Sürdürülebilir finansman sürdürülebilir geleceğin teminatı

Prof. Dr. Güler ARAS
Prof. Dr. Güler ARAS Momentum dr.guler.aras@gmail.com

2020’nin ilk yarısında sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik tahvilleri ve yine sürdürülebilirlik sonuçlarına bağlı özsermaye ihracı ve sendikasyon kredileri dahil 275 milyar dolarlık yeni finansman sağlandı. Aynı ivmenin devam etmesi halinde, bir yılda yarım trilyon dolardan fazla finansman, sürdürülebilir bir gelecek için tahsis edilecek. 2020'nin ilk yarısında sağlanan sürdürülebilirlik odaklı bu finansman düzeyi, 2018'in ilk yarısındaki tutarın iki katı. 2019'a göre ise yüzde 50'lik bir artış söz konusu.

Sosyal tahvillerin yıldızı parlıyor

2020'nin 2'nci çeyreğinde en yüksek üç aylık tutar olan 130 milyar dolar seviyesine ulaşılması ile yeni rekorun arkasındaki motivasyon merak konusu. Bugüne kadar, iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil tahviller sürdürülebilir finansın gelişimine yön veren en önemli konuların başında geliyordu. 2019 yılına göre yeşil tahvillerin, sürdürülebilir tahvil ihracı içerisindeki payında yaşanan yüzde 13'lük düşüş ise, yeni bir itici güce işaret ediyor. Sosyal tahvil ihracı 2'nci çeyrekte, 2019'un tamamında gerçekleşen toplam ihracın iki katı seviyesine ulaştı. Bu gelişmenin arkasındaki en önemli neden ise tahmin edilebileceği gibi COVID-19.

Bu sağlık krizi büyüdükçe hükümetler, STK'lar ve iş dünyası bu fırtınayı atlatmak için en iyi çözüm yollarını bulmaya çalışıyor. Sosyal tahviller, esnek ve acil finansman sağlama yetenekleri yanında, ekonomik ve sosyal sistemlerin uzun vadeli gelişimine uygun ve çok yönlü olmaları nedeniyle bu zor günlerde kritik bir finansman aracı niteliğinde.

Sosyal tahviller kalıcı sosyal ve ekonomik değer yaratma potansiyeline sahip

COVID-19 salgını ile kurumların çoğunluğunun ne kadar savunmasız olduğunu da öğrendik. Normal dönemlerde son derece istikrarlı olan pek çok şirket şu an ciddi sıkıntı içinde. Şirketlerin sahipleriyle birlikte çalışanları ve tedarikçileri işsizlik etkisiyle ile "savunmasız nüfuslar” tanımına dahil olacak. İşletmelerin borçlarının finansmanı ve işsizliğin önlenmesine yardımcı olan sosyal tahviller, özellikle kalıcı sosyal ve ekonomik değer yaratma potansiyeli açısından büyük önem taşıyor.

Sosyal tahviller, kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlara cevap veriyor

Bu yılın ikinci çeyreği, sosyal tahvillerin hızla değişen sermaye ihtiyaçlarına inanılmaz derecede duyarlı olduğunu gösterdi. 'Felaket tahvilleri' ve 'pandemik tahviller' kavramı yeni olmasa da merkez bankalarının COVID-19'a yanıt olarak sosyal tahvil ihraç etme hızı bu tahvillerin ne kadar fonksiyonel olduğunun kanıtı niteliğinde.

Sosyal tahviller, esnek ve çok yönlüdür

Sermaye piyasaları aslında tematik sosyal tahvilleri uygulamaya epey zamandır alışmış durumda. 'COVID-19 yanıtı' ve/veya 'COVID-19 geri kazanımı' tahvilleri olarak etiketlenmiş sosyal tahviller piyasa ve yatırımcılar tarafından anlaşılabilir nitelikte, hatta başka bir tematik düzenleme alanı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu da olabilir. COVID-19 salgını artık afet yardımından çok daha uzun vadeli ihtiyaçları doğururken, SKA, cinsiyet ve su tahvilleri gibi COVID-19 temalı tahvillerin de yaygınlığının giderek artması oldukça muhtemel görünüyor. Bu kritik dönemde ekonominin gelişimine önemli katkısı olduğu açık bir şekilde görülen bu yatırım ve finansman araçlarının; piyasa, kurumlar ve yatırımcılar tarafından anlaşılması son derece önemli.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar