STEM mezunu kadınlar %33 daha fazla kazanıyor

DİDEM ERYAR ÜNLÜ
DİDEM ERYAR ÜNLÜ YAKIN PLAN didem.eryar@dunya.com

Sadece Türkiye değil, dünya da teknoloji sektöründe kadın oranı çok faza değil. Silikon Vadisi’nde teknoloji üretenlerin sadece yüzde 3’ünü kadınlar oluşturuyor. Türkiye’de teknolojide çalışan sayısı toplamda yaklaşık 235 bin kişiye ulaşıyor. Bu sayının sadece yüzde 9,91’ini kadınlar oluşturuyor. İşin mutfağında olan kadınların oranı ise sadece yüzde 2.              

Peki kadınları teknolojinin mutfağına sokmak için ne yapmak gerekiyor? Microsoft Türkiye Kurumsal Çözüm Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Microsoft Teknoloji Merkezi Direktörü Elif Acar’ın yorumlarını dinleyelim:

Microsoft Türkiye kadın çalışan sayısıyla ortalamanın üzerinde

“Microsoft Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ı kadın. Microsoft’un global ölçekte kadın çalışan oranı ise yüzde 28.6. Microsoft Türkiye, bu oranla teknoloji sektöründe ortalamanın üzerinde. Birçok kültürde, geleneksel aile yapısı içinde kadınlara teknolojiyle ilgili meslekler yakıştırılmıyor. Bu durum üniversite tercihlerine ve bunun da doğal bir sonucu olarak tüm sektörlere yansıyor. Teknoloji alanında kadınların temsili düşük olduğunda, okul çağındaki genç kızların bu isimleri tanıması ve kendilerine örnek almaları da zorlaşıyor. Kısacası burada kırılması gereken bir kısır döngü var. Bu noktada kadınların iş hayatında aktif rol almalarına katkı sağlayacak her aksiyonu desteklememiz ve çalıştığımız şirketler bünyesinde daha fazla farkındalık yaratmamız gerektiğini tekrar hatırlamalıyız. Öte yandan, pandemiyle birlikte yaşanan dijital dönüşüm devriminin de teknolojide kadın istihdamını olumlu şekilde etkileyeceğine inanıyoruz.                

Teknolojide kadınların işi bırakma oranı erkeklerin iki katı

“2018 yılında yapılan ve 67 ülkeyi kapsayan araştırmada, her 3 ülkenin 2’sinde, kız çocuklarının STEM alanında erkek çocuklarla eşit ya da onlardan daha yüksek performans sergiledikleri görülüyor. Yani yetenek açısından kadın erkek arasında bir eşitsizlik olmadığını biliyoruz. Ancak kadınlar maalesef toplumların kadınlara biçtiği ezberlenmiş roller başta olmak üzere, kariyerleri boyunca birçok engelle karşılaşıyorlar. Teknoloji dünyasının erkek egemen bir ekosistem olması da kadınların gözünü korkutan / işini zorlaştıran faktörler arasında. Bu durum mutlaka değişecek ama tabii ki bugünden yarına değil. Öte yandan ülkemizde kadınların çalışma şartlarının zorluğu ve ücret eşitsizliği de kadınların özellikle teknoloji gibi alanlarda daha sık iş bırakmak durumunda kalmasına sebep oluyor. Teknolojide kadınların işi bırakma oranı erkeklerin iki katı. Bunun en büyük nedenlerinden biri de kadınlara mentorluk eden yeterince çalışan olmaması. Araştırmalar; iş yerlerinde kadın mentoru olan kadın çalışanların daha az iş bıraktığını gösteriyor.

Hedefimiz “Türk teknoloji dünyasında kadınlar da var” diyebilmek

“Microsoft Türkiye olarak, ‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ yarışmasını Habitat Derneği ile iş birliği içinde bu sene 5. kez düzenledik. TKL yarışmasıyla temel amacımız teknoloji alanında faaliyet gösteren kadınların başarılı çalışmalarına, projelerine dikkat çekmek. Kadınları cesaretlendirdiğimiz; onlara ‘başarılarınızı görüyoruz ve takdir ediyoruz; sizi destekliyoruz’ diyebildiğimiz; kadınların başka kadınlara ilham olduğu bir platform yaratmış olmak bizlere tarifsiz bir mutluluk veriyor. Bu yarışmaya başvurup, finale kalan tüm kadınlar, Türkiye’de teknoloji ekosisteminin yarınlarını şekillendirecek son derece kıymetli bir yetenek havuzunun ön plana çıkan temsilcileri. Bu nedenle çok önemliler. Uzun vadede hedefimiz Türkiye’nin teknoloji ekosistemi içinde kadınları hak ettikleri seviyeye taşımak; “Türk teknoloji dünyasında kadınlar da var ve son derece başarılılar” diyebilmek. Öte yandan Habitat Derneği ile hayata geçirdiğimiz DigiGirlz projemiz ise kız öğrencilerin bilgisayar mühendisliği gibi teknik bölümlere kendilerini yakın hissetmelerini sağlamak. 

Teknoloji sektöründe kadın çalışan oranı %10’larda        

“Dünya geneline baktığımızda, STEM bölümleri mezunu kadınların diğer bölümlerden mezunlara göre yüzde 33 daha fazla kazandığını görüyoruz. Buna rağmen bu bölümler özellikle ülkemizde ağırlıkla erkek öğrenciler tarafından tercih ediliyor ve bunun doğal bir sonucu olarak Türkiye’de teknoloji sektöründeki kadın çalışan oranı yüzde 10 seviyelerinde kalıyor. Bu noktada kamuoyuna ve bizim gibi büyük teknoloji şirketlerine büyük sorumluluk düştüğüne inanıyorum. Sektördeki kadın çalışanların başarılarını görmeli, takdir etmeli ve örnek alınmaları için onları kız öğrencilere ve kariyerinin başındaki kadınlara tanıtmalıyız.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar