de “Sosyal Medya ve İşletmeler”in ilişkisine yönelik bilgi beklediklerini yazmışlardı.

Bu günkü yazımı bu bağlamda çeşitli kaynaklardan edindiğim bilgilere ve benim de birikimimi katarak sizlere aktarmak istiyorum.

Bilindiği gibi İnternet, haberleşmeden bilgi paylaşımına, habercilikten medyaya, tanıtım ve reklamdan seyahat ve tatile, kamu hizmetlerinden bankacılık ve ticarete, eğlenceden sosyal ilişkiler ve kültürler arası etkileşime, çevre ve sağlıktan eğitime ve günlük yaşamı ilgilendiren pek çok alanda olumlu getiriler ve yenilikleri hayatımıza getirmiştir.

Sosyal medya da var olmak ve sosyal medyayı etkili bir biçimde kullanabiliyor olmak gelişen çağa ve internet dünyasına ayak uydurabilmenin göstergelerinden biri olarak görülmekte..

Bu konuda iki açıklamayı vermek isterim.

Biri, We Are Social/Hootsuite'in yerel ve küresel internet kullanımı verilerini gösteren ‘Digital 2020’ raporuna göre Türkiye'deki sosyal medya ve internet kullanım oranlarına bakıldığında;

- Türkiye'deki toplam internet kullanıcı sayısı 62.7 milyonu buldu, bu sayının nüfusun yüzde 75.3’üne denk.

- Bu sayı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4 daha fazla.

- Türkiye’deki erkeklerin yüzde 81.8’inin; kadınların ise yüzde 68.9 internet kullanıcısı.

- İnternette geçirilen sürenin dünya ortalaması günlük 6 saat 43 dakika, Türkiye'de ise bu süre 7 saat 29 dakikayı buluyor.”

Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısının 54 milyonu bulduğunu, günde 2 saat 24 dakika olan dünya sosyal medya kullanım süresi ortalamasına karşılık Türkiye’de günde ortalama 2 saat 51 dakikanın sosyal medyada geçirildiği bilgisi yer alıyor.

Diğeri ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK).

TÜİK’in 2019 verilerine göre ise;

- Türkiye'de nüfusun yüzde, 75.3'ü internet kullanıyor.

- Erkekler arasında bu oran yüzde 81.8'i, kadınlar arasında ise bu oran yüzde 68,9'u buluyor.

- Son 10 yıldaki veriler incelendiğinde, internet kullanım oranının yıldan yıla arttığı görülüyor.

- Türkiye 16-64 yaş arası grubun sosyal medyada geçirdiği süre açısından 46 ülke arasında 15'inci sırada yer alıyor.

- Dünya genelinde kişi başına düşen sosyal medya hesabı 8.6 iken bu rakam Türkiye’de 9.1 olarak öne çıkıyor.

Ayrıca Türkiye’de insanların %44’ü iş amacıyla sosyal medya kullanıyor.

Raporda sosyal medya hem günlük yaşamda hem de iş yaşamında bireylerin en çok zaman geçirdiği ortam olduğu görülmekte. Dünyanın en popüler sosyal mecraları Google tarafından yönetilen sosyal ağ ve kimlik doğrulama hizmeti Google Plus., Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, QQ, QZone, Sina Weibo, Reddit, Snapchat, Twitter ve Pinterest olarak sıralanıyor. Türkiye’deki kullanıcılar sırasıyla Google Plus, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ve Linkedin’e ilgi gösteriyor. Günümüzde işletmelerin büyük bir çoğunluğu; iş ortağı ve çalışan bulmak için LinkedIn’i, müşteri bulmak ve ürünlerini sergilemek için Facebook ve instagramı, daha çok konuşulmak için Twitter’ı aktif olarak kullanılıyor

İnsanların hayatının vazgeçilmezi haline gelen sosyal medya; tam da bu nedenle markalar için önemini artırıyor. Bir markanın insanlara ulaşabilmesi ve satışlarını arttırabilmesi için insanların devamlı bulunduğu yerlerde görünür olması gerekiyor. Önceleri bu mecralar; trafiğin yoğun olduğu noktalardaki billboardlar, AVM’ler, TV ve gazeteler olurken son yıllarda ideal mecra olarak sosyal medya kabul ediliyor. Bu nedenle işletmeler dijital pazarlama alanında yapacakları çalışmalarda bu mecraları değerlendirmesi gerekiyor.

Bir başka ifade ile Sosyal medya var olmak işletmeler açısından büyük öneme sahip olduğu gibi işletmenizi büyütmenize ve dijitalde de bir imaj oluşturmanıza yardımcı olabilecek en iyi kaynaktır.

İşletmeler de bu kaynaktan fayda sağlamak amacıyla kendi kadroları içerisinde sosyal medya alanında istihdam yapmaya başlayarak hem hedef kitlelerini belirleme de hem de bu hedef kitlelere ulaşımda sosyal medyanın avantajlarından faydalanmaya başlamıştır.

İşletmeler sosyal medyayı profesyonelce ve etkili bir biçimde kullandığı sürece bu platformdan yararları ve işletmelerinin büyümesi giderek artacak.

Sosyal medyanın İşletmelere pazarlama bağlamında yararları neler? Denilirse;

“Marka bilinirliğini artırır. Web sitesine trafik sağlar. Geri dönüşüm oranlarınızı artırırsınız. Müşteri hizmet kalitesini artırır. Marka sadakatini artırabilirsiniz. Hedef kitlenizi daha iyi tanırsınız. Markanızın hikâyesini anlatabilirsiniz. Sosyal ağların istatistik özellikleri sayesinde takipçilerinizin demografik bilgileri, ilgi alanları ve sosyal ağları ne sıklıkta ve ne zaman kullandıklarına dair de bilgiler toplayabilirsiniz.”

Sonuç olarak sosyal medyayı etkili bir biçimde kullanabiliyor olmak gelişen internet dünyasına, dijital çağa ayak uydurabildiğinizi göstermektedir. İşletmeler bünyelerinde bu alanda yetişmiş elemanları yok ise tanıtım ve pazarlama odaklı sosyal medya mecrasında başarılı olmaları yönünde ajans ya da kişilerden profesyonel destek almalarında yarar görmekteyim. Okurlarımızın isteğini bu yazımla karşılamak istedim.

Umarım yararlı olur.

 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bilişimin duayeni… 25 Şubat 2021
Bilişimde 50. yıl 04 Şubat 2021